Розробка математичної моделі проблеми оптимізації маршрутів групи БПЛА за наявності декількох депо

Гуляницький Л.Ф.

Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2019: тези доповідей Чотирнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 24 - 26 червня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. академія наук України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. - Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С.324-327.