Один підхід до створення інформаційної технології та програмних засобів підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику

Гуляницький Л.Ф., Малишко С.О., Сергієнко І.В.

Праці 1 Між. наук.-прак. конф. з програмування УкрПРОГ'98 (Київ, 2-4 вересня 1998 р.). – К.: Кібцентр НАНУ, 1998. – С. 511-515.

Анотація:

На основі розроблених методів багатокритеріального вибору за наявності якісних даних була створена комп'ютерна технологія підтримки прийняття рішень, яка орієнтована на застосування при стратегічному плануванні та управлінні, виробничій та комерційній діяльності, розподілі обмежених ресурсів і капіталів, проектуванні та виготовленні систем, а також при аналізі, моделюванні та прогнозуванні наслідків реалізації тих чи інших дій, при розв'язуванні народно-господарських чи соціально-політичних проблем. Зокрема розроблені і впроваджені програмні засоби підтримки прийняття рішень в економіці України, що здійснюють аналіз можливих наслідків державних рішень на основі макроекономічного прогнозування.