Корольов В’ячеслав Юрійович

Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук.

Профіль на Google Scholar.

Почесна грамота за багаторічну плідну працю і особистий внесок у розвиток наукових досліджень та у зв’язку з 60-річчям Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України.

Президія Національної Академії Наук України нагороджує ювілейною почесною грамотою Корольова Вячеслава Юрійовича за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадженні розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю.

Основні публікації:

 1. В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов, О.М. ХодзінськийПостановка задачі комплектації групи БПЛА на базі моделей гранульованих обчислень і нечіткої логікиCybernetics and Computer Technologies. 2021. 2. С. 25–38.
 2. В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов, О.М. ХодзінськийБагаторівневе державне впізнавання об’єктів та аналіз застосовності пост-квантових криптографічних алгоритмів для захисту інформаціїCybernetics and Computer Technologies. 2020. 3. С. 74–84.
 3. Корольов В.Ю., Огурцов М.І.Криптографічний алгоритм державного впізнавання об‘єктівСтворення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник XХ науково-технічної конференції, 03-04 вересня 2020 р. / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2020. – 295 с. – c. 186-187.
 4. В.Ю. Корольов, О.М. ХодзінськийРозв’язування задач комбінаторної оптимізації на квантових комп’ютерахКібернетика і комп'ютерні технології. – 2020, ВИПУСК 2, C. 5-13
 5. Гуляницький Леонід Федорович, Сергієнко Іван Васильович, Корольов Вячеслав Юрійович, Волошин Сергій ВолодимировичСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Комп'ютерна програма "Інформування пілотів дистанційно-керованих рухомих роботизованих систем про підміну координат систем глобального позиціонування у реальному масштабі часу"
 6. Корольов В.Ю.Маршрутизація ланки крилатих ракет багаторазового використанняУправляющие системы и машины. 2019. № 2. С. 16–24.
 7. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Тополого-комбінаторна модель побудови мереж для транспортних засобівКомп’ютерна математика, 2018, №1. – с. 61-67.
 8. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Про задачу побудови маршрутів руху для групи рухомих дистанційно керованих системОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2017р.: Київ-Черкаси: наук. ред. В.Є. Снитюк. – К. ВПЦ «Київський університет», 2017. – с. 247-248.
 9. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Огурцов М.І.Моделювання мереж зв'язку рухомих дистанційно керованих систем на базі HLAВісник Хмельницького національного університету. - 2017. - №1(245). - С. 160-165.
 10. Корольов В.Ю., Огурцов М.І.Транспортно-комунікаційна задача для груп безпілотних апаратівМатематичні машини і системи. – 2017. – № 1. – С. 82 – 89.
 11. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Математичне моделювання маршрутів рухомих дистанційно керованих систем та їх груп при обстеженні територіїІнтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – с. 199-201.
 12. В.В. Полиновский, В.Ю. Королёв, В.М. Малкина, М.И. Огурцов, В.А. ГерасименкоИсследование методов интеллектуального стеганографического сокрытия данных в изображениях до и после их измененияУправляющие системы и машины, 2014, № 4, С. 84-92
 13. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.JPEG стеганографія на базі теоретико-чисельних перетвореньВісник Хмельницького національного університету. – №1(209). – 2014. – С.61-69.
 14. Поліновський В.В., Корольов В.Ю.Вітчизняний ключ для автентифікації користувачів, опис, аналіз та пропозиції використанняМатематичні машини і системи. – 2013. – №2.
 15. В.Ю. Корольов, В.В. Поліновський, О.М. ХодзінськийМатематична модель українського ключа-автентифікатораКомпьютерная математика, 2013, № 2.
 16. Королёв В.Ю., Полиновский В.В.Комбинаторная модель украинского ключа-аутентификатора и считывателяУправляющие системы и машины, – 2013, №3 (245).
 17. Корольов В.Ю.Захист інформації з обмеженим доступом в портативних накопичувачах для хмарних обчисленьНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 12–16.
 18. Корольов В.Ю.Захист інформації в корпоративних USB-флеш накопичувачах для хмарних обчисленьМатематичні машини і системи. – 2012. – №2. – С.60-69.
 19. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Комплекс статистичних досліджень для стегоаналізуМатематичне та комп’ютерне моделювання (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). – Збірник наукових праць: Серія Технічні науки. – 2011. – Випуск 5. – С.134 – 149.
 20. Верлань А.Ф, Горошко И.О., Карпенко Е.Ю., Королёв В.Ю., Мосенцова Л.В.Методы и алгоритмы восстановления сигналов и изображенийК.: НАН Украины Институт моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова, 2011. - 368 С. ISBN 978-966-02-6035-1
 21. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики«Інформація і право» Науковий журнал, № 3(3) / 2011 С. 102 – 111.
 22. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Планування досліджень методів стеганографії і стегоаналізуВісник Хмельницького національного університету, Хмельницьк, 2011, № 4, с. 187 – 195.
 23. Поліновський В.В., Корольов В.Ю., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Інформаційна технологія для дослідження методів стеганографії і стегоаналізуМіжвузівський збірник “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” (м. Луцьк). – 2011. – Випуск №5. – С. 236 – 242.
 24. Королёв В.Ю., Полиновский В.В., Герасименко В.А.Стеганография по методу наименее значимого бита на базе персонализированных флеш-накопителейУправляющие системы и машины. – № 1 (231). – 2011. – С. 79 – 87.
 25. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Визначення можливостей RS-стегоаналізу для дослідження статистичних властивостей зображеньВісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 102 – 110.
 26. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.RS-стеганоаналіз. Принципи роботи, недоліки та концепція метода його обходуВісник Вінницького політехнічного інституту. – № 6 (93). – 2010. – С. 66 – 71.
 27. Корольов В.Ю.Стан проблеми комп'ютерної безпеки з використанням USB-флеш накопичувачів у державних установах і корпораціяхВісник університету "Україна", серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика". – № 8. – 2010. – С. 160 – 166.
 28. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Дослідження статистичних закономірностей кольорових каналів зображень за методом RS-стегоаналізуПраці 10-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2010)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2010. – С. 165 – 168.
 29. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Стеганографічна персоналізація інформації на базі ПКВісті Академії інженерних наук України. – № 2(39). – 2009. – С. 18 - 24.
 30. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Криптогенератор з використанням перетворення шумів слабострумних електронних кілВісник Черкаського Державного Університету. Серія технічні науки. Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автоматика. – 2009. – № 2. – С. 14 – 18.
 31. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Тенденції розвитку портабельних програмних системВісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 1. – С. 233 – 241.
 32. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Дослідження стійкості НЗБ-стеганографії до RS-аналізуМатеріали ІV Міжнародної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2009)”, [Частина 1]. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2009. – С. 53.
 33. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Концепція побудови персоналізованих флеш-накопичувачів даних з апаратним захистом інформаціїМатематичні машини і системи. – 2009. – № 4. – С. 96 – 105.
 34. Королёв В.Ю.Алгоритмизация дистанционного распознавания BIK-кодаЭлектронное моделирование. – № 2. – 2008.– С. 19 – 28.
 35. Корольов В.Ю.Алгоритм розпізнавання образу BIK-ключаПраці 9-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2008)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2008. – С. 135 – 138.
 36. Бардаченко В.Ф., Королёв В.Ю., Полиновский В.В., Герасименко В.А., Коновалов Д.Н.Персонализация мобильных телекоммуникационных и вычислительных средств методом оптической регистрации BIK-кодаУправляющие системы и машины. – 2008. – № 2. – С. 46 – 53.
 37. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Малікова О.В.Побудова системи захисту інформації на базі персоналізованого USB-флеш з використанням ключа-ідентифікатораВісник Хмельницького національного університету. – № 3. – 2008. – С. 175 – 181.
 38. Королёв В.Ю., Полиновский В.В.Синтез портабельных информационных сервисов для флеш-накопителейУправляющие системы и машины. – 2008. – № 6. – С. 28 – 33.
 39. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Персоналізація мобільних телекомунікаційних пристроївМатеріали ІІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2007)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2007. – С. 19 – 20.
 40. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Персоналізація мобільних телекомунікаційних засобів методом дистанційного розпізнавання BIK-кодуВісник Вінницького політехнічного інституту. – № 5 (74). – 2007. – С. 137 – 142.
 41. Корольов В.Ю.Персоналізація віртуальних обчислювальних ресурсів і інформаційних джерел в сервісно-орієнтованих архітектурахВісті академії інженерних наук України. – № 4 (34). – 2007. – С. 13 – 20.
 42. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Концепция построения систем персонализации на базе расширения вектора кодов BIK-ключаУправляющие системы и машины. – 2007. – № 1. – С. 53 – 61.
 43. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Система BIK-персоналізації інформації для корпораційЗахист інформації: збірник наукових праць НАУ. – Київ: НАУ. – 2007. – С. 145 – 148.
 44. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.BIK-персоналізація інформаціїТези науково-практичної конференції “Захист в інформаційно-комунікаційних системах”. – Київ: НАУ Мін. Освіти і науки України. – 2007. – C. 40 – 42.
 45. Корольов В.Ю.Аналіз способів вводу BIK-коду для контролю доступу до ПК локальної мережіВісник Хмельницького національного університету. – № 6. – 2007. – С. 212 – 220.
 46. Корольов В.Ю.Інтеграція ПАРМ "Віртуальна канцелярія" і системи Intel® vPro™ на базі рішень BIK-персоналізаціїВісті академії інженерних наук України. – 2007. – № 2 (32). – С. 5 – 15.
 47. Корольов В.Ю.Високопродуктивна реставрація образів на платформі GPGPU-CPUПраці 8-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2006)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2006. – С. 145 – 146.
 48. Корольов В.Ю.Концепція використання бібліотек комп'ютерної графіки для умовної деконволюції образівВісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 4. – С. 140 – 145.
 49. Корольов В.Ю.Відновлення зображень на базі OpenGL-бібліотекМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіотехніки та приладобудування (СПМРТП – 2006)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2006. – C. 147 – 150.
 50. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Таймерна BIK-BAK технологія захисту периферійних пристроїв від несанкціонованого доступуВісті академії інженерних наук України. – 2005. – № 4. – С. 12 – 14.
 51. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Алгоритмізація зашифрування текстових повідомлень з використанням поліалфавітної перестановки та набірного ключаМатеріали І Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2005)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2005. – С. 120 – 121.