Гуляницький Леонід Федорович

Гуляницький Л.Ф.Завідувач відділу, член-кор. НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор КНУ імені Тараса Шевченка та НТУУ “КПІ імені І.Сікорського”.

Сфера наукових інтересів

 • моделі та методи комбінаторної оптимізації;
 • підтримка прийняття й оптимізація рішень в технічних та економічних системах;
 • паралельні алгоритми;
 • розробка та впровадження інформаційних технологій;
 • проблеми використання штучного інтелекту в методах оптимізації.

Основні публікації:

 1. Гуляницький Л.Ф., Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Огляд алгоритмів розв’язування задач маршрутизації у квантово-класичній хмаріCybernetics and Computer Technologies. 2023. 2. С. 23–31. https://doi.org/10.34229/2707-451X.23.2.3
 2. Bazilevych K. O., Chumachenko D. I., Hulianytskyi L. F., Meniailov I. S., Yakovlev S. V.Intelligent Decision-Support System for Epidemiological Diagnostics. II. Information Technologies DevelopmentCybernetics and Systems Analysis. 58, 499–509 (2022). https://doi.org/10.1007/s10559-022-00484-9
 3. Bazilevych K. O., Chumachenko D. I., Hulianytskyi L. F., Meniailov I. S., Yakovlev S. V. Intelligent Decision-Support System for Epidemiological Diagnostics. I. A Concept of Architecture DesignCybernetics and Systems Analysis. 58, 343–353 (2022). https://doi.org/10.1007/s10559-022-00466-x
 4. Гуляницький Л.Ф., Рибальченко О.В. Формалізація проблеми оптимізації місць базування та маршрутів групи БПЛАCybernetics and Computer Technologies. 2021. 4. С. 12–26. https://doi.org/10.34229/2707-451X.21.4.2
 5. Hulianytskyi L., Riasna I.On Fuzzy Similarity Relations for Heterogeneous Fuzzy SetsProceedings of the II International Scientific Symposium “Intelligent Solutions” IntSol-2021. (Kyiv–Uzhhorod, Ukraine, September 28-30, 2021). P. 48-59. http://ceur-ws.org/Vol-3018
 6. Гуляницький Л.Ф.Узагальнені комбінаторні конфігурації: теорія та застосуванняМат. XXVI Міжн. наук. конф. "Сучасні проблеми прикладної математики та комп'ютерних наук APAMCS-2021" (Львів, 27–28 вересня 2021 р.). Львів, Львівський національний університет ім.І.Франка, 91-94.
 7. Hulianytskyi L.F., Korolyov V.Yu., Khodzinskyi O.M.Solving the Problem of Vehicle Routing on Modern Quantum-Classical Cloud ServicesSelected Papers of the VIII International Scientific Conference “Information Technology and Implementation" (IT&I-2021). Conference Proceedings Kyiv, Ukraine, December 01-03, 2021. p. 281-289.
 8. Yakovlev S., Bazilevych K., Chumachenko D., Chumachenko T., Hulianytskyi L., Meniailov Ie., Tkachenko A.The Concept of Developing a Decision Support System for the Epidemic Morbidity Control3rd International Conference on Informatics & Data-Driven Medicine, IDDM’2020 (November 19–21, 2020, Växjö, Sweden): 265-274. http://ceur-ws.org/Vol-2753/
 9. Гуляницький Л.Ф., Чорножук С.А.Генетичний алгоритм з жадібним стохастичним оператором схрещування для передбачення третинної структури білкаКібернетика та комп'ютерні технології, 2, 19-29 (2020). https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.2.3
 10. Шарифов Ф.А., Гуляницкий Л.Ф.Разрезы в неориентированных графах (часть ІІ)Кибернетика и системный анализ, 56, №5, 70–79 (2020).
 11. Sharifov F., Hulianytskyi L.Cuts in Undirected Graphs. IICybernetics and Systems Analysis, 56, 745–752 (2020). https://doi.org/10.1007/s10559-020-00292-z
 12. Sharifov F., Hulianytskyi L.Cuts in Undirected Graphs. ICybernetics and Systems Analysis, 56, 559–565 (2020). https://doi.org/10.1007/s10559-020-00272-3
 13. Шарифов Ф.А., Гуляницкий Л.Ф.Разрезы в неориентированных графах (часть І)Кибернетика и системный анализ, 56, №4, 46–55 (2020).
 14. Гуляницький Л.Ф., Коткова А.А. До класифікації задач маршрутизації транспортних засобівНауковий вісник Ужгородського університету. Серія "Математика і інформатика", № 1(36), 73-84. (2020)
 15. Horbulin, V.P., Hulianytskyi, L.F., Sergienko, I.V.Optimization of UAV Team Routes in the Presence of Alternative and Dynamic DepotsCybern Syst Anal 56, 2, 195–203 (2020). https://doi.org/10.1007/s10559-020-00235-8
 16. Горбулін В.П., Гуляницький Л.Ф., Сергієнко І.В. Оптимізація маршрутів групи БПЛА за наявності альтернативних та динамічних депоКибернетика и системный анализ, 56, 2, 31-41 (2020).
 17. Гуляницький Л.Ф., Сторчевий В.В. Одна спеціальна задача маршрутизації БПЛАНауковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика, 34, №1, 2019, с. 69-78.
 18. Гуляницький Л.Ф.Розробка математичної моделі проблеми оптимізації маршрутів групи БПЛА за наявності декількох депоМатематичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2019: тези доповідей Чотирнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 24 - 26 червня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. академія наук України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. - Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С.324-327.
 19. Гуляницький Л.Ф., Рясна І.І.Нечіткі комбінаторні об’єктиДвадцять перший Міжн. наук.-практ. семінар "Комбінаторні конфігурації та їх застосування" (Кропивницький, 17-18 травня 2019 року) / За ред. Г.П. Донця. – Кропивницький, 2019, с. 38-41.
 20. Гуляницький Л.Ф., Чорножук С.А.Гібридний алгоритм оптимізації мурашиними колоніями для передбачення структури білківТеорія оптимальних рішень, 18, с.71-80, 2019.
 21. Гуляницький Л.Ф.Міжн. наук. симпозіум "Інтелектуальні рішення". Теорія прийняття рішень: мат. ІХ Міжн. шк.-сем. (за ред.Л.Гуляницького)Теорія прийняття рішень: мат. ІХ Міжн. шк.-сем. (за ред.Л.Гуляницького) (Ужгород, 15-20 квітня 2019 р.). – Ужгород: УжНУ, 2019. – 316 с.
 22. Гуляницький Леонід Федорович, Сергієнко Іван Васильович, Корольов Вячеслав Юрійович, Волошин Сергій ВолодимировичСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Комп'ютерна програма "Інформування пілотів дистанційно-керованих рухомих роботизованих систем про підміну координат систем глобального позиціонування у реальному масштабі часу"
 23. Гуляницький Л.Ф., Сторчевий, В.В.Оптимізація маршрутів групи БПЛА модифікованим алгоритмом мурашиних системКомпьютерная математика, №1, 85-95 (2019).
 24. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.І. Алгоритми оптимізації мурашиними колоніями з диверсифікованим пошуком в задачі оптимізації авіаперельотівКибернетика и системный анализ, 55, №6, с. 110-121, 2019.
 25. Hulianytskyi, L., Pavlenko, A.Ant colony optimization algorithms with diversified search in the problem of optimization of airtravel itineraryCybernetics and Systems Analysis, 55 (6), 978-987.
 26. Горбулін В.П., Гуляницький Л.Ф., Сергієнко І.В.Постановки та математичні моделі проблем оптимізації маршрутів літальних апаратів із динамічними депоУправляющие системы и машины. – 2019. – №1. – С. 3-10.
 27. Hulianytskyi L. F., Riasna I. I.Formalization and classification of combinatorial optimization problemsIn: Optimization Methods and Applications (eds. Butenko S., Pardalos P. M., Shylo V.). – Cham: Springer International Publishing AG, 2017. – P. 239–250.
 28. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.І.Моделювання залежних від часу проблем пошуку оптимальних маршрутів: оглядМатематичне моделювання в економіці. – 2017. – № 1–2. – С. 103–117.
 29. Гуляницький Л.Ф., Мулеса О.Ю.Прикладні методи комбінаторної оптимізаціїНавч. посіб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – 142 с.
 30. Hulianytskyi Leonid, Malyshko SergiyBig Data in Information Analytical System «NEWSCAPE» Data Stream Mining&Processing. Proc. of the 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining&Processing (23-27 August 2016, Lviv, Ukraine). – Lviv, 2016. – P. 382–386.
 31. Hulianytskyi L. F., Riasna I. I.Automatic classification method based on a fuzzy similarity relationCybernetics and Systems Analysis. – 2016. – 52, N 1. – P. 30-37.
 32. Гуляницкий Л.Ф., Рясная И.И.Метод автоматической классификации на базе нечеткого отношения сходстваКибернетика и системный анализ. – 2016. – 52, №1. – С. 34–41.
 33. Гуляницкий Л.Ф., Павленко А.И.Разработка и исследование генетических алгоритмов для прогнозирования временных рядовУправляющие машины и системы. – 2015. – №3. – С. 21–29.
 34. Гуляницький Л.Ф.Що таке комбінаторна оптимізаціяПр. Між. наук. школи-семінару "Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)" (Україна, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадієво, 21– 25 вересня 2015 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015. – С. 101–102.
 35. Hulianytskyi L., Omelianchyk D.Agent-based model of economics: market mechanisms, decision making, taxationInt. J. "Information Technologies & Knowledge". – 2015. – 9, N 1. – P. 25-33.
 36. Hulianytskyi L., Pavlenko A.Ant colony optimization for time dependent shortest path problem in directed multigraphInt. J. "Information Content and Processing". – 2015. – 2, N 1. – P. 52-61.
 37. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.І.Динамічна задача пошуку найкоротшого шляху з додатковими умовами для задачі побудови маршруту авіаперельотівМатематичне моделювання в економіці. – 2015. – № 2 (3). – С. 39–50.
 38. Hulianytskyi L., Pavlenko A.Development and analysis of genetic algorithm for time series forecasting problemInt. J. "Information Models and Analyses". – 2015. – 4, N 1. – P. 13-29.
 39. Баран Л.Б., Вишневський В.В., Гуляєв К.Д., Гуляницький Л.Ф., Довгий С.О., Згуровський М.З., Коваленко О.Є., Коршевнюк Л.О., Кузьменко Г.Є., Кряжич О.О., Лебідь О.Г., Макуха М.М., Малишев О.В., Малишко С.О., Мелащенко А.О., Морозов А.О., Панкратова Н.Д., Савастьянов В.В., Селін Ю.М., Сергієнко І.В., Трофимчук О.М.Електронний парламент України: досвід створенняЗа заг. ред. С.О. Довгого. – К.: Логос, 2015. – 452 с.
 40. Л.Ф. Гуляницкий, В.В. ТуринскийМатематическая модель одного класса задач планирования работы независимых машинКомпьютерная математика, Киев, 2014, №1. – С. 113–118.
 41. Шарифов Ф.А., Гуляницкий Л.Ф.Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных системКибернетика и системный анализ. – 2014. – №5. – С. 49–58.
 42. Hulianytskyi L. F., Rudyk V. O.Development and analysis of the parallel ant colony optimization algorithm for solving the protein tertiary structure prediction problemInt. J. “Information Theories and Applications”. – 2014. – 21, N 4. – P. 392-397.
 43. Гуляницький Л.Ф., Турiнський В.В.Застосування метаевристичних алгоритмів для розв’язання одного класу задач розміщення прямокутників на напiвнескiнченнiй стрiчцiProc. 15-th Int. Conf. "System Analysis and Information Technologies" SAIT 2013, May 27-31, 2013, Kyiv, Ukraine.
 44. Сергієнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Структура та основні функції інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття законодавчих рішеньМатематичне моделювання в економіці. – К., 2013. – Вип.1. – С. 25-32.
 45. Гуляницкий Л.Ф., Рясная И.И.О классификации задач при наличии неопределенностиМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», 14-17 травня 2013 р., м Черкаси, Україна.
 46. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.q-кодування в задачі прогнозування третинної структури протеїнуМатеріали ІІІ Всеукраїнського семінару "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2013)", 30-31 серпня 2013 р., м. Полтава.
 47. Hulianytskyi L. F., Rudyk V. O.Protein structure prediction problem: formalization using quaternionsCybernetics and Systems Analysis. – 2013. – 49, N 4.
 48. Гуляницкий Л.Ф.Кооперативные моделе-ориентированные метаэвристики в комбинаторной оптимизацииМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», 14-17 травня 2013 р., м.Черкаси, Україна.
 49. Довгий С.О., Сергієнко І.В., Гуляницький Л.Ф. та ін.Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесуМонографія /За ред. С.О.Довгого, І.В.Сергієнка. – К.: ТОВ "Інформаційні системи", 2013.
 50. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.АПроблема предсказания структуры протеина: формализация с использованием кватернионовКибернетика и системный анализ. – 2013. – №4.
 51. Гуляницький Л.Ф., Павленко А.I.Розробка i дослідження еволюційних методів прогнозуванняProc. 15-th Int. Conf. "System Analysis and Information Technologies" SAIT 2013, May 27-31, 2013, Kyiv, Ukraine.
 52. Гуляницкий Л., Рудык В.Анализ алгоритмов прогнозирования третичной структуры протеина на базе метода оптимизации муравьиными колониямиProblems of Computer Intellectualization (Eds. V.Velichko, O.Voloshin, K.Markov). – Kiev-Sofia: V.M.Glushkov Institute of Cybernetics, ITHEA, 2012. – P. 152–159.
 53. Гуляницкий Л.Ф., Самусь А.В. Решение H-методом задачи оптимизации маршрутов транспортных средств с временными окнамиКомпьютерная математика. – 2012. – № 2. – С. 147–155.
 54. Гуляницький Л.Ф.Разработка методов прогнозирования на основе эволюционных алгоритмовКомпьютерная математика, Киев, 2012, №1. – С. 69–77.
 55. Гуляницький Л.Ф.До конструктивної теорії комбінаторної оптимізаціїПр. VI Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 1 – 6 жовтня 2012 р.). – Ужгород: УжНУ, 2012. – 2. – С. 68–72.
 56. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Модифікований метод гілок і меж для задачі прогнозування третинної структури протеїнуПр. ІІ Всеукр. сем. "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011) (7-8 вересня 2012 р., Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. – С.15–18.
 57. Гуляницкий Л., Омельянчик Д.Разработка и использование интегрального индекса бюджетной сферыProblems of Computer Intellectualization (Eds. V.Velichko, O.Voloshin, K.Markov). – Kiev-Sofia: V.M.Glushkov Institute of Cybernetics, ITHEA, 2012. – P. 227–241.
 58. Hulianytskyi L., Sokol V.Effective energy recomputation for low autocorrelation binary sequence problemInt. J. "Information Theories and Applications". – 2011. – 18, N. 4.– P. 344–357.
 59. Гуляницький Л.Ф.Диверсифікація пошуку в алгоритмах ОМКAbstracts of Int. Conf "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2011)" (September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine). – Київ, 2011. – P.66–67.
 60. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Застосування H-методу для прогнозування третинної структури молекул протеїнівМатеріали Всеукр. сем. "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011) (26-27 серпня 2011 р., Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – С.33–36.
 61. Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.Особливості застосування алгоритмів оптимізації мурашиними колоніями до задачі прогнозування третинної структури протеїнівОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжн. науково-технічної конф. (10-13 травня 2011 р., Черкаси). – Черкаси: Маклаут, 2011. – С 30–31.
 62. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.ACO-H Metaheuristic Combinatorial Optimization MethodJ. of Automation and Information Science. – 2010. – 42, N 7. – P. 30–42.
 63. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Development and analysis of cooperative model-based metaheuristicsCybernetics and Systems Analysis. – 2010. – 46, N 5. – P. 710–717.
 64. Гуляницький Л.Ф.Методологія побудови кооперативних моделе-орієнтованих метаевристикПр. V Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.). – Ужгород: УжНУ, 2010. – С. 75–78.
 65. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Метаэвристический метод комбинаторной оптимизации ОМК-НПроблемы управления и информатики. – 2010. – №4. – С. 31-42.
 66. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Hybrid Metaheuristic Combining Ant Colony Optimization and H-MethodSwarm Intelligence: Proceedings 7th International Conference ANTS 2010 (Brussels, Belgium, September 8-10, 2010) (Eds. M.Dorigo et. al.). Lecture Notes in Computer Science. – Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag. – 2010. – Vol. 6234/2010. – P. 568–569.
 67. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Определение и исследование комбинаторных пространствТеорія оптимальних рішень. – 2010. – 9. – С. 17–24.
 68. Hulianytskyi L., Rudyk V.Protein Structure Prediction on a Three-dimensional Triangular LatticeInformation Models of Knowledge (Eds. K.Markov, V.Velichko, O.Voloshin). – Kiev-Sofia: ITHEA, 2010. – P.198–208.
 69. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Разработка и исследование кооперативных моделе-ориентированных метаэвристикКибернетика и системный анализ. – 2010. – №5. – С. 31–39.
 70. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Cooperative model-based metaheuristicsElectronic Notes in Discrete Mathematics. – 2010. – 36. – P. 33-40.
 71. Hulianytskyi L.F., Sirenko S.I.Cooperative model-based metaheuristicsAbs. Int. Symp. on Combinatorial Optimization ISCO-2010 (March 24-26 2010, Hammamet, Tunisia). – Paris: Paris Dauphine University, 2010. – P. 27.
 72. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.А.Моделирование свертывания протеина в пространствеКомпьютерная математика. – 2010. – № 1. – С. 128–137.
 73. Гуляницкий Л.Ф., Мелащенко А.О., Сиренко С.И.О математических и программных средствах моделирования и оптимизации внешнего государственного долга УкраиныУправляющие системы и машины. – 2010. – № 1. – С. 51–57.
 74. Sergienko I. V., Hulianytskyi L. F. and Sirenko S.I.Classification of applied methods of combinatorial optimizationCybernetics and Systems Analysis. – 2009. – 45, No. 5 (September). – P. 732–741.
 75. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Кооперативные моделе-ориентированные метаэвристики для задач комбинаторной оптимизацииIntelligent Support of Decision Making (Eds. K. Markov et al.) / Int. Book Series “Information science and computing”. N 10. – Sofia: ITHEA, 2009, N 15, р. 165–172.
 76. Hulianytskyi L.F., Hulianytskyi A.L.Formalization and classification of combinatorial optimization problemAbstracts of Int. workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2009)" (October 5–9, 2009, Kamyanets-Podilsky, Ukraine). – 2009. – P. 15–16.
 77. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Узагальнені алгоритми прискореного ймовірнісного моделюванняПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО – ХХХV)" (Україна, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009 р.). Т.1. – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – С. 184–189.
 78. Гуляницький Л.Ф., Сіренко С.І.ОМК-Н – новий гібридний метаевристичний метод комбінаторної оптимізаціїПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО – ХХХV)" (Україна, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009 р.). Т.1. – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – С. 178–183.
 79. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Классификация прикладных методов комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 2009. – №5. – С. 71–83.
 80. Гуляницкий Л.Ф., Гобов О.Д.Мультиагентный H-метод в комбинаторной оптимизацииIntelligent Support of Decision Making (Eds. Krassimir Markov et al.) / International Book Series "Information science and computing". N 10. – Sofia: ITHEA, 2009. – P. 104 – 112.
 81. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Моделирование и оптимизация внешнего государственного долга УкраиныКомпьютерная математика. – 2009. – № 2. – С. 124–131.
 82. Гуляницкий Л.Ф., Рудык В.А.Разработка и исследование алгоритмов решения задачи прогнозирования третичной структуры протеина Intelligent Support of Decision Making (Eds. K. Markov et al.) / Int. Book Series “Information science and computing”. N 10. – Sofia: ITHEA, 2009, р.97-103
 83. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И.Гибридная метаэвристика, основанная на оптимизации муравьиными колониями и H-методеКомпьютерная математика. 2009, № 1, с. 142-151
 84. Гуляницький Л.Ф.Одне узагальнення H-методуМатер. ХІ Міжн. наук.-тех. конф."САІТ-2009" (26–30 травня 2009 р., Київ). – К.: ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ", 2009. – С. 84.
 85. Гуляницький Л.Ф.Розробка кооперативних метаевристикAbs. of Int. Conf “Problems of Decision Making under Uncer-tainties (PDMU–2009)” (April 27-30, 2009, Skhidnytsia, Ukraine), 2009. c. 90-91.
 86. Гуляницький Л.Ф.До формалізації та класифікації задач комбінаторної оптимізаціїТеорія оптимальних рішень. – 2008. –7. – С. 45–49.
 87. Гуляницкий Л., Турчин А.Использование алгоритма ускоренного вероятностного моделирования в схеме табу-поискаArtificial Intelligence and Decision Making (Eds. A.Voloshin et al.) / International Book Series "Information science & computing", N 7. – Sofia: ITHEA, 2008. – P. 137 – 142.
 88. Гуляницький Л.Ф.Моделювання та управління зовнішнім державним боргом УкраїниІV Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.). – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 72–75.
 89. Гуляницький Л.ФРозпаралелювання алгоритмів H-методуПр. ІV Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.). – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 76–79.
 90. Hulianytskyi L. and Sirenko S.A New Metaheuristic Approach Combining ACO and H-methodAbs. of Int. Conf "Discrete and Global Optimization" (July 31–August 2, 2008, Yalta, Ukraine). – Kyiv, 2008. – P. 18.
 91. Гуляницкий Л., Сиренко С.Комбинирование алгоритмов оптимизации муравьиными колониями и Н-методаDecision Making and Business Intelligence Strategies and Techniques (Eds. K.Markov, K.Ivanova, S.Mitov) / International Book Series "Information science & computing", N 3. – Sofia: ITHEA, 2008. – P. 95–102.
 92. Hulianytskyi L.F., Turchin A. Y.One class of stochastic local search algorithmsInt. J. "Information theories & applications". – 2008. – 15, N 3. – P. 245-252.
 93. Hulianytskyi L.F. and Sergienko I.V.Metaheuristic Downhill Simplex Method in Combinatorial OptimizationCybernetics and Systems Analysis. – 2007. – 43, No. 6 (November–December). – P. 822–829.
 94. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В.Метаэвристический метод деформированного многогранника в комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 2007. – №6. – С. 70-79.
 95. Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А.Застосування H-методу для розв'язання задач комбінаторної оптимізації на перестановкахСистемні дослідження та інформаційні технології. – 2007. –№2. – С. 74-87.
 96. Гуляницький Л.Ф.Паралельний H-алгоритм розв'язання задач комбінаторної оптимізаціїПр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХІІІ)". – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007. – С. 83–84.
 97. Гуляницкий Л., Турчин А.Один класс алгоритмов стохастического локального поискаProc. of XIII Int. Conf. "Knowledge. Dialogue. Solution (KDS-2007)" (June, 2007, Varna, Bulgaria). V.1. – Sofia: ITHEA, 2007. – P. 102–111.
 98. Гуляницкий Л.Метаэвристический метод деформаций для решения задач комбинаторной оптимизацииProc. of XIII Int. Conf. "Knowledge. Dialogue. Solution (KDS-2007)" (June, 2007, Varna, Bulgaria). V.1. – Sofia: ITHEA, 2007. – P. 95–102.
 99. Гуляницький Л.Ф.Про багатовимірну задачу про призначенняAbstract of Int. Conf "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2007)" (May 21-25, 2007, Сhernivtsi, Ukraine). – 2007. – P. 101–103.
 100. Гуляницкий Л.Ф.Проблема оптимизации маршрутов транспортных средств с временными окнамиКомпьютерная математика. – 2007. – № 1. – С. 122–132.
 101. Гуляницький Л.Ф.Імунні алгоритми в комбінаторній оптимізаціїПр. ІІІ Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 2 – 7 жовтня 2006 р.). – Ужгород: УжНУ, 2006. – С. 45–47.
 102. Гуляницкий Л.Ф.Об одном метаэвристическом методе дискретной оптимизацииКомпьютерная математика. – 2006. – № 2. – С. 142–149.
 103. Гуляницький Л.Ф., Сіренко С.І.Новий метаевристичний алгоритм розв`язання задач комбінаторної оптимізаціїAbstract of Int. Workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2006)" (May 21-25, 2006, Skhidnytsia, Ukraine). – 2006. – P. 91–93.
 104. Гуляницький Л.Ф., Сергієнко Д.А.Формалізація і розв’язання одного класу задач портфельного інвестораAbstract of Int. Workshop "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2006)" (May 21-25, 2006, Skhidnytsia, Ukraine). – 2006. – P. 89–91.
 105. Hulianytskyi L., Baklan A.Optimization of ATM telecommunication NetworksInt. J. "Information theories & applications". – 2005. – 12, N 4. – P. 328–335.
 106. Гуляницкий Л.Ф., Гложик Ю.С.Параллельный метод деформируемых многогранников для решения задач комбинаторной оптимизацииИскусственный интеллект. – 2005. – 4. – С.130–139.
 107. Гуляницкий Л., Баклан А.Оптимизация телекоммуникационных сетей с технологией АТМProc. of the XI-th Int. Conf. "Knowledge-Dialogue-Solution KDS-2005" (June 20-30, 2005, Varna, Bulgaria), vol. 2. – Sofia, 2005. – P. 454–460.
 108. Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А.Про один гібридний алгоритм комбінаторної оптимізаціїМат. VII Міжн. наук.-тех. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології" (28 червня – 2 липня 2005 р., Київ). – К.: НТУУ "КПІ", 2005. – С.26.
 109. Гуляницький Л.Ф.Один гібридний алгоритм комбінаторної оптимізаціїAbstract of Int. Ukrainian-Polish Workshop "Problems of Stochastic and Discrete Optimization" (May 10-15, 2005, Kaniv, Ukraine). – Kaniv, 2005. – P. 63–65.
 110. Гуляницкий Л.Ф.Разработка гибридных методов дискретной оптимизации на основе G-алгоритмовКомпьютерная математика. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2005. – №1. – С. 143–151.
 111. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Про дослідження збіжності одного комбінованого алгоритму розв'язання задач комбінаторної оптимізаціїПр. ІІ Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р.). – Ужгород: УжНУ, 2004. – С.30.
 112. Гуляницький Л.Ф.Формалізація та розв'язання одного типу задач інвестораПр. ІІ Міжн. шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р.). – Ужгород: УжНУ, 2004. – С.29.
 113. Гуляницкий Л.Ф.Решение задач комбинаторной оптимизации алгоритмами ускоренного вероятностного моделированияКомпьютерная математика: Сб. науч. тр. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2004. – №1. – С. 64-72.
 114. Гуляницкий Л.Ф., Гобов Д.А.О сравнении эффективности алгоритмов решения одного класса задач размещения прямоугольников на полубесконечной лентеКомпьютерная математика: Сб.науч.тр. – Киев: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2003. – №1. – С. 88-97.
 115. Hulianitsky L., Turchin A.On approach to combining genetic algorithms and accelerated probabilistic modeling algorithmsThe Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: Proc. of the VII Int. Conf. CADMS 2003 (18-22 February 2003, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv: Publ. House of Lviv Polytechnic National University, 2003. – P. 218-219.
 116. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Один підхід до синтезу генетичних алгоритмів та алгоритмів прискореного ймовірнісного моделюванняВісник Нац. університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 471. – С.75-80.
 117. Гуляницький Л.Ф.Один підхід до комбінування генетичних алгоритмів та алгоритмів прискореного ймовірнісного моделюванняПр. Міжн. шк.-сем. "Теорія прийняття рішень". –Ужгород: УжНУ, 2002. – С. 32-33.
 118. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Про один підхід до використання ймовірнісного моделювання в схемі генетичного алгоритму для розв'язання задач оптимізації на перестановкахПр. Міжн.конф з індуктивного моделювання, Львів 20-25 травня 2002. Т.2. – Львів: ДНДІ інформаційної інфраструктури, 2002. – С. 275-281.
 119. Гуляницький Л.Ф., Сергієнко І.В.Про розробку інформаційних технологій середньострокового прогнозування економіки УкраїниПр. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці" (Ірпінь, 16-17 травня 2001 р.). – К., 2001. – С. 213-216.
 120. Гуляницький Л.Ф.Дослідження умов збіжності методів ймовірнісного моделювання одного класуКомп'ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб.наук.праць. К.: НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. – К., 2001. – С. 95-102.
 121. Hulyanitsky L., Turchin O."Golden section" rule in probabilistic modeling algorithmsВісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2001. – №415. – С. 50-53.
 122. Hulyanitsky L., Turchin O."Golden section" rule in probabilistic modeling algorithmsProc. of the VI Int. "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: Conf. CADSM 2001" (12-17 Febr. 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine). – Lviv: Publ. House of Lviv Politechnik National University, 2001. – P. 253-254.
 123. Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Проблеми розробки інформаційних технологій середньострокового прогнозування ВВП УкраїниІнформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: УкрІНТЕІ, 2000. – С. 42-45. (– 136 с.)
 124. Гуляницький Л.Ф.Про одну модифікацію алгоритмів імовірнісного моделюванняТеорія обчислень: Зб.наук.праць. НАН України. Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова, Наук рада НАН України з проблем "Кібернетика"; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. – Київ, 1999. – С.142-145. (409 с.).
 125. Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.Використання правила "золотого перетину" в алгоритмах імовірнісного моделюванняЖурн. обчисл. та прикладної математики. – 1998. – № 1(83). –С.26-29.
 126. Гуляницький Л.Ф., Малишко С.О., Сергієнко І.В.Один підхід до створення інформаційної технології та програмних засобів підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності та ризикуПраці 1 Між. наук.-прак. конф. з програмування УкрПРОГ'98 (Київ, 2-4 вересня 1998 р.). – К.: Кібцентр НАНУ, 1998. – С. 511-515.
 127. Гуляницький Л.Ф., Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В.Розробка моделей середньострокового прогнозування ВВП УкраїниЕкономіст. – 1998. – №5. – С. 68-71.
 128. Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Про розвиток методології прогнозування в УкраїніРегіональна економіка. – 1997. – №2. – С. 27-37.
 129. Панасюк Б.Я., Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.Прогнозування розвитку економіки УкраїниЕкономіка України. – 1996. – №1. – С. 20-31.
 130. Гуляницкий Л.Ф.Формализация и использование знаний в системах дискретной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 1995. – № 4. – С. 126-136.
 131. Гуляницкий Л.Ф., Волкович О.В., Малышко С.А.Один подход к формализации и исследованию задач группового выбораКибернетика и системный анализ. – 1994. – № 3. – С. 120-127.
 132. Gulyanitsky L.F., Sergienko I.V.Refinement of the Rules of Choice in multiobjective Decision-Making Problems using Expert JudgmentSystems Analysis, Modeling, Simulation. – 1994. – v. 15. – Р. 39-46.
 133. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.О программных средствах поддержки принятия решений в задачах группового выбораУправляющие системы и машины. – 1993, № 5. – С. 90-97.
 134. Гуляницький Л.Ф.Про властивості розв'язку однієї задачі виборуСимп. "Питання оптимізації обчислень", 22-24 лист.1993 р.: Тез. доп. /АН України, Iн-т кібернетики iм. В.М.Глушкова; Редкол.: Михалевич В.С. та iн. – Київ: Iн-т кібернетики iм.В.М.Глушкова АН України, 1993. – С. 57-58.
 135. Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б., Сергиенко И.В.О сходимости одного метода вероятностного моделирования для решения задач комбинаторной оптимизацииКибернетика и системный анализ. – 1993. – № 3. – С. 164-167.
 136. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Вопросы построения прикладной системы МИССПрограммирование. – 1993. – №2. – С. 77-89.
 137. Gulyanitsky L.F., Sergienko I.V.Construction of mathematical models of optimization problems using expert estimatesProc. of the 4th Int. Symp. "Systems Analysis and Simulation" (Berlin, August 25-28, 1992). Amsterdam:Elsiver, 1992. – Р. 281-285.
 138. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.МИСС – интегрированная система для решения задач дискретной оптимизации на персональной ЭВМУправляющие системы и машины. – 1992. – № 9/10. – С. 67-74.
 139. Гуляницкий Л.Ф.Формализация и решение многокритериальных задач оптимального размещения устройств радиоэлектронной аппаратурыВ кн.: Разработка математического и программного обеспечения ППП и решение задач дискретной оптимизации – Киев: ИК им.В.М.Глушкова АН Украины, 1992. – С. 16-23.
 140. Гуляницкий Л.Ф.Автоматизация вычислительного процесса в системе дискретной оптимизации МИССВ кн.: Информационные технологии в науч. исследованиях и испытаниях. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины, 1991. – С. 24-30.
 141. Гуляницкий Л.Ф.Решение квадратичных задач о назначениях алгоритмами вероятностного моделированияКиев, 1991. – (Препринт /АН УССР. Ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова; 91-45). – 32 с.
 142. Гуляницкий Л.Ф.Модифицированные алгоритмы вероятностного моделирования в комбинаторной оптимизацииВ кн.: Технология и методы решения задач прикладной математики. – Киев: ИК им. В.М.Глушкова АН Украины, 1991. – С. 10-14.
 143. Sergienko I.V., Gulyanitsky L.F., Malyshko S.A.MISS – Special-Purpose Application System Designed to Solve Discrete Optimization Problems on PCAbs. Int. Conf.& Fair "Software engineering of 90s". – Kiev, 1991. – Р. 177-179.
 144. Гринчук В.М., Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б.Адаптивная подсистема размещения модулей на печатных платахУправляющие системы и машины. – 1991. – № 3. – С. 3-10.
 145. Сергиенко И.В., Гринчук В.М., Гуляницкий Л.Ф., Кошлай Л.Б.Алгоритмы построения математической модели предпочтений с использованием экспертных оценокКибернетика. – 1991. – № 2. – С. 16-22.
 146. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Специализированная прикладная система МИСС для решения задач дискретной оптимизации на ПЭВМТез. докл. Межд. Конф. "Теория программирования 90-х". – Киев, 1991. – С. 223-225.
 147. Гуляницкий Л.Ф.Ускоренные алгоритмы вероятностного моделирования в комбинаторной оптимизацииТез. докл. Всес. Совещ. "Случайный поиск как метод оптимизации сложных систем". – Красноярск: Ин-т космич. техники, 1991. – С. 45-47.
 148. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Проблемы разработки и исследования параллельных методов дискретной оптимизацииЯзыки программирования и параллельные ЭВМ (алгоритмы и алгоритмические языки). – М.: Наука, 1990. – С. 62-78.
 149. Гуляницкий Л.Ф.Исследование аномалий в параллельных алгоритмах ветвей и границ с учетом обменовЧисленные методы и технология разработки пакетов прикладных программ. – К.: ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1990. – С.9-14.
 150. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А., Сергиенко И.В.Один подход к формализации и решению задач размещения разногабаритных элементовУСиМ. – 1990. – №4. – С. 63-70.
 151. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Пакеты прикладных программ семейства МИСС для решения задач дискретной оптимизацииТр. Межд. Симпозиума “INFO-89” (10-14 октября 1989 г., Минск). Т.2, ч.II. – Минск, 1989. – С. 844-849.
 152. Гуляницкий Л.Ф.Метод деформаций в дискретной оптимизацииИсследование операций и АСУ. – 1989. – Вып. 34. – С.30-33.
 153. Гуляницкий Л.Ф.Решение на ПЭВМ одной задачи о складировании продукцииТеория и программная реализация методов дискретной оптимизации: Сб. науч. тр. – Киев: ИК им.В.М.Глушкова АН УССР, 1989. – С.20-25.
 154. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Разработка многофункционального интерактивного пакета прикладных программ МИСС для решения задач дискретной оптимизацииВсесоюз. конф. “Диалог “Человек-ЭВМ”: Тез. докл. (4-9 сентября 1989 г., Свердловск). – Свердловск: УрО АН СССР, 1989. – С. 164-166.
 155. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О параллелизме в алгоритмах локальной оптимизации и методах ветвей и границ Межд. Школа-сем. “Методы оптимизации и их приложения”: Тез. докл. (10-19 сентября 1989 г., Иркутск). – Иркутск: Сибирский энергетический ин-т, 1989. – С. 69-70.
 156. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.О решении задач размещения одного классаЭкономика и мат. методы. –1989. – XXV, № 3. – С.560-564.
 157. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Тимофеева Н.К.Некоторые особенности построения математического обеспечения САПР ДИСИОУСиМ. – 1989. – №2. – С. 105-108.
 158. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Функциональное наполнение пакета программ ВЕКТОР-2 Журнал “Диалоговые системы”, №3, 1988.
 159. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Декомпозиционный подход к решению задачи коммивояжера большой размерностиВ кн. Пакеты прикладных программ и численные методы. – Киев: ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1988. – С. 8-13.
 160. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О методах дискретной оптимизации для многопроцессорных вычислительных комплексовКибернетика. – 1988. – №4. – С. 26-33.
 161. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Комбинаторный подход к решению одного класса задач размещенияКиев, 1988. – 19 с. – (Препр/ АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова; 88-32).
 162. Гуляницкий Л.Ф.Один подход к метризации пространства перестановок и его использование в задачах дискретной оптимизацииИсследование операций и АСУ. – 1988. – Вып. 32. – С.81-84.
 163. Гуляницкий Л.Ф.Один подход к распараллеливанию метода ветвей и границВсесоюз. Сем. “Вопросы оптимизации вычислений” (6-8 октября 1987 г., г. Алушта): Тез. док. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1987. – С. 59-60.
 164. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф., Тимофеева Н.К.ДИСИО – пакет программ автоматизированного конструкторского проектирования цифровой аппаратурыПакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач. – М.: Наука, 1987. – С. 3-16.
 165. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Алгоритм решения задачи коммивояжера большой размерностиТез. докл. III Всесоюзной школы “Дискретная оптимизация и компьютеры” (г.Таштагол, 2-9 декабря 1987 г.). – М.: ЦЭМИ АН СССР, 1987. – С. 98-99.
 166. Гуляницкий Л.Ф.,Сергиенко И.В.О реализации метода ветвей и границ на многопроцессорных вычислительных комплексахI Всес. конф. “Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения”: Тез.докл., т. 2. (Минск, 15-17 апреля 1987 г.). – Минск, 1987. – С. 25-27.
 167. Гуляницкий Л.Ф., Малышко С.А.Эффективный алгоритм для решения задач размещения на полубесконечной лентеВ кн.: Проектирование и разработка пакетов програм: Сб.науч.тр. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1987. – С. 30-34.
 168. Гуляницкий Л.Ф., Сапко А.В.Об одном подходе к решению несимметричных задач коммивояжераВ кн. Программно-алгоритмическое обеспечение пакетов программ: Сб. науч.тр. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1986. – С. 10-16.
 169. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Параллельные алгоритмы для решения квадратичной задачи о назначенияхВ кн.: Численные методы для многопроцессорного вычислительного комплекса ЕС. Под ред. И.Н.Молчанова. – М.:ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1985. – С. 271-281.
 170. Гуляницкий Л.Ф.Планирование вычислений в пакете программ ВЕКТОР-2В кн.: Методы дискретной оптимизации и эффективная организация пакетов программ: Сб. науч.тр. – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1985. – С. 22-25.
 171. Гуляницкий Л.Ф.Одна задача комивояжера с неточечными городамиВ кн.: Респуб. сем. по дискретной оптимизации: Тез.докл. (Ужгород, 28-30 мая 1985 г.). – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1985. – С. 36-37.
 172. Гуляницкий Л.Ф.Оптимизация функций, определенных на частично упорядоченных пространствах одного видаВ кн.: Вопросы разработки территориальных автоматизированных систем управления: Сб. Науч. тр. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1984. – С. 93-97.
 173. Гуляницкий Л.Ф.Типовая структура и назначение основных блоков пакетов прикладных программ решения задач дискретной оптимизацииВ кн.: Математическое обеспечение пакетов прикладных программ и методы дискретной оптимизации. – Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1984. – С. 3-7.
 174. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В.О пакете прикладных программ ВЕКТОР-2 для решения задач комбинаторной оптимизацииПакеты прикладных программ: Методы оптимизации. – М.: Наука, 1984. – С. 59-65.
 175. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф.О диалоговом режиме решения задач дискретной оптимизацииВ кн.: Материалы VI Межреспубликанской школы-семинара “Интерактивные системы”. Кн.2. – Тбилиси: Мецниереба, 1984. – С. 160-161.
 176. Гуляницкий Л.Ф., Ходзинский А.Н.Два алгоритма решения задач оптимизации на перестановкахВ кн. “Эффективная организация вычислений и численные методы.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1983. с. 9-17.
 177. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.О принципах решения задач комбинаторной оптимизации в пакете программ ВЕКТОР-2Тезисы доклада. V Всесоюзного совещания по автоматизации проектирования электротехнич.устройств “Моделирование и оптимизация проектных решений в САПР.” Ч.П, Таллин, НИИ ПО Таллинский электротехнич. з-д им. М.И.Kaлинина, 1983.c.
 178. Тимофеева Н.К., Гуляницкий Л.Ф.О размещении разногабаритных элементов ЭВМ на печатных платахУСиМ. 1982. №3. – С. 50-53.
 179. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Диалоговый пакет программ ВЕКТОР-2Киев, ИК АН УССР, 1981 (Препринт 81-63). 55 C.
 180. Сергиенко И.В., Гуляницкий Л.Ф.Фронтальные алгоритмы оптимизации для многопроцессорных ЭВМКибернетика. – 1981. – №6. – С. 1-4.
 181. Гуляницкий Л.Ф., Ходзинский А.Н.Особенности реализации алгоритмов метода ветвей и границ и метода вектора спада в пакете ВЕКТОР-1ВВ кн. “Вычислительные аспекты в пакетах прикладных программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1979. с. 45-48.
 182. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Об одном пакете программ решения задач размещения для ЭВМ БЭСМ-6Тезисы докладов на ІІ Республиканской конференции “Вычислительная математика в современном научнотехническом прогрессе”, Киев, ИК АН УССР, 1978.