Гуляницький Леонід Федорович

Гуляницький Л.Ф.Завідувач відділу, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор НТУУ “КПІ”.

Сфера наукових інтересів

 • моделі та методи комбінаторної оптимізації;
 • підтримка прийняття й оптимізація рішень в технічних та економічних системах;
 • паралельні алгоритми;
 • розробка та впровадження інформаційних технологій;
 • проблеми використання штучного інтелекту в методах оптимізації.

Публікації:

 1. Гуляницький Л.Ф., Мулеса О.Ю.Прикладні методи комбінаторної оптимізаціїНавч. посіб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – 142 с.
 2. Hulianytskyi L. F., Riasna I. I.Automatic classification method based on a fuzzy similarity relationCybernetics and Systems Analysis. – 2016. – 52, N 1. – P. 30-37.
 3. Гуляницкий Л.Ф., Рясная И.И.Метод автоматической классификации на базе нечеткого отношения сходстваКибернетика и системный анализ. – 2016. – 52, №1. – С. 34–41.
 4. Гуляницкий Л.Ф., Павленко А.И.Разработка и исследование генетических алгоритмов для прогнозирования временных рядовУправляющие машины и системы. – 2015. – №3. – С. 21–29.
 5. Гуляницький Л.Ф.Що таке комбінаторна оптимізаціяПр. Між. наук. школи-семінару "Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)" (Україна, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадієво, 21– 25 вересня 2015 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015. – С. 101–102.
 6. Hulianytskyi L., Omelianchyk D.Agent-based model of economics: market mechanisms, decision making, taxationInt. J. "Information Technologies & Knowledge". – 2015. – 9, N 1. – P. 25-33.
 7. Hulianytskyi L., Pavlenko A.Ant colony optimization for time dependent shortest path problem in directed multigraphInt. J. "Information Content and Processing". – 2015. – 2, N 1. – P. 52-61.
 8. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.І.Динамічна задача пошуку найкоротшого шляху з додатковими умовами для задачі побудови маршруту авіаперельотівМатематичне моделювання в економіці. – 2015. – № 2 (3). – С. 39–50.
 9. Hulianytskyi L., Pavlenko A.Development and analysis of genetic algorithm for time series forecasting problemInt. J. "Information Models and Analyses". – 2015. – 4, N 1. – P. 13-29.
 10. Л.Ф. Гуляницкий, В.В. ТуринскийМатематическая модель одного класса задач планирования работы независимых машинКомпьютерная математика, Киев, 2014, №1. – С. 113–118.
 11. Шарифов Ф.А., Гуляницкий Л.Ф.Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных системКибернетика и системный анализ. – 2014. – №5. – С. 49–58.
 12. Hulianytskyi L. F., Rudyk V. O.Development and analysis of the parallel ant colony optimization algorithm for solving the protein tertiary structure prediction problemInt. J. “Information Theories and Applications”. – 2014. – 21, N 4. – P. 392-397.
 13. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.АПроблема предсказания структуры протеина: формализация с использованием кватернионовКибернетика и системный анализ. – 2013. – №4.
 14. Гуляницький Л.Ф., Турiнський В.В.Застосування метаевристичних алгоритмів для розв’язання одного класу задач розміщення прямокутників на напiвнескiнченнiй стрiчцiProc. 15-th Int. Conf. "System Analysis and Information Technologies" SAIT 2013, May 27-31, 2013, Kyiv, Ukraine.
 15. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.I.Розробка i дослідження еволюційних методів прогнозуванняProc. 15-th Int. Conf. "System Analysis and Information Technologies" SAIT 2013, May 27-31, 2013, Kyiv, Ukraine.
 16. Довгий С.О., Сергієнко І.В., Гуляницький Л.Ф. та ін.Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесуМонографія /За ред. С.О.Довгого, І.В.Сергієнка. – К.: ТОВ "Інформаційні системи", 2013.
 17. Гуляницкий Л.Ф.Кооперативные моделе-ориентированные метаэвристики в комбинаторной оптимизацииМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», 14-17 травня 2013 р., м.Черкаси, Україна.
 18. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.q-кодування в задачі прогнозування третинної структури протеїнуМатеріали ІІІ Всеукраїнського семінару "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2013)", 30-31 серпня 2013 р., м. Полтава.
 19. Hulianytskyi L. F., Rudyk V. O.Protein structure prediction problem: formalization using quaternionsCybernetics and Systems Analysis. – 2013. – 49, N 4.
 20. Сергієнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Структура та основні функції інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття законодавчих рішеньМатематичне моделювання в економіці. – К., 2013. – Вип.1. – С. 25-32.
 21. Гуляницкий Л.Ф., Рясная И.И.О классификации задач при наличии неопределенностиМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», 14-17 травня 2013 р., м Черкаси, Україна.
 22. Гуляницкий Л., Омельянчик Д.Разработка и использование интегрального индекса бюджетной сферыProblems of Computer Intellectualization (Eds. V.Velichko, O.Voloshin, K.Markov). – Kiev-Sofia: V.M.Glushkov Institute of Cybernetics, ITHEA, 2012. – P. 227–241.
 23. Гуляницький Л.Ф.До конструктивної теорії комбінаторної оптимізаціїПр. VI Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 1 – 6 жовтня 2012 р.). – Ужгород: УжНУ, 2012. – 2. – С. 68–72.
 24. Гуляницкий Л.Ф., Самусь А.В. Решение H-методом задачи оптимизации маршрутов транспортных средств с временными окнамиКомпьютерная математика. – 2012. – № 2. – С. 147–155.
 25. Гуляницкий Л., Рудык В.Анализ алгоритмов прогнозирования третичной структуры протеина на базе метода оптимизации муравьиными колониямиProblems of Computer Intellectualization (Eds. V.Velichko, O.Voloshin, K.Markov). – Kiev-Sofia: V.M.Glushkov Institute of Cybernetics, ITHEA, 2012. – P. 152–159.
 26. Гуляницький Л.Ф.Разработка методов прогнозирования на основе эволюционных алгоритмовКомпьютерная математика, Киев, 2012, №1. – С. 69–77.
 27. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Модифікований метод гілок і меж для задачі прогнозування третинної структури протеїнуПр. ІІ Всеукр. сем. "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011) (7-8 вересня 2012 р., Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. – С.15–18.
 28. Hulianytskyi L., Sokol V.Effective energy recomputation for low autocorrelation binary sequence problemInt. J. "Information Theories and Applications". – 2011. – 18, N. 4.– P. 344–357.
 29. Гуляницький Л.Ф.Диверсифікація пошуку в алгоритмах ОМКAbstracts of Int. Conf "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2011)" (September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine). – Київ, 2011. – P.66–67.
 30. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Застосування H-методу для прогнозування третинної структури молекул протеїнівМатеріали Всеукр. сем. "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011) (26-27 серпня 2011 р., Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – С.33–36.
 31. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Особливості застосування алгоритмів оптимізації мурашиними колоніями до задачі прогнозування третинної структури протеїнівОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжн. науково-технічної конф. (10-13 травня 2011 р., Черкаси). – Черкаси: Маклаут, 2011. – С 30–31.
 32. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.ACO-H Metaheuristic Combinatorial Optimization MethodJ. of Automation and Information Science. – 2010. – 42, N 7. – P. 30–42.
 33. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Development and analysis of cooperative model-based metaheuristicsCybernetics and Systems Analysis. – 2010. – 46, N 5. – P. 710–717.
 34. Гуляницький Л.Ф.Методологія побудови кооперативних моделе-орієнтованих метаевристикПр. V Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.). – Ужгород: УжНУ, 2010. – С. 75–78.
 35. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Метаэвристический метод комбинаторной оптимизации ОМК-НПроблемы управления и информатики. – 2010. – №4. – С. 31-42.
 36. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Hybrid Metaheuristic Combining Ant Colony Optimization and H-MethodSwarm Intelligence: Proceedings 7th International Conference ANTS 2010 (Brussels, Belgium, September 8-10, 2010) (Eds. M.Dorigo et. al.). Lecture Notes in Computer Science. – Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag. – 2010. – Vol. 6234/2010. – P. 568–569.
 37. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Определение и исследование комбинаторных пространствТеорія оптимальних рішень. – 2010. – 9. – С. 17–24.
 38. Hulianytskyi L., Rudyk V.Protein Structure Prediction on a Three-dimensional Triangular LatticeInformation Models of Knowledge (Eds. K.Markov, V.Velichko, O.Voloshin). – Kiev-Sofia: ITHEA, 2010. – P.198–208.
 39. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Разработка и исследование кооперативных моделе-ориентированных метаэвристикКибернетика и системный анализ. – 2010. – №5. – С. 31–39.
 40. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Cooperative model-based metaheuristicsElectronic Notes in Discrete Mathematics. – 2010. – 36. – P. 33-40.
 41. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Cooperative model-based metaheuristicsAbs. Int. Symp. on Combinatorial Optimization ISCO-2010 (March 24-26 2010, Hammamet, Tunisia). – Paris: Paris Dauphine University, 2010. – P. 27.
 42. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.А.Моделирование свертывания протеина в пространствеКомпьютерная математика. – 2010. – № 1. – С. 128–137.
 43. Гуляницкий Л.Ф., Мелащенко А.О., Сиренко С.И.О математических и программных средствах моделирования и оптимизации внешнего государственного долга УкраиныУправляющие системы и машины. – 2010. – № 1. – С. 51–57.
 44. Sergienko I. V., Hulianytskyi L. F. and Sirenko S.I.Classification of applied methods of combinatorial optimizationCybernetics and Systems Analysis. – 2009. – 45, No. 5 (September). – P. 732–741.
 45. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Кооперативные моделе-ориентированные метаэвристики для задач комбинаторной оптимизацииIntelligent Support of Decision Making (Eds. K. Markov et al.) / Int. Book Series “Information science and computing”. N 10. – Sofia: ITHEA, 2009, N 15, р. 165–172.
 46. Hulianytskyi L.F., Hulianytskyi A.L.Formalization and classification of combinatorial optimization problemAbstracts of Int. workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2009)" (October 5–9, 2009, Kamyanets-Podilsky, Ukraine). – 2009. – P. 15–16.
 47. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Узагальнені алгоритми прискореного ймовірнісного моделюванняПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО – ХХХV)" (Україна, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009 р.). Т.1. – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – С. 184–189.
 48. Гуляницький Л.Ф., Сіренко С.І.ОМК-Н – новий гібридний метаевристичний метод комбінаторної оптимізаціїПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО – ХХХV)" (Україна, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009 р.). Т.1. – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – С. 178–183.
 49. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Классификация прикладных методов комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 2009. – №5. – С. 71–83.
 50. Гуляницкий Л.Ф., Гобов О.Д.Мультиагентный H-метод в комбинаторной оптимизацииIntelligent Support of Decision Making (Eds. Krassimir Markov et al.) / International Book Series "Information science and computing". N 10. – Sofia: ITHEA, 2009. – P. 104 – 112.
 51. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Моделирование и оптимизация внешнего государственного долга УкраиныКомпьютерная математика. – 2009. – № 2. – С. 124–131.
 52. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.А.Разработка и исследование алгоритмов решения задачи прогнозирования третичной структуры протеина Intelligent Support of Decision Making (Eds. K. Markov et al.) / Int. Book Series “Information science and computing”. N 10. – Sofia: ITHEA, 2009, р.97-103
 53. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Гибридная метаэвристика, основанная на оптимизации муравьиными колониями и H-методеКомпьютерная математика. 2009, № 1, с. 142-151
 54. Гуляницький Л.Ф.Одне узагальнення H-методуМатер. ХІ Міжн. наук.-тех. конф."САІТ-2009" (26–30 травня 2009 р., Київ). – К.: ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ", 2009. – С. 84.
 55. Гуляницький Л.Ф.Розробка кооперативних метаевристикAbs. of Int. Conf “Problems of Decision Making under Uncer-tainties (PDMU–2009)” (April 27-30, 2009, Skhidnytsia, Ukraine), 2009. c. 90-91.
 56. Гуляницький Л.Ф.До формалізації та класифікації задач комбінаторної оптимізаціїТеорія оптимальних рішень. – 2008. –7. – С. 45–49.
 57. Гуляницкий Л., Турчин А.Использование алгоритма ускоренного вероятностного моделирования в схеме табу-поискаArtificial Intelligence and Decision Making (Eds. A.Voloshin et al.) / International Book Series "Information science & computing", N 7. – Sofia: ITHEA, 2008. – P. 137 – 142.
 58. Гуляницький Л.Ф.Моделювання та управління зовнішнім державним боргом УкраїниІV Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.). – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 72–75.
 59. Гуляницький Л.ФРозпаралелювання алгоритмів H-методуПр. ІV Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.). – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 76–79.
 60. Hulianytskyi L. and Sirenko S.A New Metaheuristic Approach Combining ACO and H-methodAbs. of Int. Conf "Discrete and Global Optimization" (July 31–August 2, 2008, Yalta, Ukraine). – Kyiv, 2008. – P. 18.
 61. Гуляницкий Л., Сиренко С.Комбинирование алгоритмов оптимизации муравьиными колониями и Н-методаDecision Making and Business Intelligence Strategies and Techniques (Eds. K.Markov, K.Ivanova, S.Mitov) / International Book Series "Information science & computing", N 3. – Sofia: ITHEA, 2008. – P. 95–102.
 62. Hulianytskyi L.F., Turchin A. Y.One class of stochastic local search algorithmsInt. J. "Information theories & applications". – 2008. – 15, N 3. – P. 245-252.
 63. Hulianytskyi L.F. and Sergienko I.V.Metaheuristic Downhill Simplex Method in Combinatorial OptimizationCybernetics and Systems Analysis. – 2007. – 43, No. 6 (November–December). – P. 822–829.
 64. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В.Метаэвристический метод деформированного многогранника в комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 2007. – №6. – С. 70-79.
 65. Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А.Застосування H-методу для розв'язання задач комбінаторної оптимізації на перестановкахСистемні дослідження та інформаційні технології. – 2007. –№2. – С. 74-87.
 66. Гуляницький Л.Ф.Паралельний H-алгоритм розв'язання задач комбінаторної оптимізаціїПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХІІІ)". – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007. – С. 83–84.
 67. Гуляницкий Л., Турчин А.Один класс алгоритмов стохастического локального поискаProc. of XIII Int. Conf. "Knowledge. Dialogue. Solution (KDS-2007)" (June, 2007, Varna, Bulgaria). V.1. – Sofia: ITHEA, 2007. – P. 102–111.
 68. Гуляницкий Л.Метаэвристический метод деформаций для решения задач комбинаторной оптимизацииProc. of XIII Int. Conf. "Knowledge. Dialogue. Solution (KDS-2007)" (June, 2007, Varna, Bulgaria). V.1. – Sofia: ITHEA, 2007. – P. 95–102.
 69. Гуляницький Л.Ф.Про багатовимірну задачу про призначенняAbstract of Int. Conf "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2007)" (May 21-25, 2007, Сhernivtsi, Ukraine). – 2007. – P. 101–103.
 70. Гуляницкий Л.Ф.Проблема оптимизации маршрутов транспортных средств с временными окнамиКомпьютерная математика. – 2007. – № 1. – С. 122–132.
 71. Гуляницький Л.Ф.Імунні алгоритми в комбінаторній оптимізаціїПр. ІІІ Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 2 – 7 жовтня 2006 р.). – Ужгород: УжНУ, 2006. – С. 45–47.
 72. Гуляницкий Л.Ф.Об одном метаэвристическом методе дискретной оптимизацииКомпьютерная математика. – 2006. – № 2. – С. 142–149.
 73. Гуляницький Л.Ф., Сіренко С.І.Новий метаевристичний алгоритм розв`язання задач комбінаторної оптимізаціїAbstract of Int. Workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2006)" (May 21-25, 2006, Skhidnytsia, Ukraine). – 2006. – P. 91–93.
 74. Гуляницький Л.Ф., Сергієнко Д.А.Формалізація і розв’язання одного класу задач портфельного інвестораAbstract of Int. Workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2006)" (May 21-25, 2006, Skhidnytsia, Ukraine). – 2006. – P. 89–91.
 75. Hulianytskyi L., Baklan A.Optimization of ATM telecommunication NetworksInt. J. "Information theories & applications". – 2005. – 12, N 4. – P. 328–335.
 76. Гуляницкий Л.Ф., Гложик Ю.С.Параллельный метод деформируемых многогранников для решения задач комбинаторной оптимизацииИскусственный интеллект. – 2005. – 4. – С.130–139.
 77. Гуляницкий Л., Баклан А.Оптимизация телекоммуникационных сетей с технологией АТМProc. of the XI-th Int. Conf. "Knowledge-Dialogue-Solution KDS-2005" (June 20-30, 2005, Varna, Bulgaria), vol. 2. – Sofia, 2005. – P. 454–460.
 78. Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А.Про один гібридний алгоритм комбінаторної оптимізаціїМат. VII Міжн. наук.-тех. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології" (28 червня – 2 липня 2005 р., Київ). – К.: НТУУ "КПІ", 2005. – С.26.
 79. Гуляницький Л.Ф.Один гібридний алгоритм комбінаторної оптимізаціїAbstract of Int. Ukrainian-Polish Workshop "Problems of Stochastic and Discrete Optimization" (May 10-15, 2005, Kaniv, Ukraine). – Kaniv, 2005. – P. 63–65.
 80. Гуляницкий Л.Ф.Разработка гибридных методов дискретной оптимизации на основе G-алгоритмовКомпьютерная математика. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2005. – №1. – С. 143–151.
 81. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Про дослідження збіжності одного комбінованого алгоритму розв'язання задач комбінаторної оптимізаціїПр. ІІ Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р.). – Ужгород: УжНУ, 2004. – С.30.
 82. Гуляницький Л.Ф.Формалізація та розв'язання одного типу задач інвестораПр. ІІ Міжн. шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р.). – Ужгород: УжНУ, 2004. – С.29.
 83. Гуляницкий Л.Ф.Решение задач комбинаторной оптимизации алгоритмами ускоренного вероятностного моделированияКомпьютерная математика: Сб. науч. тр. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2004. – №1. – С. 64-72.
 84. Гуляницкий Л.Ф., Гобов Д.А.О сравнении эффективности алгоритмов решения одного класса задач размещения прямоугольников на полубесконечной лентеКомпьютерная математика: Сб.науч.тр. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2003. – №1. – С. 88-97.
 85. Hulianitsky L., Turchin A.On approach to combining genetic algorithms and accelerated probabilistic modeling algorithmsThe Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: Proc. of the VII Int. Conf. CADMS 2003 (18-22 February 2003, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv: Publ. House of Lviv Polytechnic National University, 2003. – P. 218-219.
 86. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Один підхід до синтезу генетичних алгоритмів та алгоритмів прискореного ймовірнісного моделюванняВісник Нац. університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 471. – С.75-80.
 87. Гуляницький Л.Ф.Один підхід до комбінування генетичних алгоритмів та алгоритмів прискореного ймовірнісного моделюванняПр. Міжн. шк.-сем. "Теорія прийняття рішень". –Ужгород: УжНУ, 2002. – С. 32-33.
 88. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Про один підхід до використання ймовірнісного моделювання в схемі генетичного алгоритму для розв'язання задач оптимізації на перестановкахПр. Міжн.конф з індуктивного моделювання, Львів 20-25 травня 2002. Т.2. – Львів: ДНДІ інформаційної інфраструктури, 2002. – С. 275-281.
 89. Гуляницький Л.Ф., Сергієнко І.В.Про розробку інформаційних технологій середньострокового прогнозування економіки УкраїниПр. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці" (Ірпінь, 16-17 травня 2001 р.). – К., 2001. – С. 213-216.
 90. Гуляницький Л.Ф.Дослідження умов збіжності методів ймовірнісного моделювання одного класуКомп'ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб.наук.праць. К.: НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. – К., 2001. – С. 95-102.
 91. Hulyanitsky L., Turchin O."Golden section" rule in probabilistic modeling algorithmsВісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2001. – №415. – С. 50-53.
 92. Hulyanitsky L., Turchin O."Golden section" rule in probabilistic modeling algorithmsProc. of the VI Int. "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: Conf. CADSM 2001" (12-17 Febr. 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine). – Lviv: Publ. House of Lviv Politechnik National University, 2001. – P. 253-254.
 93. Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Проблеми розробки інформаційних технологій середньострокового прогнозування ВВП УкраїниІнформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: УкрІНТЕІ, 2000. – С. 42-45. (– 136 с.)
 94. Гуляницький Л.Ф.Про одну модифікацію алгоритмів імовірнісного моделюванняТеорія обчислень: Зб.наук.праць. НАН України. Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова, Наук рада НАН України з проблем "Кібернетика"; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. – Київ, 1999. – С.142-145. (409 с.).
 95. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Використання правила "золотого перетину" в алгоритмах імовірнісного моделюванняЖурн. обчисл. та прикладної математики. – 1998. – № 1(83). –С.26-29.
 96. Гуляницький Л.Ф., Малишко С.О., Сергієнко І.В.Один підхід до створення інформаційної технології та програмних засобів підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності та ризикуПраці 1 Між. наук.-прак. конф. з програмування УкрПРОГ'98 (Київ, 2-4 вересня 1998 р.). – К.: Кібцентр НАНУ, 1998. – С. 511-515.
 97. Гуляницький Л.Ф., Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В.Розробка моделей середньострокового прогнозування ВВП УкраїниЕкономіст. – 1998. – №5. – С. 68-71.
 98. Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Про розвиток методології прогнозування в УкраїніРегіональна економіка. – 1997. – №2. – С. 27-37.
 99. Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Прогнозування розвитку економіки УкраїниЕкономіка України. – 1996. – №1. – С. 20-31.
 100. Гуляницкий Л.Ф.Формализация и использование знаний в системах дискретной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 1995. – № 4. – С. 126-136.
 101. Гуляницкий Л.Ф., Волкович О.В., Малышко С.А.Один подход к формализации и исследованию задач группового выбораКибернетика и системный анализ. – 1994. – № 3. – С. 120-127.
 102. Gulyanitsky L.F., Sergienko I.V.Refinement of the Rules of Choice in multiobjective Decision-Making Problems using Expert JudgmentSystems Analysis, Modeling, Simulation. – 1994. – v. 15. – Р. 39-46.
 103. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.О программных средствах поддержки принятия решений в задачах группового выбораУправляющие системы и машины. – 1993, № 5. – С. 90-97.
 104. Гуляницький Л.Ф.Про властивості розв'язку однієї задачі виборуСимп. "Питання оптимізації обчислень", 22-24 лист.1993 р.: Тез. доп. /АН України, Iн-т кібернетики iм. В.М.Глушкова; Редкол.: Михалевич В.С. та iн. – Київ: Iн-т кібернетики iм.В.М.Глушкова АН України, 1993. – С. 57-58.
 105. Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б., Сергиенко И.В.О сходимости одного метода вероятностного моделирования для решения задач комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 1993. – № 3. – С. 164-167.
 106. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Вопросы построения прикладной системы МИССПрограммирование. – 1993. – №2. – С. 77-89.
 107. Gulyanitsky L.F., Sergienko I.V.Construction of mathematical models of optimization problems using expert estimatesProc. of the 4th Int. Symp. "Systems Analysis and Simulation" (Berlin, August 25-28, 1992). Amsterdam:Elsiver, 1992. – Р. 281-285.
 108. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.МИСС – интегрированная система для решения задач дискретной оптимизации на персональной ЭВМУправляющие системы и машины. – 1992. – № 9/10. – С. 67-74.
 109. Гуляницкий Л.Ф.Формализация и решение многокритериальных задач оптимального размещения устройств радиоэлектронной аппаратурыВ кн.: Разработка математического и программного обеспечения ППП и решение задач дискретной оптимизации – Киев: ИК им.В.М.Глушкова АН Украины, 1992. – С. 16-23.
 110. Гуляницкий Л.Ф.Автоматизация вычислительного процесса в системе дискретной оптимизации МИССВ кн.: Информационные технологии в науч. исследованиях и испытаниях. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины, 1991. – С. 24-30.
 111. Гуляницкий Л.Ф.Решение квадратичных задач о назначениях алгоритмами вероятностного моделированияКиев, 1991. – (Препринт /АН УССР. Ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова; 91-45). – 32 с.
 112. Гуляницкий Л.Ф.Модифицированные алгоритмы вероятностного моделирования в комбинаторной оптимизацииВ кн.: Технология и методы решения задач прикладной математики. – Киев: ИК им. В.М.Глушкова АН Украины, 1991. – С. 10-14.
 113. Sergienko I.V., Gulyanitsky L.F., Malyshko S.A.MISS – Special-Purpose Application System Designed to Solve Discrete Optimization Problems on PCAbs. Int. Conf.& Fair "Software engineering of 90s". – Kiev, 1991. – Р. 177-179.
 114. Гринчук В.М., Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б.Адаптивная подсистема размещения модулей на печатных платахУправляющие системы и машины. – 1991. – № 3. – С. 3-10.
 115. Сергиенко И.В., Гринчук В.М., Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б.Алгоритмы построения математической модели предпочтений с использованием экспертных оценокКибернетика. – 1991. – № 2. – С. 16-22.
 116. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Специализированная прикладная система МИСС для решения задач дискретной оптимизации на ПЭВМТез. докл. Межд. Конф. "Теория программирования 90-х". – Киев, 1991. – С. 223-225.
 117. Гуляницкий Л.Ф.Ускоренные алгоритмы вероятностного моделирования в комбинаторной оптимизацииТез. докл. Всес. Совещ. "Случайный поиск как метод оптимизации сложных систем". – Красноярск: Ин-т космич. техники, 1991. – С. 45-47.
 118. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Проблемы разработки и исследования параллельных методов дискретной оптимизацииЯзыки программирования и параллельные ЭВМ (алгоритмы и алгоритмические языки). – М.: Наука, 1990. – С. 62-78.
 119. Гуляницкий Л.Ф.Исследование аномалий в параллельных алгоритмах ветвей и границ с учетом обменовЧисленные методы и технология разработки пакетов прикладных программ. – К.: ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1990. – С.9-14.
 120. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А., Сергиенко И.В.Один подход к формализации и решению задач размещения разногабаритных элементовУСиМ. – 1990. – №4. – С. 63-70.
 121. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Пакеты прикладных программ семейства МИСС для решения задач дискретной оптимизацииТр. Межд. Симпозиума “INFO-89” (10-14 октября 1989 г., Минск). Т.2, ч.II. – Минск, 1989. – С. 844-849.
 122. Гуляницкий Л.Ф.Метод деформаций в дискретной оптимизацииИсследование операций и АСУ. – 1989. – Вып. 34. – С.30-33.
 123. Гуляницкий Л.Ф.Решение на ПЭВМ одной задачи о складировании продукцииТеория и программная реализация методов дискретной оптимизации: Сб. науч. тр. – Киев: ИК им.В.М.Глушкова АН УССР, 1989. – С.20-25.
 124. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Разработка многофункционального интерактивного пакета прикладных программ МИСС для решения задач дискретной оптимизацииВсесоюз. конф. “Диалог “Человек-ЭВМ”: Тез. докл. (4-9 сентября 1989 г., Свердловск). – Свердловск: УрО АН СССР, 1989. – С. 164-166.
 125. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О параллелизме в алгоритмах локальной оптимизации и методах ветвей и границ Межд. Школа-сем. “Методы оптимизации и их приложения”: Тез. докл. (10-19 сентября 1989 г., Иркутск). – Иркутск: Сибирский энергетический ин-т, 1989. – С. 69-70.
 126. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.О решении задач размещения одного классаЭкономика и мат. методы. –1989. – XXV, № 3. – С.560-564.
 127. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Тимофеева Н.К.Некоторые особенности построения математического обеспечения САПР ДИСИОУСиМ. – 1989. – №2. – С. 105-108.
 128. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Функциональное наполнение пакета программ ВЕКТОР-2 Журнал “Диалоговые системы”, №3, 1988.
 129. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Декомпозиционный подход к решению задачи коммивояжера большой размерностиВ кн. Пакеты прикладных программ и численные методы. – Киев: ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1988. – С. 8-13.
 130. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О методах дискретной оптимизации для многопроцессорных вычислительных комплексовКибернетика. – 1988. – №4. – С. 26-33.
 131. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Комбинаторный подход к решению одного класса задач размещенияКиев, 1988. – 19 с. – (Препр/ АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова; 88-32).
 132. Гуляницкий Л.Ф.Один подход к метризации пространства перестановок и его использование в задачах дискретной оптимизацииИсследование операций и АСУ. – 1988. – Вып. 32. – С.81-84.
 133. Гуляницкий Л.Ф.Один подход к распараллеливанию метода ветвей и границВсесоюз. Сем. “Вопросы оптимизации вычислений” (6-8 октября 1987 г., г. Алушта): Тез. док. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1987. – С. 59-60.
 134. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Тимофеева Н.К.ДИСИО – пакет программ автоматизированного конструкторского проектирования цифровой аппаратурыПакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач. – М.: Наука, 1987. – С. 3-16.
 135. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Алгоритм решения задачи коммивояжера большой размерностиТез. докл. III Всесоюзной школы “Дискретная оптимизация и компьютеры” (г.Таштагол, 2-9 декабря 1987 г.). – М.: ЦЭМИ АН СССР, 1987. – С. 98-99.
 136. Гуляницкий Л.Ф.,Сергиенко И.В.О реализации метода ветвей и границ на многопроцессорных вычислительных комплексахI Всес. конф. “Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения”: Тез.докл., т. 2. (Минск, 15-17 апреля 1987 г.). – Минск, 1987. – С. 25-27.
 137. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Эффективный алгоритм для решения задач размещения на полубесконечной лентеВ кн.: Проектирование и разработка пакетов програм: Сб.науч.тр. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1987. – С. 30-34.
 138. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Об одном подходе к решению несимметричных задач коммивояжераВ кн. Программно-алгоритмическое обеспечение пакетов программ: Сб. науч.тр. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1986. – С. 10-16.
 139. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Параллельные алгоритмы для решения квадратичной задачи о назначенияхВ кн.: Численные методы для многопроцессорного вычислительного комплекса ЕС. Под ред. И.Н.Молчанова. – М.:ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1985. – С. 271-281.
 140. Гуляницкий Л.Ф.Планирование вычислений в пакете программ ВЕКТОР-2В кн.: Методы дискретной оптимизации и эффективная организация пакетов программ: Сб. науч.тр. – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1985. – С. 22-25.
 141. Гуляницкий Л.Ф.Одна задача комивояжера с неточечными городамиВ кн.: Респуб. сем. по дискретной оптимизации: Тез.докл. (Ужгород, 28-30 мая 1985 г.). – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1985. – С. 36-37.
 142. Гуляницкий Л.Ф.Оптимизация функций, определенных на частично упорядоченных пространствах одного видаВ кн.: Вопросы разработки территориальных автоматизированных систем управления: Сб. Науч. тр. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1984. – С. 93-97.
 143. Гуляницкий Л.Ф.Типовая структура и назначение основных блоков пакетов прикладных программ решения задач дискретной оптимизацииВ кн.: Математическое обеспечение пакетов прикладных программ и методы дискретной оптимизации. – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1984. – С. 3-7.
 144. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В.О пакете прикладных программ ВЕКТОР-2 для решения задач комбинаторной оптимизацииПакеты прикладных программ: Методы оптимизации. – М.: Наука, 1984. – С. 59-65.
 145. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф.О диалоговом режиме решения задач дискретной оптимизацииВ кн.: Материалы VI Межреспубликанской школы-семинара “Интерактивные системы”. Кн.2. – Тбилиси: Мецниереба, 1984. – С. 160-161.
 146. Гуляницкий Л.Ф., Ходзинский А.Н.Два алгоритма решения задач оптимизации на перестановкахВ кн. “Эффективная организация вычислений и численные методы.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1983. с. 9-17.
 147. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О принципах решения задач комбинаторной оптимизации в пакете программ ВЕКТОР-2Тезисы доклада. V Всесоюзного совещания по автоматизации проектирования электротехнич.устройств “Моделирование и оптимизация проектных решений в САПР.” Ч.П, Таллин, НИИ ПО Таллинский электротехнич. з-д им. М.И.Kaлинина, 1983.c.
 148. Тимофеева Н.К., Гуляницкий Л.Ф.О размещении разногабаритных элементов ЭВМ на печатных платахУСиМ. 1982. №3. – С. 50-53.
 149. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Диалоговый пакет программ ВЕКТОР-2Киев, ИК АН УССР, 1981 (Препринт 81-63). 55 C.
 150. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф.Фронтальные алгоритмы оптимизации для многопроцессорных ЭВМКибернетика. – 1981. – №6. – С. 1-4.
 151. Гуляницкий Л.Ф., Ходзинский А.Н.Особенности реализации алгоритмов метода ветвей и границ и метода вектора спада в пакете ВЕКТОР-1ВВ кн. “Вычислительные аспекты в пакетах прикладных программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1979. с. 45-48.
 152. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Об одном пакете программ решения задач размещения для ЭВМ БЭСМ-6Тезисы докладов на ІІ Республиканской конференции “Вычислительная математика в современном научнотехническом прогрессе”, Киев, ИК АН УССР, 1978.