Основні публікації

Автор: Знайдено публікацій:
 1. Огурцов М.І., Корольов В.Ю., Ходзінський О.М. До проблем покращення національної системи державного впізнаванняCybernetics and Computer Technologies. 2022. 2. С. 74–82.
 2. Maksym Ogurtsov, Vyacheslav Korolyov, Oleksandr KhodzinskyiImproving the Productivity of UAV Operations Based on Granular Computing and Fuzzy Sets2021 IEEE 6th International Conference. Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD) Proceedings. October 19-21, 2021, Kyiv, Ukraine. P 33-36.
 3. Hulianytskyi L.F., Korolyov V.Yu., Khodzinskyi O.M.Solving the Problem of Vehicle Routing on Modern Quantum-Classical Cloud ServicesSelected Papers of the VIII International Scientific Conference “Information Technology and Implementation" (IT&I-2021). Conference Proceedings Kyiv, Ukraine, December 01-03, 2021. p. 281-289.
 4. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Кочубінський А.І.Ідентифікація технічних об’єктів в спеціальних мережах за принципом “свій–чужий”Control Systems and Computers. 2021. № 4.
 5. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Розв’язування задачі пошуку найбільшої незалежної множини вершин графу на квантово-класичних хмарних сервісахМат. XXVI Міжн. наук. конф. "Сучасні проблеми прикладної математики та комп'ютерних наук APAMCS-2021" (Львів, 27–28 вересня 2021 р.). Львів, Львівський національний університет ім.І.Франка, 120-124.
 6. В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов, О.М. ХодзінськийПостановка задачі комплектації групи БПЛА на базі моделей гранульованих обчислень і нечіткої логікиCybernetics and Computer Technologies. 2021. 2. С. 25–38.
 7. В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов, О.М. ХодзінськийБагаторівневе державне впізнавання об’єктів та аналіз застосовності пост-квантових криптографічних алгоритмів для захисту інформаціїCybernetics and Computer Technologies. 2020. 3. С. 74–84.
 8. Корольов В.Ю., Огурцов М.І.Криптографічний алгоритм державного впізнавання об‘єктівСтворення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник XХ науково-технічної конференції, 03-04 вересня 2020 р. / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2020. – 295 с. – c. 186-187.
 9. В.Ю. Корольов, О.М. ХодзінськийРозв’язування задач комбінаторної оптимізації на квантових комп’ютерахКібернетика і комп'ютерні технології. – 2020, ВИПУСК 2, C. 5-13
 10. Гуляницький Леонід Федорович, Сергієнко Іван Васильович, Корольов Вячеслав Юрійович, Волошин Сергій ВолодимировичСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Комп'ютерна програма "Інформування пілотів дистанційно-керованих рухомих роботизованих систем про підміну координат систем глобального позиціонування у реальному масштабі часу"
 11. Корольов В.Ю.Маршрутизація ланки крилатих ракет багаторазового використанняУправляющие системы и машины. 2019. № 2. С. 16–24.
 12. Горбулін В.П., Гуляницький Л.Ф., Сергієнко І.В.Постановки та математичні моделі проблем оптимізації маршрутів літальних апаратів із динамічними депоУправляющие системы и машины. – 2019. – №1. – С. 3-10.
 13. Sharifov, F., & Kutucu, H.Linear programming problems with fundamental cut matricesSigma J Eng & Nat Sci, 36 (3), 2018, 835-848.
 14. І.І. РяснаПроблеми формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинахТеорія оптимальних рішень. – 2018, – № 17. – С. 29-34.
 15. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Тополого-комбінаторна модель побудови мереж для транспортних засобівКомп’ютерна математика, 2018, №1. – с. 61-67.
 16. Hulianytskyi L. F., Riasna I. I.Formalization and classification of combinatorial optimization problemsIn: Optimization Methods and Applications (eds. Butenko S., Pardalos P. M., Shylo V.). – Cham: Springer International Publishing AG, 2017. – P. 239–250.
 17. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.І.Моделювання залежних від часу проблем пошуку оптимальних маршрутів: оглядМатематичне моделювання в економіці. – 2017. – № 1–2. – С. 103–117.
 18. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Про задачу побудови маршрутів руху для групи рухомих дистанційно керованих системОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2017р.: Київ-Черкаси: наук. ред. В.Є. Снитюк. – К. ВПЦ «Київський університет», 2017. – с. 247-248.
 19. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Огурцов М.І.Моделювання мереж зв'язку рухомих дистанційно керованих систем на базі HLAВісник Хмельницького національного університету. - 2017. - №1(245). - С. 160-165.
 20. Корольов В.Ю., Огурцов М.І.Транспортно-комунікаційна задача для груп безпілотних апаратівМатематичні машини і системи. – 2017. – № 1. – С. 82 – 89.
 21. С.А. МалышкоИнформационная технология анализа медиапространства на основе системы «NEWSCAPE» Управляющие машины и системы. – 2017. – №5 — С. 86-92.
 22. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Математичне моделювання маршрутів рухомих дистанційно керованих систем та їх груп при обстеженні територіїІнтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – с. 199-201.
 23. Гуляницький Л.Ф., Мулеса О.Ю.Прикладні методи комбінаторної оптимізаціїНавч. посіб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – 142 с.
 24. Hulianytskyi Leonid, Malyshko SergiyBig Data in Information Analytical System «NEWSCAPE» Data Stream Mining&Processing. Proc. of the 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining&Processing (23-27 August 2016, Lviv, Ukraine). – Lviv, 2016. – P. 382–386.
 25. Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Розробка алгоритмів розв’язання задачі маршрутизації транспортних засобів з часовими вікнамиЗбірник наукових праць "Комп'ютерна математика", Київ, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2016. - №1. — С. 134 – 142.
 26. Hulianytskyi L. F., Riasna I. I.Automatic classification method based on a fuzzy similarity relationCybernetics and Systems Analysis. – 2016. – 52, N 1. – P. 30-37.
 27. Гуляницкий Л.Ф., Рясная И.И.Метод автоматической классификации на базе нечеткого отношения сходстваКибернетика и системный анализ. – 2016. – 52, №1. – С. 34–41.
 28. Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.Разработка и исследование алгоритмов комбинаторной оптимизации для транспортной задачи повышенной сложностиМатериалы 5-й международной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии". Том ІІ. Кишинэу, 22-25 марта 2016. Evrika : ATIC. – с.378-384.
 29. Гуляницкий Л.Ф., Павленко А.И.Разработка и исследование генетических алгоритмов для прогнозирования временных рядовУправляющие машины и системы. – 2015. – №3. – С. 21–29.
 30. Гуляницький Л.Ф.Що таке комбінаторна оптимізаціяПр. Між. наук. школи-семінару "Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)" (Україна, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадієво, 21– 25 вересня 2015 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015. – С. 101–102.
 31. Малышко С.А.Мониторинг и анализ медиапространства – информационно-аналитическая система NEWSCAPEУправляющие машины и системы. – 2015. – №2. – С. 88–93.
 32. Hulianytskyi L., Omelianchyk D.Agent-based model of economics: market mechanisms, decision making, taxationInt. J. "Information Technologies & Knowledge". – 2015. – 9, N 1. – P. 25-33.
 33. Hulianytskyi L., Pavlenko A.Ant colony optimization for time dependent shortest path problem in directed multigraphInt. J. "Information Content and Processing". – 2015. – 2, N 1. – P. 52-61.
 34. Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.Алгоритм решения задачи маршрутизации транспортных средств при наличии временных оконПраці міжнародної наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича. – К.: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. – с. 194.
 35. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.І.Динамічна задача пошуку найкоротшого шляху з додатковими умовами для задачі побудови маршруту авіаперельотівМатематичне моделювання в економіці. – 2015. – № 2 (3). – С. 39–50.
 36. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Про формалізацію задачі маршрутизації транспортних засобів із часовими вікнамиСучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – с 320-322.
 37. Hulianytskyi L., Pavlenko A.Development and analysis of genetic algorithm for time series forecasting problemInt. J. "Information Models and Analyses". – 2015. – 4, N 1. – P. 13-29.
 38. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Паралельний наближений алгоритм розв’язання задачі оптимізації маршрутів транспортних засобів з часовими вікнамиОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук-практ. конф., 12-15 травня 2015 р. Київ-Черкаси / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін.]; наук. Ред В.Є. Снітюк. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – с. 113-114.
 39. Баран Л.Б., Вишневський В.В., Гуляєв К.Д., Гуляницький Л.Ф., Довгий С.О., Згуровський М.З., Коваленко О.Є., Коршевнюк Л.О., Кузьменко Г.Є., Кряжич О.О., Лебідь О.Г., Макуха М.М., Малишев О.В., Малишко С.О., Мелащенко А.О., Морозов А.О., Панкратова Н.Д., Савастьянов В.В., Селін Ю.М., Сергієнко І.В., Трофимчук О.М.Електронний парламент України: досвід створенняЗа заг. ред. С.О. Довгого. – К.: Логос, 2015. – 452 с.
 40. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Методи та алгоритми застосування УАК при побудові реактивних систем захисту інформаціїВісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях», Харків, НТУ «ХПІ» — 2014. — №4 (1050). — С. 40–45.
 41. В.В. Поліновський, В. М. Брустінов, В. М. Малкіна, М. І. ОгурцовФормування Workflow на прикладі документообігу наукової установиВосточно-Европейский журнал передовых технологий. ISSN 1729-3774. Серія: «Інформаційні технології. Системи управління в промисловості», Харків, — 2014. – Том 2 №2 (68). — С. 4–9.
 42. Л.Ф. Гуляницкий, В.В. ТуринскийМатематическая модель одного класса задач планирования работы независимых машинКомпьютерная математика, Киев, 2014, №1. – С. 113–118.
 43. Hulianytskyi L. F., Rudyk V. O.Development and analysis of the parallel ant colony optimization algorithm for solving the protein tertiary structure prediction problemInt. J. “Information Theories and Applications”. – 2014. – 21, N 4. – P. 392-397.
 44. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.JPEG стеганографія на базі теоретико-чисельних перетвореньВісник Хмельницького національного університету. – №1(209). – 2014. – С.61-69.
 45. В.В. Полиновский, В.Ю. Королёв, В.М. Малкина, М.И. Огурцов, В.А. ГерасименкоИсследование методов интеллектуального стеганографического сокрытия данных в изображениях до и после их измененияУправляющие системы и машины, 2014, № 4, С. 84-92
 46. Шарифов Ф.А., Гуляницкий Л.Ф.Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных системКибернетика и системный анализ. – 2014. – №5. – С. 49–58.
 47. A. Yu. Shelestov, A. N. Kravchenko, S. V. Skakun, S. V. Voloshin, N. N. KussulGeospatial information system for agricultural monitoringCybernetics and Systems Analysis, January 2013, Volume 49, Issue 1, pp 124-132
 48. Шелестов А.Ю., Кравченко А.Н., Скакун С.В., Волошин С.В., Куссуль Н.Н.Информационная система агромониторинга на основе геопространственных данныхКибернетика и системный анализ. – 2013. – № 1. – С. 145-154.
 49. Гуляницький Л.Ф., Турiнський В.В.Застосування метаевристичних алгоритмів для розв’язання одного класу задач розміщення прямокутників на напiвнескiнченнiй стрiчцiProc. 15-th Int. Conf. "System Analysis and Information Technologies" SAIT 2013, May 27-31, 2013, Kyiv, Ukraine.
 50. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.АПроблема предсказания структуры протеина: формализация с использованием кватернионовКибернетика и системный анализ. – 2013. – №4.
 51. Рясная И.И., Сенько А.Е., Ходзинский А.Н.О применении относительных мер сходства по расстояниюМатеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ)» 30-31 серпня 2013р. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.
 52. Омельянчик Д.А.Дослідження оптимальної податкової ставки в агентно-орієнтованій моделі економікиМатеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем»,11-12 квітня 2013 р. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2013.
 53. Буряков В.Г., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Способ и установка для производства ректификованного этилового спиртаПат. 2475471 Российская Федерация.МПК C07C 31/08, B01D 3/14, C12P 7/06, C12G 3/12, C07C 29/80 (2006.01). / патентообладатель Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – № 2010143099/04. Заявл. 20.10.2010 ; опубл. 20.02.2013, Бюл. № 5; приоритет 09.10.2009, а 200910265(UA).
 54. Ludmilla KoshlaiInformation Technologies for Structural and Technological Changes in the Economy of UkraineAbstract Book, EURO/INFORMS, 26th Conference on Operational Research MMXIII Rome, Rome 1-4 July, 2013. – Rome: Sapienza, Universita di Roma.
 55. Королёв В.Ю., Полиновский В.В.Комбинаторная модель украинского ключа-аутентификатора и считывателяУправляющие системы и машины, – 2013, №3 (245).
 56. Гуляницкий Л.Ф.Кооперативные моделе-ориентированные метаэвристики в комбинаторной оптимизацииМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», 14-17 травня 2013 р., м.Черкаси, Україна.
 57. Поліновський В.В., Корольов В.Ю.Вітчизняний ключ для автентифікації користувачів, опис, аналіз та пропозиції використанняМатематичні машини і системи. – 2013. – №2.
 58. В.Ю. Корольов, В.В. Поліновський, О.М. ХодзінськийМатематична модель українського ключа-автентифікатораКомпьютерная математика, 2013, № 2.
 59. Сергієнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Структура та основні функції інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття законодавчих рішеньМатематичне моделювання в економіці. – К., 2013. – Вип.1. – С. 25-32.
 60. Омельянчик Д.А.Моделювання процесу навчання фірм в агентно-орієнтованій моделі функціонування економікиМатеріали 15-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології» SAIT 2013 (За ред. Н. Панкратової). – К: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2013.
 61. Гуляницкий Л.Ф., Рясная И.И.О классификации задач при наличии неопределенностиМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», 14-17 травня 2013 р., м Черкаси, Україна.
 62. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.q-кодування в задачі прогнозування третинної структури протеїнуМатеріали ІІІ Всеукраїнського семінару "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2013)", 30-31 серпня 2013 р., м. Полтава.
 63. Довгий С.О., Сергієнко І.В., Гуляницький Л.Ф. та ін.Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесуМонографія /За ред. С.О.Довгого, І.В.Сергієнка. – К.: ТОВ "Інформаційні системи", 2013.
 64. Омельянчик Д.А.Агентно-орієнтоване моделювання економіки: особливості, види, проблемиТеорія оптимальних рішень. – 2013. – № 12.
 65. Ludmilla Koshlai, Petro Stetsyuk, Oleksandr PylypovskyiModelling of Technological Changes in the Economy of UkraineBook of Abstract, EUROPT 2013, 11th Europt Workshop on Advances in Continuous Optimization, Florence, Italy, June 26-28, 2013. – Firenze: Universita degli Studi di Firenze.
 66. Oleksandr Pylypovskyi, Ludmilla Koshlai, Petro StetsyukSoftware Development in Planning Structural Reforms in a Transition EconomyAbstract Book "EURO/INFORMS, 26th Conference on Operational Research MMXIII" (Rome 1-4 July, 2013). – Rome: Sapienza, Universita di Roma.
 67. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.I.Розробка i дослідження еволюційних методів прогнозуванняProc. 15-th Int. Conf. "System Analysis and Information Technologies" SAIT 2013, May 27-31, 2013, Kyiv, Ukraine.
 68. Hulianytskyi L. F., Rudyk V. O.Protein structure prediction problem: formalization using quaternionsCybernetics and Systems Analysis. – 2013. – 49, N 4.
 69. Рясна І.І., Сенько О.Є.Про адекватність оцінок на мультимножинахПраці Міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень» ПОО-XL (Кацівелі, 30 вересня – 4 жовтня 2013 р.). – К.: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
 70. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Нечіткі моделі ринків праціВ кн.: Праці VI міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень". - Ужгород, УжНУ, 2012, стор. 165.
 71. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Ситуаційне управління регіональним ринком праці за наявності нечіткої інформаціїВ кн.: "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту", Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон, ХНТУ, 2012, стор. 187-188.
 72. Поліновський В.В., Короненко А.М.Обґрунтування вибору нейроподібної мережі для моделювання "нервової діяльності" в інтелектуальних системахНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 25-28.
 73. Koshlai L.A Model-Driven DSS for Economic Reforms during TransitionAbstracts of the 10th EUROPT Workshop on Advances in Continious Optimization, 5-7 July 2012, Siauliai, Lithuania.
 74. Гуляницький Л.Ф.До конструктивної теорії комбінаторної оптимізаціїПр. VI Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 1 – 6 жовтня 2012 р.). – Ужгород: УжНУ, 2012. – 2. – С. 68–72.
 75. Гуляницкий Л., Омельянчик Д.Разработка и использование интегрального индекса бюджетной сферыProblems of Computer Intellectualization (Eds. V.Velichko, O.Voloshin, K.Markov). – Kiev-Sofia: V.M.Glushkov Institute of Cybernetics, ITHEA, 2012. – P. 227–241.
 76. Корольов В.Ю.Захист інформації в корпоративних USB-флеш накопичувачах для хмарних обчисленьМатематичні машини і системи. – 2012. – №2. – С.60-69.
 77. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Концепції та методи побудови системи електронного документообігу сучасної наукової установиНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 132–135.
 78. Корольов В.Ю.Захист інформації з обмеженим доступом в портативних накопичувачах для хмарних обчисленьНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 12–16.
 79. Гуляницький Л.Ф.Разработка методов прогнозирования на основе эволюционных алгоритмовКомпьютерная математика, Киев, 2012, №1. – С. 69–77.
 80. Кошлай Л.Б.Об одном субградиентном методе с преобразованием пространстваМеждународная конференция KROMSH-2012. Сборник тезисов. Украина, Крым, 17-29 сентября 2012 г.
 81. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Модифікований метод гілок і меж для задачі прогнозування третинної структури протеїнуПр. ІІ Всеукр. сем. "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011) (7-8 вересня 2012 р., Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. – С.15–18.
 82. Рудик В.Проблема формування складних конфігурацій в задачі прогнозування третинної структури протеїнівНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 110–113.
 83. Кошлай Л.Б.Ускоренный субградиентный метод ПолякаМеждународная конференция «Моделирование, управление, устойчивость (MCS-2012).Тезисы докладов. Крым.Севастополь, 10-14 сентября 2012 г.
 84. Гуляницкий Л.Ф., Самусь А.В. Решение H-методом задачи оптимизации маршрутов транспортных средств с временными окнамиКомпьютерная математика. – 2012. – № 2. – С. 147–155.
 85. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Архітектура та методи систем електронного документообігу наукової установиІнженерія програмного забезпечення. – № 1 (9). – Київ, Національний авіаційний університет, 2012. – С. 66–72.
 86. Рясная И.И., Сенько А.Е.Об адекватности оценок конкурентоспособности на основе мультимножествКомпьютерная математика, Киев, 2012, №1. – С. 126–132.
 87. Гуляницкий Л., Рудык В.Анализ алгоритмов прогнозирования третичной структуры протеина на базе метода оптимизации муравьиными колониямиProblems of Computer Intellectualization (Eds. V.Velichko, O.Voloshin, K.Markov). – Kiev-Sofia: V.M.Glushkov Institute of Cybernetics, ITHEA, 2012. – P. 152–159.
 88. Поліновський В.В.Проблеми та задачі ІТ освіти (дещо про дуалізм)Наук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 5-8.
 89. Поліновський В.В.Обрахунок часу передавання керуючих сигналів в сучасних інтелектуальних мережахНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 84–88.
 90. Koshlai L.Peculiarities of Labour Market in a Transition EconomyAbstracts of the 25th Euro-pean Conference on Opera-tional Research, 8-11 July 2012. Vilnius, Lithuania.
 91. Koshlai L.A nonlinear optimization model for technological planningAbstracts of the IJAS Conference for Academic Disciplines, 1-5 April 2012, Vienna, Austria.
 92. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Про одну задачу комбінаторної оптимізації на нечітких множинахМатеріали XVIII Міжнародної конференції “Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011)”, Abstracts, September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine, 164 p., pp. 143-144.
 93. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Нечіткий підхід до оптимізації спеціалізованого програмного забезпеченняМатеріали наукового Всеукраїнського семінару 26-27 серпня 2011р. “Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (Конем-2011)”. – Полтава ПУЕТ, 2011. – 118c. (стор. 100–103).
 94. Hulianytskyi L., Sokol V.Effective energy recomputation for low autocorrelation binary sequence problemInt. J. "Information Theories and Applications". – 2011. – 18, N. 4.– P. 344–357.
 95. Гуляницький Л.Ф.Диверсифікація пошуку в алгоритмах ОМКAbstracts of Int. Conf "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2011)" (September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine). – Київ, 2011. – P.66–67.
 96. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для виробництва ректифікованого спирту з головної фракціїПатент на винахід № 93819, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 25.08.2010 Бюл. № 16, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 97. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Застосування H-методу для прогнозування третинної структури молекул протеїнівМатеріали Всеукр. сем. "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011) (26-27 серпня 2011 р., Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – С.33–36.
 98. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для одержання ректифікованого спирту з фракцій спиртового виробництваПатент на винахід № 93801, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 26.04.2010 Бюл. № 8, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 99. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Особливості застосування алгоритмів оптимізації мурашиними колоніями до задачі прогнозування третинної структури протеїнівОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжн. науково-технічної конф. (10-13 травня 2011 р., Черкаси). – Черкаси: Маклаут, 2011. – С 30–31.
 100. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для виробництва ректифікованого етилового спиртуПатент на винахід № 93780, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 10.02.2010 Бюл. № 3, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 101. Рясная И.И.О моделировании кластеров предприятийВ кн.: “Компьютерная математика”, Киев, 2011, №2, с.36-41.
 102. Королёв В.Ю., Полиновский В.В., Герасименко В.А.Стеганография по методу наименее значимого бита на базе персонализированных флеш-накопителейУправляющие системы и машины. – № 1 (231). – 2011. – С. 79 – 87.
 103. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б.Об одной экстремальной задаче для связи прямой и двойственной моделей ЛеонтьеваInternational Scientific Journal “Spectral and Evolution Problems”, Simferopol, Crimea, Ukraine, vol.21, N 2, 2011, с. 164–169.
 104. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Комплекс статистичних досліджень для стегоаналізуМатематичне та комп’ютерне моделювання (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). – Збірник наукових праць: Серія Технічні науки. – 2011. – Випуск 5. – С.134 – 149.
 105. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Концепції, архітектура та методи побудови системи електронного документообігу сучасної наукової установиВісті Академії інженерних наук України. – № 1(41). – 2011. – С. 20–27.
 106. Rjasnaja I.I.On classification of the ill-structured problemsВ кн.: Праці міжнародної молодіжної математичної школи „Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІІ)”, Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2011р., Київ, 2011, с. 160.
 107. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Методика створення спеціалізованого програмного забезпечення АРМ секретаря тендерного комітетуІнтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. Т. 1, Херсон, ХНТУ, 2011, с. 107-108.
 108. В.А. РудыкПредставление структуры белка в трехмерных дискретных решетках произвольного типаТеорія оптимальних рішень, 2011, № 10, с. 39-47
 109. Шелестов А.Ю., Кравченко О.М., Волошин С.В., Грипич Ю.А., Куссуль О.М., Міронов А.І., Правдюков П.М.Web-портал системи агромоніторингу Наука та інновації. 2011, Т. 7, № 3, С. 30 – 35.
 110. Поліновський В.В., Корольов В.Ю., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Інформаційна технологія для дослідження методів стеганографії і стегоаналізуМіжвузівський збірник “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” (м. Луцьк). – 2011. – Випуск №5. – С. 236 – 242.
 111. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Планування досліджень методів стеганографії і стегоаналізуВісник Хмельницького національного університету, Хмельницьк, 2011, № 4, с. 187 – 195.
 112. Koshlai L., Stetsyuk P.Application of Nonlinear Optimization to the Problems of Economic Reforms during TransitionВ кн.: 82nd Annual Scientific Conference of the International Association of Applied Math-ematics and Mechanics, Graz University of Technology, Graz, Austria (April 18-21, 2011), p.350.
 113. Бондаренко А.В., Кошлай Л.Б., Стецюк П.І.Об одной задаче нахождения оптимальной структуры спроса и добавленной стоимостиВ кн.: Матеріали II міжнародної науково-методичної конференції ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, 4-6 травня 2011 р., Чернівці, с. 26-27.
 114. Омельянчик Д.А.Соціально-економічні індекси як комплексна оцінка диференціації регіональної ситуації в УкраїніВ кн.:Матеріали II міжнародної науково-методичної конференції ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.), Чернівці, ДрукАрт, с. 222.
 115. Шелестов А.Ю., Куссуль Н.М., Скакун С.В., О.М. Кравченко, Волошин С.В., Загородній Є.В.Геоінформаційна система моніторингу для сільськогосподарського підприємстваНаукові праці ДонНТУ Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. 2011, випуск 13(185), С. 121-125.
 116. Шелестов А.Ю., Куссуль Н.М., Загородній Є.В., Волошин С.В., Скакун С.В., Кравченко О.М., Колотій А.В.Геоінформаційна система фермераНаука та інновації. 2011, Т. 7, № 3, С. 25 – 29.
 117. Rjasnaja I.I.On adequacy of estimation of competitiveness of the enterprises in space of multisetsМатеріали XVIII Міжнародної конференції “Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011)”, Abstracts, September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine, 164 p., pp. 29-30.
 118. Омельянчик Д.А.Моделирование и оптимизация параметров региональных бюджетовApplicable Information Models, Sofia, ITHEA, 2011, p. 97–103.
 119. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики«Інформація і право» Науковий журнал, № 3(3) / 2011 С. 102 – 111.
 120. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б.Об одной оптимизационной задаче для моделей ЛеонтьеваВ кн.: ХХII ежегодная междунар. конферен. (KROMSH-2011), (Крым, Севастополь, 18-29 сентября 2011), КНЦ НАНУ, 2011.
 121. Кошлай Л.Б.Праці чл.-кор. НАНУ Михалевича М.В. у галузі економіко-математичного моделюванняВ кн.: Матеріали II міжнародної науково-методичної конференції ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, 4-6 травня 2011 р., Чернівці, с. 152
 122. Омельянчик Д.А.Індекс ефективності бюджетної політики як цільова функція задачі комбінаторної оптимізації структури регіонального бюджетуВ кн.: Матеріали Міжнар. науково-технічної конф. “Системний аналіз та інформаційні технології SAIT 2011 (23-28 травня 2011 р., Київ). – К.: ННК “ІП-СА” НТУУ “КПІ”, 2011, с.294.
 123. Верлань А.Ф, Горошко И.О., Карпенко Е.Ю., Королёв В.Ю., Мосенцова Л.В.Методы и алгоритмы восстановления сигналов и изображенийК.: НАН Украины Институт моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова, 2011. - 368 С. ISBN 978-966-02-6035-1
 124. Рясна І.І.Про кластеризацію на нечітких множинахВ кн.: Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції (10-13 травня 2011 р., Черкаси), Маклаут, 2011, с. 119.
 125. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.ACO-H Metaheuristic Combinatorial Optimization MethodJ. of Automation and Information Science. – 2010. – 42, N 7. – P. 30–42.
 126. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Development and analysis of cooperative model-based metaheuristicsCybernetics and Systems Analysis. – 2010. – 46, N 5. – P. 710–717.
 127. Гуляницький Л.Ф.Методологія побудови кооперативних моделе-орієнтованих метаевристикПр. V Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.). – Ужгород: УжНУ, 2010. – С. 75–78.
 128. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Метаэвристический метод комбинаторной оптимизации ОМК-НПроблемы управления и информатики. – 2010. – №4. – С. 31-42.
 129. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Hybrid Metaheuristic Combining Ant Colony Optimization and H-MethodSwarm Intelligence: Proceedings 7th International Conference ANTS 2010 (Brussels, Belgium, September 8-10, 2010) (Eds. M.Dorigo et. al.). Lecture Notes in Computer Science. – Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag. – 2010. – Vol. 6234/2010. – P. 568–569.
 130. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Определение и исследование комбинаторных пространствТеорія оптимальних рішень. – 2010. – 9. – С. 17–24.
 131. Hulianytskyi L., Rudyk V.Protein Structure Prediction on a Three-dimensional Triangular LatticeInformation Models of Knowledge (Eds. K.Markov, V.Velichko, O.Voloshin). – Kiev-Sofia: ITHEA, 2010. – P.198–208.
 132. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Разработка и исследование кооперативных моделе-ориентированных метаэвристикКибернетика и системный анализ. – 2010. – №5. – С. 31–39.
 133. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Cooperative model-based metaheuristicsElectronic Notes in Discrete Mathematics. – 2010. – 36. – P. 33-40.
 134. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Розроблення уніфікованої системи оцінок цифрових пристроївК.: Вісник університету “Україна”. Серія “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”, 2010, № 8, – с.145-149.
 135. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Cooperative model-based metaheuristicsAbs. Int. Symp. on Combinatorial Optimization ISCO-2010 (March 24-26 2010, Hammamet, Tunisia). – Paris: Paris Dauphine University, 2010. – P. 27.
 136. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Моделирование рынка при разработке маркетинговой политики в сфере услугПраці V-ї Міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2010, с. 182.
 137. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.А.Моделирование свертывания протеина в пространствеКомпьютерная математика. – 2010. – № 1. – С. 128–137.
 138. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Об адекватности меры сходства по расстояниюВ кн.: Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. Том 2. – Херсон: ХНТУ, 2010 – с. 448-450.
 139. Гуляницкий Л.Ф., Мелащенко А.О., Сиренко С.И.О математических и программных средствах моделирования и оптимизации внешнего государственного долга УкраиныУправляющие системы и машины. – 2010. – № 1. – С. 51–57.
 140. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Математична експертиза підсумкових протоколівГазета “Слово просвіти” №8, 25 лютого – 3 березня 2010 р. с. 4-5.
 141. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Визначення можливостей RS-стегоаналізу для дослідження статистичних властивостей зображеньВісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 102 – 110.
 142. Михалевич М.В., Кошлай Л.Б.Моделирование рынка труда с использованием двухаргументной функции предложения трудаКибернетика и системный анализ, 2010. – № 5, с. 18–30.
 143. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Дослідження статистичних закономірностей кольорових каналів зображень за методом RS-стегоаналізуПраці 10-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2010)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2010. – С. 165 – 168.
 144. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Впровадження системи електронного документообігу в науковій організаціїВісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 4. – с. 117-123.
 145. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б., Пилиповский А.В.О задаче оптимального соотношения между спросом и добавленной стоимостью в моделях ЛеонтьеваТеорія оптимальних рішень, 2010, 9, с. 136–143.
 146. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б.Об одной экстремальной задаче для связи прямой и двойственной моделей ЛеонтьеваВ кн.: ХХI ежегодная междунар. конферен. (KROMSH-2010), (Крым, Севастополь, 17-29 сентября 2010), КНЦ НАНУ, 2010, с. 49.
 147. Koshlai L.Application of Nonlinear Optimization to the Problems of Structural Changes during Transition8th EUROPT Workshop “Advances in Continuous Optimization”, Aveiro, Portugal (July 9-10, 2010), p.28.
 148. Корольов В.Ю.Стан проблеми комп'ютерної безпеки з використанням USB-флеш накопичувачів у державних установах і корпораціяхВісник університету "Україна", серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика". – № 8. – 2010. – С. 160 – 166.
 149. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.RS-стеганоаналіз. Принципи роботи, недоліки та концепція метода його обходуВісник Вінницького політехнічного інституту. – № 6 (93). – 2010. – С. 66 – 71.
 150. Stetsyuk P., Koshlai L.Decision Support System for Planning Structural and Technological ChangesВ кн.: 8th EUROPT Workshop “Advances in Continuous Optimization”, Aveiro, Portugal (July 9-10, 2010), p.29.
 151. Сапко О.В., Малишко С.О.Математичні моделі та програмні засоби вирішення проблеми оптимізації управління проектами Матеріали VII Міжнародної конференції «PDMU-2010», Львів, 2010.
 152. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б.Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели ЛеонтьеваКибернетика и системный анализ. – 2010. – № 5, c. 51–59.
 153. Sergienko I. V., Hulianytskyi L. F. and Sirenko S.I.Classification of applied methods of combinatorial optimizationCybernetics and Systems Analysis. – 2009. – 45, No. 5 (September). – P. 732–741.
 154. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Кооперативные моделе-ориентированные метаэвристики для задач комбинаторной оптимизацииIntelligent Support of Decision Making (Eds. K. Markov et al.) / Int. Book Series “Information science and computing”. N 10. – Sofia: ITHEA, 2009, N 15, р. 165–172.
 155. Hulianytskyi L.F., Hulianytskyi A.L.Formalization and classification of combinatorial optimization problemAbstracts of Int. workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2009)" (October 5–9, 2009, Kamyanets-Podilsky, Ukraine). – 2009. – P. 15–16.
 156. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Узагальнені алгоритми прискореного ймовірнісного моделюванняПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО – ХХХV)" (Україна, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009 р.). Т.1. – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – С. 184–189.
 157. Гуляницький Л.Ф., Сіренко С.І.ОМК-Н – новий гібридний метаевристичний метод комбінаторної оптимізаціїПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО – ХХХV)" (Україна, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009 р.). Т.1. – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – С. 178–183.
 158. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Классификация прикладных методов комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 2009. – №5. – С. 71–83.
 159. Krivoi S., Khodzinskyi O.Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state mashines theoryInformation Theory and Applications. – 2009. – v.16. – N4. – PP. 349-355.
 160. Гуляницкий Л.Ф., Гобов О.Д.Мультиагентный H-метод в комбинаторной оптимизацииIntelligent Support of Decision Making (Eds. Krassimir Markov et al.) / International Book Series "Information science and computing". N 10. – Sofia: ITHEA, 2009. – P. 104 – 112.
 161. Поліновський В.В., Ходзінський О.М., Нипорка Т.М.АутентифікаторПатент на корисну модель 43446 Україна, МПК (2009) Е 2009 07292. Заявл. 13.07.2009; Опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15.
 162. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Моделирование и оптимизация внешнего государственного долга УкраиныКомпьютерная математика. – 2009. – № 2. – С. 124–131.
 163. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Чи можливі у нас чесні вибори”Газета „Голос України”, 24 грудня 2009, №245(4745), с. 8.
 164. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.А.Разработка и исследование алгоритмов решения задачи прогнозирования третичной структуры протеина Intelligent Support of Decision Making (Eds. K. Markov et al.) / Int. Book Series “Information science and computing”. N 10. – Sofia: ITHEA, 2009, р.97-103
 165. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Гибридная метаэвристика, основанная на оптимизации муравьиными колониями и H-методеКомпьютерная математика. 2009, № 1, с. 142-151
 166. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Об адекватности мер сходства при использовании качественных характеристик объектовВ кн.: Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень” (ПОО-XXXV), 2009, (Україна, Крим, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009), Київ, 2009, т.2. с.261-266.
 167. Гуляницький Л.Ф.Одне узагальнення H-методуМатер. ХІ Міжн. наук.-тех. конф."САІТ-2009" (26–30 травня 2009 р., Київ). – К.: ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ", 2009. – С. 84.
 168. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.О некоторых проблемах при решении задач кластерного анализаВ кн.: Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта. Материалы международной научной конференции. – Херсон, ХНТУ, 2009, с.423-426.
 169. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Банки і гроші. Математичний аналіз ситуації, пов’язаної з рефінансуванням”Газета „Голос Украіни”, 22 січня 2009, №10(4510), с.7.
 170. Гуляницький Л.Ф.Розробка кооперативних метаевристикAbs. of Int. Conf “Problems of Decision Making under Uncer-tainties (PDMU–2009)” (April 27-30, 2009, Skhidnytsia, Ukraine), 2009. c. 90-91.
 171. М.І. Огурцов Персоналізація web-сервісів для забезпечення доступності у навчанніМіжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк, 2009. Випуск №26 – с. 209–212.
 172. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Дослідження стійкості НЗБ-стеганографії до RS-аналізуМатеріали ІV Міжнародної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2009)”, [Частина 1]. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2009. – С. 53.
 173. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Тенденції розвитку портабельних програмних системВісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 1. – С. 233 – 241.
 174. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Стеганографічна персоналізація інформації на базі ПКВісті Академії інженерних наук України. – № 2(39). – 2009. – С. 18 - 24.
 175. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Концепція побудови персоналізованих флеш-накопичувачів даних з апаратним захистом інформаціїМатематичні машини і системи. – 2009. – № 4. – С. 96 – 105.
 176. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Криптогенератор з використанням перетворення шумів слабострумних електронних кілВісник Черкаського Державного Університету. Серія технічні науки. Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автоматика. – 2009. – № 2. – С. 14 – 18.
 177. Гуляницький Л.Ф.До формалізації та класифікації задач комбінаторної оптимізаціїТеорія оптимальних рішень. – 2008. –7. – С. 45–49.
 178. Кривий С.Л., Ходзінський О.М.Збірник задач з дискретної математикиНавч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАНУ. – К., 2008 – 360 с. – Бібліогр.: с.357-359.
 179. Гуляницкий Л., Турчин А.Использование алгоритма ускоренного вероятностного моделирования в схеме табу-поискаArtificial Intelligence and Decision Making (Eds. A.Voloshin et al.) / International Book Series "Information science & computing", N 7. – Sofia: ITHEA, 2008. – P. 137 – 142.
 180. Гуляницький Л.Ф.Моделювання та управління зовнішнім державним боргом УкраїниІV Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.). – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 72–75.
 181. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Задача оптимального вибору з урахуванням змішаної кількісно-якісної інформаціїТезисы докладов на Международной научной конференции “Интеллектуализация обработки информации ИОИ-2008?, Крым, Алушта,9-14 июня 2008., Крымский научный центр НАН Украины. Симферополь, 2008. стр.205.
 182. Гуляницький Л.ФРозпаралелювання алгоритмів H-методуПр. ІV Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.). – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 76–79.
 183. Крывый С.Л., Ходзинский А.Н.Автоматное представление онтологий и операций на онтологияхВ кн.: Algorithmic and Mathematical Foundation of hte Artificial Intelligance. International Book Series “Information Science and Computing”. ITHEA, Sofia, 2008. c. 173-178.
 184. Hulianytskyi L. and Sirenko S.A New Metaheuristic Approach Combining ACO and H-methodAbs. of Int. Conf "Discrete and Global Optimization" (July 31–August 2, 2008, Yalta, Ukraine). – Kyiv, 2008. – P. 18.
 185. Буряков В.Г., Ходзинский А.Н.Разработка одного класса математических моделей ректификации многокомпонентных смесейКомпьютерная математика. – 2008. № 2.
 186. Гуляницкий Л., Сиренко С.Комбинирование алгоритмов оптимизации муравьиными колониями и Н-методаDecision Making and Business Intelligence Strategies and Techniques (Eds. K.Markov, K.Ivanova, S.Mitov) / International Book Series "Information science & computing", N 3. – Sofia: ITHEA, 2008. – P. 95–102.
 187. Буряков В.Г., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Математична модель процесу ректифікації багатокомпонентних сумішейХарчова і переробна промисловість. 2008, №2. с 16-17.
 188. Hulianytskyi L.F., Turchin A. Y.One class of stochastic local search algorithmsInt. J. "Information theories & applications". – 2008. – 15, N 3. – P. 245-252.
 189. Артеменко В.І., Буряков В.Г., Головченко В.М., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Створення математичної моделі фазової рівноваги рідина – пара багатокомпонентних сумішей виробництва етилового спиртуВісник Черкаського державного технологічного університету. – 2008. – № 1. – С. 135–139.
 190. Огурцов М.І., Поліновський В.В.Методи та рекомендації побудови комплексних систем захисту інформаціїМетоди та рекомендації побудови комплексних систем захисту інформації. – К.: Вісті академії інженерних наук України, 2008, №3(37). – с. 12-18. с.7.
 191. Королёв В.Ю., Полиновский В.В.Синтез портабельных информационных сервисов для флеш-накопителейУправляющие системы и машины. – 2008. – № 6. – С. 28 – 33.
 192. Бардаченко В.Ф., Королёв В.Ю., Полиновский В.В., Герасименко В.А., Коновалов Д.Н.Персонализация мобильных телекоммуникационных и вычислительных средств методом оптической регистрации BIK-кодаУправляющие системы и машины. – 2008. – № 2. – С. 46 – 53.
 193. Буряков В.Г.Математичні моделі ректифікаціїХарчова і переробна промисловість, 2008, № 12, с. 28–29.
 194. Королёв В.Ю.Алгоритмизация дистанционного распознавания BIK-кодаЭлектронное моделирование. – № 2. – 2008.– С. 19 – 28.
 195. Корольов В.Ю.Алгоритм розпізнавання образу BIK-ключаПраці 9-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2008)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2008. – С. 135 – 138.
 196. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Малікова О.В.Побудова системи захисту інформації на базі персоналізованого USB-флеш з використанням ключа-ідентифікатораВісник Хмельницького національного університету. – № 3. – 2008. – С. 175 – 181.
 197. Hulianytskyi L.F. and Sergienko I.V.Metaheuristic Downhill Simplex Method in Combinatorial OptimizationCybernetics and Systems Analysis. – 2007. – 43, No. 6 (November–December). – P. 822–829.
 198. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В.Метаэвристический метод деформированного многогранника в комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 2007. – №6. – С. 70-79.
 199. Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А.Застосування H-методу для розв'язання задач комбінаторної оптимізації на перестановкахСистемні дослідження та інформаційні технології. – 2007. –№2. – С. 74-87.
 200. Артеменко В.І., Буряков В.Г., Головченко В.М., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Оцінка точності передбачення фазової рівноваги рідина – пара систем виробництва етилового спирту на основі методів УНІКВАК і УНІФАКВісник Черкаського державного технологічного університету. – 2007. – № 3–4. – С. 61–65.
 201. Гуляницький Л.Ф.Паралельний H-алгоритм розв'язання задач комбінаторної оптимізаціїПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХІІІ)". – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007. – С. 83–84.
 202. Гуляницкий Л., Турчин А.Один класс алгоритмов стохастического локального поискаProc. of XIII Int. Conf. "Knowledge. Dialogue. Solution (KDS-2007)" (June, 2007, Varna, Bulgaria). V.1. – Sofia: ITHEA, 2007. – P. 102–111.
 203. Рясная И.И., Сенько А.Е., Ходзинский А.Н.Об оценках эффективности систем защиты информацииВ кн.: П’ята міжнародна науково-практична конференція „Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (MPZIS-2007). Тези доповідей. 14-16 листопада 2007 року. Дніпропетровськ. С.160.
 204. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Проблеми урахування семантики емпіричних моделейВ кн.: Праці міжнародного симпозіуму „Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІІ)”, Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 23-28 вересня 2007 р. – Київ, 2007. с.246.
 205. Гуляницкий Л.Метаэвристический метод деформаций для решения задач комбинаторной оптимизацииProc. of XIII Int. Conf. "Knowledge. Dialogue. Solution (KDS-2007)" (June, 2007, Varna, Bulgaria). V.1. – Sofia: ITHEA, 2007. – P. 95–102.
 206. Гуляницький Л.Ф.Про багатовимірну задачу про призначенняAbstract of Int. Conf "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2007)" (May 21-25, 2007, Сhernivtsi, Ukraine). – 2007. – P. 101–103.
 207. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Міфи: сутності й числа”Газета „Слово просвіти”, 19-25 квітня 2007, №16(393), с.8-9.
 208. Гуляницкий Л.Ф.Проблема оптимизации маршрутов транспортных средств с временными окнамиКомпьютерная математика. – 2007. – № 1. – С. 122–132.
 209. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„І над усім звитяжний знак числа…”Газета „Слово просвіти”, 1-10 січня 2007, №1(378), с.7.
 210. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.BIK-персоналізація інформаціїТези науково-практичної конференції “Захист в інформаційно-комунікаційних системах”. – Київ: НАУ Мін. Освіти і науки України. – 2007. – C. 40 – 42.
 211. Корольов В.Ю.Інтеграція ПАРМ "Віртуальна канцелярія" і системи Intel® vPro™ на базі рішень BIK-персоналізаціїВісті академії інженерних наук України. – 2007. – № 2 (32). – С. 5 – 15.
 212. Корольов В.Ю.Аналіз способів вводу BIK-коду для контролю доступу до ПК локальної мережіВісник Хмельницького національного університету. – № 6. – 2007. – С. 212 – 220.
 213. Корольов В.Ю.Персоналізація віртуальних обчислювальних ресурсів і інформаційних джерел в сервісно-орієнтованих архітектурахВісті академії інженерних наук України. – № 4 (34). – 2007. – С. 13 – 20.
 214. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Концепция построения систем персонализации на базе расширения вектора кодов BIK-ключаУправляющие системы и машины. – 2007. – № 1. – С. 53 – 61.
 215. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Персоналізація мобільних телекомунікаційних засобів методом дистанційного розпізнавання BIK-кодуВісник Вінницького політехнічного інституту. – № 5 (74). – 2007. – С. 137 – 142.
 216. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Система BIK-персоналізації інформації для корпораційЗахист інформації: збірник наукових праць НАУ. – Київ: НАУ. – 2007. – С. 145 – 148.
 217. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Персоналізація мобільних телекомунікаційних пристроївМатеріали ІІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2007)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2007. – С. 19 – 20.
 218. Гуляницький Л.Ф.Імунні алгоритми в комбінаторній оптимізаціїПр. ІІІ Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 2 – 7 жовтня 2006 р.). – Ужгород: УжНУ, 2006. – С. 45–47.
 219. Н.Алишев, М.Огурцов, Ю.ХаненкоАрхитектура распределенной проактивной системы безопасности информацииК.: Вісті академії інженерних наук України, 2006, №2(29). – с. 44-49.
 220. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Учет требований рынка при разработке программного обеспечения сопровождения конкурсовПраці ІІІ-ї міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2006, С.80-83.
 221. Гуляницкий Л.Ф.Об одном метаэвристическом методе дискретной оптимизацииКомпьютерная математика. – 2006. – № 2. – С. 142–149.
 222. Н.И. Алишов, М.И. ОгурцовСамоподобная архитектура подсистемы информационной безопасностиК.: УСиМ, 2006, №3. – с. 82-92.
 223. Гуляницький Л.Ф., Сіренко С.І.Новий метаевристичний алгоритм розв`язання задач комбінаторної оптимізаціїAbstract of Int. Workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2006)" (May 21-25, 2006, Skhidnytsia, Ukraine). – 2006. – P. 91–93.
 224. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Епілог чи пролог?Газета „СЛОВО просвіти”. 1-7 червня 2006 року. №22(347). С.3-4
 225. Гуляницький Л.Ф., Сергієнко Д.А.Формалізація і розв’язання одного класу задач портфельного інвестораAbstract of Int. Workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2006)" (May 21-25, 2006, Skhidnytsia, Ukraine). – 2006. – P. 89–91.
 226. Н.И. Алишов, М.И. ОгурцовСамоподобная парадигма построения компьютерных систем информационной безопасностиМатеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених «НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ». – К.: НАУ, 2006.
 227. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Волевиявлення через призму цифрГазета Верховної Ради України „Голос України”. 18 квітня 2006 року. №71(3828). С.10.
 228. Корольов В.Ю.Високопродуктивна реставрація образів на платформі GPGPU-CPUПраці 8-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2006)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2006. – С. 145 – 146.
 229. Корольов В.Ю.Концепція використання бібліотек комп'ютерної графіки для умовної деконволюції образівВісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 4. – С. 140 – 145.
 230. Корольов В.Ю.Відновлення зображень на базі OpenGL-бібліотекМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіотехніки та приладобудування (СПМРТП – 2006)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2006. – C. 147 – 150.
 231. Hulianytskyi L., Baklan A.Optimization of ATM telecommunication NetworksInt. J. "Information theories & applications". – 2005. – 12, N 4. – P. 328–335.
 232. Гуляницкий Л.Ф., Гложик Ю.С.Параллельный метод деформируемых многогранников для решения задач комбинаторной оптимизацииИскусственный интеллект. – 2005. – 4. – С.130–139.
 233. М.И. ОгурцовАрхитектура проактивной системы безопасности информации на базе распределенной агентной технологииМатеріали IV Всеукраїнської студентської конференції «Сучасні інформаційні системи і технології в економіці». – К.: НАУ, 2005. – с. 29.
 234. Гуляницкий Л., Баклан А.Оптимизация телекоммуникационных сетей с технологией АТМProc. of the XI-th Int. Conf. "Knowledge-Dialogue-Solution KDS-2005" (June 20-30, 2005, Varna, Bulgaria), vol. 2. – Sofia, 2005. – P. 454–460.
 235. Буряков В.Г., Скукис О.Е., Ходзинский А.Н.Моделирующий комплекс для системы управления брагоректификационной установкойМатериалы Международной научно-практической конференции “Перспективы развития технологии и техники бродильных производств”. – Воронеж, 2005. – С. 80–81.
 236. М.И. ОгурцовПроактивная система безопасности информации в корпоративних сетяхМатеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених «НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ». – К.: НАУ, 2005. – с. 15.
 237. Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А.Про один гібридний алгоритм комбінаторної оптимізаціїМат. VII Міжн. наук.-тех. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології" (28 червня – 2 липня 2005 р., Київ). – К.: НТУУ "КПІ", 2005. – С.26.
 238. Гуляницький Л.Ф.Один гібридний алгоритм комбінаторної оптимізаціїAbstract of Int. Ukrainian-Polish Workshop "Problems of Stochastic and Discrete Optimization" (May 10-15, 2005, Kaniv, Ukraine). – Kaniv, 2005. – P. 63–65.
 239. Артеменко В.І., Буряков В.Г., Ходзинский А.Н.Математическая модель фазового равновесия пар – жидкость многокомпонентных систем спиртовых производствМатериалы Международной научно-практической конференции “Перспективы развития технологии и техники бродильных производств”. – Воронеж, 2005. – С. 74–80.
 240. Алишов Н.И., Огурцов М.И., Ханенко Ю.М.Архитектура распределенной проактивной системы безопасности информацииК.: Комп’ютерні засоби, мережі та системи, 2005, №4. – с. 94-103.
 241. Н.И. Алишов, М.И. ОгурцовПроактивная технология организации безопасности в распределенных системахПОЛІТ: Матеріали V міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2005 – с. 316.
 242. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Момент істиниГазета “День”, №1(1980), 11 січня 2005
 243. Гуляницкий Л.Ф.Разработка гибридных методов дискретной оптимизации на основе G-алгоритмовКомпьютерная математика. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2005. – №1. – С. 143–151.
 244. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Алгоритмізація зашифрування текстових повідомлень з використанням поліалфавітної перестановки та набірного ключаМатеріали І Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2005)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2005. – С. 120 – 121.
 245. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Таймерна BIK-BAK технологія захисту периферійних пристроїв від несанкціонованого доступуВісті академії інженерних наук України. – 2005. – № 4. – С. 12 – 14.
 246. Войтенко В.П., Ходзинский А.Н.Итоги 2-го тура голосования: Математическая экспертизаГазета “День”, №218, 30 ноября 2004
 247. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.У ролі свідка – цифриГазета “Україна молода”, 18 листопада 2004 року.
 248. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Про дослідження збіжності одного комбінованого алгоритму розв'язання задач комбінаторної оптимізаціїПр. ІІ Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р.). – Ужгород: УжНУ, 2004. – С.30.
 249. Гуляницький Л.Ф.Формалізація та розв'язання одного типу задач інвестораПр. ІІ Міжн. шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р.). – Ужгород: УжНУ, 2004. – С.29.
 250. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Сегментация рынка труда на основе кластерного анализаПраці ІІ-ї Міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2004. с.76.
 251. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.О задаче сегментации нечетких множеств объектов нечисловой природыВ кн.: “Компьютерная математика” – Киев, 2004 №2. с.116-125.
 252. Гуляницкий Л.Ф.Решение задач комбинаторной оптимизации алгоритмами ускоренного вероятностного моделированияКомпьютерная математика: Сб. науч. тр. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2004. – №1. – С. 64-72.
 253. Гуляницкий Л.Ф., Гобов Д.А.О сравнении эффективности алгоритмов решения одного класса задач размещения прямоугольников на полубесконечной лентеКомпьютерная математика: Сб.науч.тр. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2003. – №1. – С. 88-97.
 254. Hulianitsky L., Turchin A.On approach to combining genetic algorithms and accelerated probabilistic modeling algorithmsThe Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: Proc. of the VII Int. Conf. CADMS 2003 (18-22 February 2003, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv: Publ. House of Lviv Polytechnic National University, 2003. – P. 218-219.
 255. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Один підхід до синтезу генетичних алгоритмів та алгоритмів прискореного ймовірнісного моделюванняВісник Нац. університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 471. – С.75-80.
 256. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Нечеткая модель функционирования регионального центра занятостиТеорія прийняття рішень. Праці школи-семінару. Ужгород, 2002. с.61.
 257. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Применение теории нечетких множеств при анализе близости позиций субъектов избирательного процессаВ кн.: “Компьютерная математика” – Киев, 2002 №1.с.121-134.
 258. Гуляницький Л.Ф.Один підхід до комбінування генетичних алгоритмів та алгоритмів прискореного ймовірнісного моделюванняПр. Міжн. шк.-сем. "Теорія прийняття рішень". –Ужгород: УжНУ, 2002. – С. 32-33.
 259. Войтенко В.П., Ходзинский А.Н.Математическая мистикаГазета “День”, 15 января 2002
 260. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Про один підхід до використання ймовірнісного моделювання в схемі генетичного алгоритму для розв'язання задач оптимізації на перестановкахПр. Міжн.конф з індуктивного моделювання, Львів 20-25 травня 2002. Т.2. – Львів: ДНДІ інформаційної інфраструктури, 2002. – С. 275-281.
 261. Гуляницький Л.Ф., Сергієнко І.В.Про розробку інформаційних технологій середньострокового прогнозування економіки УкраїниПр. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці" (Ірпінь, 16-17 травня 2001 р.). – К., 2001. – С. 213-216.
 262. Гуляницький Л.Ф.Дослідження умов збіжності методів ймовірнісного моделювання одного класуКомп'ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб.наук.праць. К.: НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. – К., 2001. – С. 95-102.
 263. Hulyanitsky L., Turchin O."Golden section" rule in probabilistic modeling algorithmsВісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2001. – №415. – С. 50-53.
 264. Hulyanitsky L., Turchin O."Golden section" rule in probabilistic modeling algorithmsProc. of the VI Int. "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: Conf. CADSM 2001" (12-17 Febr. 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine). – Lviv: Publ. House of Lviv Politechnik National University, 2001. – P. 253-254.
 265. Рясная И.И., Ходзинский А.Н.Применение теории нечетких множеств для описания функционирования одной социально-экономической системыВ кн.: “Компьютерная математика” – Киев, 2001. с.124-131.
 266. Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Проблеми розробки інформаційних технологій середньострокового прогнозування ВВП УкраїниІнформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: УкрІНТЕІ, 2000. – С. 42-45. (– 136 с.)
 267. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Принцип Бенфорда. Цифровий аналізКиїв, 2000. 63с.
 268. Гуляницький Л.Ф.Про одну модифікацію алгоритмів імовірнісного моделюванняТеорія обчислень: Зб.наук.праць. НАН України. Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова, Наук рада НАН України з проблем "Кібернетика"; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. – Київ, 1999. – С.142-145. (409 с.).
 269. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Використання правила "золотого перетину" в алгоритмах імовірнісного моделюванняЖурн. обчисл. та прикладної математики. – 1998. – № 1(83). –С.26-29.
 270. Гуляницький Л.Ф., Малишко С.О., Сергієнко І.В.Один підхід до створення інформаційної технології та програмних засобів підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності та ризикуПраці 1 Між. наук.-прак. конф. з програмування УкрПРОГ'98 (Київ, 2-4 вересня 1998 р.). – К.: Кібцентр НАНУ, 1998. – С. 511-515.
 271. Гуляницький Л.Ф., Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В.Розробка моделей середньострокового прогнозування ВВП УкраїниЕкономіст. – 1998. – №5. – С. 68-71.
 272. Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Про розвиток методології прогнозування в УкраїніРегіональна економіка. – 1997. – №2. – С. 27-37.
 273. Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Прогнозування розвитку економіки УкраїниЕкономіка України. – 1996. – №1. – С. 20-31.
 274. Артеменко В.И., Гордеев Э.Н., Журавлев Ю.И., Кулаков Ф.М., Наумов В.Б., Потапчук Г.А., Сергиенко И.В., Сметанин Ю.Г., Урхард Р., Ходзинский А.Н., Хондерд Г.Метод формирования оптимальных программных траекторий перемещения робота-манипулятораЖурнал “Кибернетика”, 1996 №5. с. 84-106.
 275. Гуляницкий Л.Ф.Формализация и использование знаний в системах дискретной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 1995. – № 4. – С. 126-136.
 276. Гуляницкий Л.Ф., Волкович О.В., Малышко С.А.Один подход к формализации и исследованию задач группового выбораКибернетика и системный анализ. – 1994. – № 3. – С. 120-127.
 277. Gulyanitsky L.F., Sergienko I.V.Refinement of the Rules of Choice in multiobjective Decision-Making Problems using Expert JudgmentSystems Analysis, Modeling, Simulation. – 1994. – v. 15. – Р. 39-46.
 278. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.О программных средствах поддержки принятия решений в задачах группового выбораУправляющие системы и машины. – 1993, № 5. – С. 90-97.
 279. Гуляницький Л.Ф.Про властивості розв'язку однієї задачі виборуСимп. "Питання оптимізації обчислень", 22-24 лист.1993 р.: Тез. доп. /АН України, Iн-т кібернетики iм. В.М.Глушкова; Редкол.: Михалевич В.С. та iн. – Київ: Iн-т кібернетики iм.В.М.Глушкова АН України, 1993. – С. 57-58.
 280. Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б., Сергиенко И.В.О сходимости одного метода вероятностного моделирования для решения задач комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 1993. – № 3. – С. 164-167.
 281. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Вопросы построения прикладной системы МИССПрограммирование. – 1993. – №2. – С. 77-89.
 282. Gulyanitsky L.F., Sergienko I.V.Construction of mathematical models of optimization problems using expert estimatesProc. of the 4th Int. Symp. "Systems Analysis and Simulation" (Berlin, August 25-28, 1992). Amsterdam:Elsiver, 1992. – Р. 281-285.
 283. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.МИСС – интегрированная система для решения задач дискретной оптимизации на персональной ЭВМУправляющие системы и машины. – 1992. – № 9/10. – С. 67-74.
 284. Гуляницкий Л.Ф.Формализация и решение многокритериальных задач оптимального размещения устройств радиоэлектронной аппаратурыВ кн.: Разработка математического и программного обеспечения ППП и решение задач дискретной оптимизации – Киев: ИК им.В.М.Глушкова АН Украины, 1992. – С. 16-23.
 285. Гуляницкий Л.Ф.Автоматизация вычислительного процесса в системе дискретной оптимизации МИССВ кн.: Информационные технологии в науч. исследованиях и испытаниях. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины, 1991. – С. 24-30.
 286. Гуляницкий Л.Ф.Решение квадратичных задач о назначениях алгоритмами вероятностного моделированияКиев, 1991. – (Препринт /АН УССР. Ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова; 91-45). – 32 с.
 287. Гуляницкий Л.Ф.Модифицированные алгоритмы вероятностного моделирования в комбинаторной оптимизацииВ кн.: Технология и методы решения задач прикладной математики. – Киев: ИК им. В.М.Глушкова АН Украины, 1991. – С. 10-14.
 288. Sergienko I.V., Gulyanitsky L.F., Malyshko S.A.MISS – Special-Purpose Application System Designed to Solve Discrete Optimization Problems on PCAbs. Int. Conf.& Fair "Software engineering of 90s". – Kiev, 1991. – Р. 177-179.
 289. Гринчук В.М., Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б.Адаптивная подсистема размещения модулей на печатных платахУправляющие системы и машины. – 1991. – № 3. – С. 3-10.
 290. Сергиенко И.В., Гринчук В.М., Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б.Алгоритмы построения математической модели предпочтений с использованием экспертных оценокКибернетика. – 1991. – № 2. – С. 16-22.
 291. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Специализированная прикладная система МИСС для решения задач дискретной оптимизации на ПЭВМТез. докл. Межд. Конф. "Теория программирования 90-х". – Киев, 1991. – С. 223-225.
 292. Гуляницкий Л.Ф.Ускоренные алгоритмы вероятностного моделирования в комбинаторной оптимизацииТез. докл. Всес. Совещ. "Случайный поиск как метод оптимизации сложных систем". – Красноярск: Ин-т космич. техники, 1991. – С. 45-47.
 293. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Проблемы разработки и исследования параллельных методов дискретной оптимизацииЯзыки программирования и параллельные ЭВМ (алгоритмы и алгоритмические языки). – М.: Наука, 1990. – С. 62-78.
 294. Гуляницкий Л.Ф.Исследование аномалий в параллельных алгоритмах ветвей и границ с учетом обменовЧисленные методы и технология разработки пакетов прикладных программ. – К.: ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1990. – С.9-14.
 295. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А., Сергиенко И.В.Один подход к формализации и решению задач размещения разногабаритных элементовУСиМ. – 1990. – №4. – С. 63-70.
 296. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Пакеты прикладных программ семейства МИСС для решения задач дискретной оптимизацииТр. Межд. Симпозиума “INFO-89” (10-14 октября 1989 г., Минск). Т.2, ч.II. – Минск, 1989. – С. 844-849.
 297. Гуляницкий Л.Ф.Метод деформаций в дискретной оптимизацииИсследование операций и АСУ. – 1989. – Вып. 34. – С.30-33.
 298. Гуляницкий Л.Ф.Решение на ПЭВМ одной задачи о складировании продукцииТеория и программная реализация методов дискретной оптимизации: Сб. науч. тр. – Киев: ИК им.В.М.Глушкова АН УССР, 1989. – С.20-25.
 299. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Разработка многофункционального интерактивного пакета прикладных программ МИСС для решения задач дискретной оптимизацииВсесоюз. конф. “Диалог “Человек-ЭВМ”: Тез. докл. (4-9 сентября 1989 г., Свердловск). – Свердловск: УрО АН СССР, 1989. – С. 164-166.
 300. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О параллелизме в алгоритмах локальной оптимизации и методах ветвей и границ Межд. Школа-сем. “Методы оптимизации и их приложения”: Тез. докл. (10-19 сентября 1989 г., Иркутск). – Иркутск: Сибирский энергетический ин-т, 1989. – С. 69-70.
 301. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.О решении задач размещения одного классаЭкономика и мат. методы. –1989. – XXV, № 3. – С.560-564.
 302. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Тимофеева Н.К.Некоторые особенности построения математического обеспечения САПР ДИСИОУСиМ. – 1989. – №2. – С. 105-108.
 303. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Декомпозиционный подход к решению задачи коммивояжера большой размерностиВ кн. Пакеты прикладных программ и численные методы. – Киев: ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1988. – С. 8-13.
 304. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Функциональное наполнение пакета программ ВЕКТОР-2 Журнал “Диалоговые системы”, №3, 1988.
 305. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О методах дискретной оптимизации для многопроцессорных вычислительных комплексовКибернетика. – 1988. – №4. – С. 26-33.
 306. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Комбинаторный подход к решению одного класса задач размещенияКиев, 1988. – 19 с. – (Препр/ АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова; 88-32).
 307. Гуляницкий Л.Ф.Один подход к метризации пространства перестановок и его использование в задачах дискретной оптимизацииИсследование операций и АСУ. – 1988. – Вып. 32. – С.81-84.
 308. Гуляницкий Л.Ф.Один подход к распараллеливанию метода ветвей и границВсесоюз. Сем. “Вопросы оптимизации вычислений” (6-8 октября 1987 г., г. Алушта): Тез. док. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1987. – С. 59-60.
 309. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Тимофеева Н.К.ДИСИО – пакет программ автоматизированного конструкторского проектирования цифровой аппаратурыПакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач. – М.: Наука, 1987. – С. 3-16.
 310. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Алгоритм решения задачи коммивояжера большой размерностиТез. докл. III Всесоюзной школы “Дискретная оптимизация и компьютеры” (г.Таштагол, 2-9 декабря 1987 г.). – М.: ЦЭМИ АН СССР, 1987. – С. 98-99.
 311. Гуляницкий Л.Ф.,Сергиенко И.В.О реализации метода ветвей и границ на многопроцессорных вычислительных комплексахI Всес. конф. “Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения”: Тез.докл., т. 2. (Минск, 15-17 апреля 1987 г.). – Минск, 1987. – С. 25-27.
 312. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Эффективный алгоритм для решения задач размещения на полубесконечной лентеВ кн.: Проектирование и разработка пакетов програм: Сб.науч.тр. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1987. – С. 30-34.
 313. Ходзинский А.Н.Исследование области значений целевой функции линейной задачи о назначенияхВ кн. “Проектирование и разработка пакетов программ.” Сб. науч. тр. – Киев, ИК им.В.М.Глушкова АН УССР, 1987. с.20-24.
 314. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Об одном подходе к решению несимметричных задач коммивояжераВ кн. Программно-алгоритмическое обеспечение пакетов программ: Сб. науч.тр. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1986. – С. 10-16.
 315. Ходзинский А.Н.Структурное программирование на фортранеРеспубликанская конференция “Надежность и качество программного обеспечения”. Тезисы докладов. (г. Львов, 29-31 января 1985 г.) – Киев, 1985. с. 203-205.
 316. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Параллельные алгоритмы для решения квадратичной задачи о назначенияхВ кн.: Численные методы для многопроцессорного вычислительного комплекса ЕС. Под ред. И.Н.Молчанова. – М.:ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1985. – С. 271-281.
 317. Ходзинский А.Н.Последовательный алгоритм решения задач комбинаторной оптимизации на перестановкахЖурнал, “Кибернетика”, 1985, №6. с.56-60, 76.
 318. Ходзинский А.Н.Решение квадратичной задачи о назначениях методом среднего значенияВ кн. “Методы дискретной оптимизации и эфективной организации пакетов программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1985. с.31-35.
 319. Гуляницкий Л.Ф.Планирование вычислений в пакете программ ВЕКТОР-2В кн.: Методы дискретной оптимизации и эффективная организация пакетов программ: Сб. науч.тр. – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1985. – С. 22-25.
 320. Ходзинский А.Н.Метод среднего значения для решения задач комбинаторной оптимизации на перестановкахТезисы доклада “Республиканский семинар по дискретной оптимизации.” Киев, ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1985. с.118-119.
 321. Гуляницкий Л.Ф.Одна задача комивояжера с неточечными городамиВ кн.: Респуб. сем. по дискретной оптимизации: Тез.докл. (Ужгород, 28-30 мая 1985 г.). – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1985. – С. 36-37.
 322. Ходзинский А.Н.Использование статистических свойств критерия при решении линейной задачи о назначенияхВ кн. “Вопросы разработки территориальных автоматизированных систем управления.” Сб. науч. тр. Кемерово: Кемеровск. госуниверситет, 1984. с.13-17.
 323. Ходзинский А.Н.Некоторые методы решения оптимизационных задач комбинаторного типа и их исследование (диссертация)Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. – Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1984. с.
 324. Ходзинский А.Н.Некоторые методы решения оптимизационных задач комбинаторного типа и их исследование (автореферат диссертации)Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Киев, 1984. 22 С
 325. Гуляницкий Л.Ф.Оптимизация функций, определенных на частично упорядоченных пространствах одного видаВ кн.: Вопросы разработки территориальных автоматизированных систем управления: Сб. Науч. тр. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1984. – С. 93-97.
 326. Ходзинский А.Н.Исследование статистических свойств критерия линейной задачи о назначенияхВ кн. “Математическое обеспечение пакетов прикладных программ и методы дискретной оптимизации.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1984. с.29-37.
 327. Гуляницкий Л.Ф.Типовая структура и назначение основных блоков пакетов прикладных программ решения задач дискретной оптимизацииВ кн.: Математическое обеспечение пакетов прикладных программ и методы дискретной оптимизации. – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1984. – С. 3-7.
 328. Ходзинский А.Н.Статистические свойства критерия и их использование в алгоритмах решения задач комбинаторной оптимизацииТезисы доклада “Применение случайного поиска при решении прикладных задач.” Кемерово: Кемеровский обл. Совет НТО, 1984.с.41-42.
 329. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В.О пакете прикладных программ ВЕКТОР-2 для решения задач комбинаторной оптимизацииПакеты прикладных программ: Методы оптимизации. – М.: Наука, 1984. – С. 59-65.
 330. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф.О диалоговом режиме решения задач дискретной оптимизацииВ кн.: Материалы VI Межреспубликанской школы-семинара “Интерактивные системы”. Кн.2. – Тбилиси: Мецниереба, 1984. – С. 160-161.
 331. Войтенко В.П., Полюхов A.M., Ходзинский А.Н. и др.Биологический возраст как ключевая проблема геронтологииВ кн. “Геронтология и гериатрия. Ежегодник. Биологический возраст. “Наследственность и старение”. К., Ин-т геронтологии, 1984. с.5-15.
 332. Ходзинский А.Н.Об одном структурном диалекте ФОРТРАНаВ кн. “Математическое обеспечение пакетов программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1983. с.40-44.
 333. Гуляницкий Л.Ф., Ходзинский А.Н.Два алгоритма решения задач оптимизации на перестановкахВ кн. “Эффективная организация вычислений и численные методы.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1983. с. 9-17.
 334. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О принципах решения задач комбинаторной оптимизации в пакете программ ВЕКТОР-2Тезисы доклада. V Всесоюзного совещания по автоматизации проектирования электротехнич.устройств “Моделирование и оптимизация проектных решений в САПР.” Ч.П, Таллин, НИИ ПО Таллинский электротехнич. з-д им. М.И.Kaлинина, 1983.c.
 335. Ходзинский А.Н.Использование закона распределения значений целевой функции при решении задач комбинаторной оптимизацииВ кн. “Всесоюзный научно-практический семинар “Прикладные аспекты управления сложными системами”. М.: Всес. совет науч.-техн. обществ, 1983 (Тез.докл.). с.225-226.
 336. Тимофеева Н.К., Гуляницкий Л.Ф.О размещении разногабаритных элементов ЭВМ на печатных платахУСиМ. 1982. №3. – С. 50-53.
 337. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Диалоговый пакет программ ВЕКТОР-2Киев, ИК АН УССР, 1981 (Препринт 81-63). 55 C.
 338. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф.Фронтальные алгоритмы оптимизации для многопроцессорных ЭВМКибернетика. – 1981. – №6. – С. 1-4.
 339. Ходзинский А.Н.Формализация и алгоритм решения одной задачи распределения интегральных схем по конструктивным узлам ЭВМВ кн. “Дискретные системы управления.” Сб. науч тр. Киев, ИК АН УССР, 1980. с.66-68.
 340. Гуляницкий Л.Ф., Ходзинский А.Н.Особенности реализации алгоритмов метода ветвей и границ и метода вектора спада в пакете ВЕКТОР-1ВВ кн. “Вычислительные аспекты в пакетах прикладных программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1979. с. 45-48.
 341. Ходзинский А.Н.Об одном алгоритме поиска начального приближения в задачах размещения узлов ЭВМВ кн. “Вычислительные аспекты в пакетах прикладных программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1979. с. 64-69.
 342. Ходзинский А.Н.Результаты машинного эксперимента по решению одного типа задач теории расписаний методом ветвей и границ и методом вектора спадаВ кн. “Разработка математических и технических средств АСУ.” C6. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1978, с.17-24.
 343. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Об одном пакете программ решения задач размещения для ЭВМ БЭСМ-6Тезисы докладов на ІІ Республиканской конференции “Вычислительная математика в современном научнотехническом прогрессе”, Киев, ИК АН УССР, 1978.