Корольов В’ячеслав Юрійович

Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук.

Профіль на Google Scholar.

Почесна грамота за багаторічну плідну працю і особистий внесок у розвиток наукових досліджень та у зв’язку з 60-річчям Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України.

Президія Національної Академії Наук України нагороджує ювілейною почесною грамотою Корольова Вячеслава Юрійовича за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадженні розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю.

Основні публікації:

 1. Корольов В., Огурцов М., Ходзінський О.Задача маршрутизації міжбанківських фінансових зобов’язаньФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (36), 121-125.
 2. Гуляницький Л.Ф., Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Огляд алгоритмів розв’язування задач маршрутизації у квантово-класичній хмаріCybernetics and Computer Technologies. 2023. 2. С. 23–31. https://doi.org/10.34229/2707-451X.23.2.3
 3. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Дослідження впливу параметрів квантового відпалу на якість розв’язку задачі факторизації чиселCybernetics and Computer Technologies. 2023. 1. С. 13–22. https://doi.org/10.34229/2707-451X.23.1.2
 4. Огурцов М.І., Корольов В.Ю., Ходзінський О.М. До проблем покращення національної системи державного впізнаванняCybernetics and Computer Technologies. 2022. 2. С. 74–82.
 5. Maksym Ogurtsov, Vyacheslav Korolyov, Oleksandr KhodzinskyiImproving the Productivity of UAV Operations Based on Granular Computing and Fuzzy Sets2021 IEEE 6th International Conference. Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD) Proceedings. October 19-21, 2021, Kyiv, Ukraine. P 33-36.
 6. Hulianytskyi L.F., Korolyov V.Yu., Khodzinskyi O.M.Solving the Problem of Vehicle Routing on Modern Quantum-Classical Cloud ServicesSelected Papers of the VIII International Scientific Conference “Information Technology and Implementation" (IT&I-2021). Conference Proceedings Kyiv, Ukraine, December 01-03, 2021. p. 281-289.
 7. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Кочубінський А.І.Ідентифікація технічних об’єктів в спеціальних мережах за принципом “свій–чужий”Control Systems and Computers. 2021. № 4.
 8. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Розв’язування задачі пошуку найбільшої незалежної множини вершин графу на квантово-класичних хмарних сервісахМат. XXVI Міжн. наук. конф. "Сучасні проблеми прикладної математики та комп'ютерних наук APAMCS-2021" (Львів, 27–28 вересня 2021 р.). Львів, Львівський національний університет ім.І.Франка, 120-124.
 9. В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов, О.М. ХодзінськийПостановка задачі комплектації групи БПЛА на базі моделей гранульованих обчислень і нечіткої логікиCybernetics and Computer Technologies. 2021. 2. С. 25–38.
 10. В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов, О.М. ХодзінськийБагаторівневе державне впізнавання об’єктів та аналіз застосовності пост-квантових криптографічних алгоритмів для захисту інформаціїCybernetics and Computer Technologies. 2020. 3. С. 74–84.
 11. Корольов В.Ю., Огурцов М.І.Криптографічний алгоритм державного впізнавання об‘єктівСтворення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник XХ науково-технічної конференції, 03-04 вересня 2020 р. / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2020. – 295 с. – c. 186-187.
 12. В.Ю. Корольов, О.М. ХодзінськийРозв’язування задач комбінаторної оптимізації на квантових комп’ютерахКібернетика і комп'ютерні технології. – 2020, ВИПУСК 2, C. 5-13
 13. Гуляницький Леонід Федорович, Сергієнко Іван Васильович, Корольов Вячеслав Юрійович, Волошин Сергій ВолодимировичСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Комп'ютерна програма "Інформування пілотів дистанційно-керованих рухомих роботизованих систем про підміну координат систем глобального позиціонування у реальному масштабі часу"
 14. Корольов В.Ю.Маршрутизація ланки крилатих ракет багаторазового використанняУправляющие системы и машины. 2019. № 2. С. 16–24.
 15. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Тополого-комбінаторна модель побудови мереж для транспортних засобівКомп’ютерна математика, 2018, №1. – с. 61-67.
 16. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Про задачу побудови маршрутів руху для групи рухомих дистанційно керованих системОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2017р.: Київ-Черкаси: наук. ред. В.Є. Снитюк. – К. ВПЦ «Київський університет», 2017. – с. 247-248.
 17. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Огурцов М.І.Моделювання мереж зв'язку рухомих дистанційно керованих систем на базі HLAВісник Хмельницького національного університету. - 2017. - №1(245). - С. 160-165.
 18. Корольов В.Ю., Огурцов М.І.Транспортно-комунікаційна задача для груп безпілотних апаратівМатематичні машини і системи. – 2017. – № 1. – С. 82 – 89.
 19. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Математичне моделювання маршрутів рухомих дистанційно керованих систем та їх груп при обстеженні територіїІнтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – с. 199-201.
 20. В.В. Полиновский, В.Ю. Королёв, В.М. Малкина, М.И. Огурцов, В.А. ГерасименкоИсследование методов интеллектуального стеганографического сокрытия данных в изображениях до и после их измененияУправляющие системы и машины, 2014, № 4, С. 84-92
 21. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.JPEG стеганографія на базі теоретико-чисельних перетвореньВісник Хмельницького національного університету. – №1(209). – 2014. – С.61-69.
 22. Королёв В.Ю., Полиновский В.В.Комбинаторная модель украинского ключа-аутентификатора и считывателяУправляющие системы и машины, – 2013, №3 (245).
 23. Поліновський В.В., Корольов В.Ю.Вітчизняний ключ для автентифікації користувачів, опис, аналіз та пропозиції використанняМатематичні машини і системи. – 2013. – №2.
 24. В.Ю. Корольов, В.В. Поліновський, О.М. ХодзінськийМатематична модель українського ключа-автентифікатораКомпьютерная математика, 2013, № 2.
 25. Корольов В.Ю.Захист інформації з обмеженим доступом в портативних накопичувачах для хмарних обчисленьНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 12–16.
 26. Корольов В.Ю.Захист інформації в корпоративних USB-флеш накопичувачах для хмарних обчисленьМатематичні машини і системи. – 2012. – №2. – С.60-69.
 27. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики«Інформація і право» Науковий журнал, № 3(3) / 2011 С. 102 – 111.
 28. Королёв В.Ю., Полиновский В.В., Герасименко В.А.Стеганография по методу наименее значимого бита на базе персонализированных флеш-накопителейУправляющие системы и машины. – № 1 (231). – 2011. – С. 79 – 87.
 29. Поліновський В.В., Корольов В.Ю., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Інформаційна технологія для дослідження методів стеганографії і стегоаналізуМіжвузівський збірник “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” (м. Луцьк). – 2011. – Випуск №5. – С. 236 – 242.
 30. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Планування досліджень методів стеганографії і стегоаналізуВісник Хмельницького національного університету, Хмельницьк, 2011, № 4, с. 187 – 195.
 31. Верлань А.Ф, Горошко И.О., Карпенко Е.Ю., Королёв В.Ю., Мосенцова Л.В.Методы и алгоритмы восстановления сигналов и изображенийК.: НАН Украины Институт моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова, 2011. - 368 С. ISBN 978-966-02-6035-1
 32. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.Комплекс статистичних досліджень для стегоаналізуМатематичне та комп’ютерне моделювання (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). – Збірник наукових праць: Серія Технічні науки. – 2011. – Випуск 5. – С.134 – 149.
 33. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Визначення можливостей RS-стегоаналізу для дослідження статистичних властивостей зображеньВісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 102 – 110.
 34. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Дослідження статистичних закономірностей кольорових каналів зображень за методом RS-стегоаналізуПраці 10-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2010)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2010. – С. 165 – 168.
 35. Корольов В.Ю.Стан проблеми комп'ютерної безпеки з використанням USB-флеш накопичувачів у державних установах і корпораціяхВісник університету "Україна", серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика". – № 8. – 2010. – С. 160 – 166.
 36. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.RS-стеганоаналіз. Принципи роботи, недоліки та концепція метода його обходуВісник Вінницького політехнічного інституту. – № 6 (93). – 2010. – С. 66 – 71.
 37. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Тенденції розвитку портабельних програмних системВісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 1. – С. 233 – 241.
 38. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Концепція побудови персоналізованих флеш-накопичувачів даних з апаратним захистом інформаціїМатематичні машини і системи. – 2009. – № 4. – С. 96 – 105.
 39. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Стеганографічна персоналізація інформації на базі ПКВісті Академії інженерних наук України. – № 2(39). – 2009. – С. 18 - 24.
 40. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Криптогенератор з використанням перетворення шумів слабострумних електронних кілВісник Черкаського Державного Університету. Серія технічні науки. Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автоматика. – 2009. – № 2. – С. 14 – 18.
 41. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Дослідження стійкості НЗБ-стеганографії до RS-аналізуМатеріали ІV Міжнародної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2009)”, [Частина 1]. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2009. – С. 53.
 42. Корольов В.Ю.Алгоритм розпізнавання образу BIK-ключаПраці 9-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2008)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2008. – С. 135 – 138.
 43. Королёв В.Ю., Полиновский В.В.Синтез портабельных информационных сервисов для флеш-накопителейУправляющие системы и машины. – 2008. – № 6. – С. 28 – 33.
 44. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Малікова О.В.Побудова системи захисту інформації на базі персоналізованого USB-флеш з використанням ключа-ідентифікатораВісник Хмельницького національного університету. – № 3. – 2008. – С. 175 – 181.
 45. Королёв В.Ю.Алгоритмизация дистанционного распознавания BIK-кодаЭлектронное моделирование. – № 2. – 2008.– С. 19 – 28.
 46. Бардаченко В.Ф., Королёв В.Ю., Полиновский В.В., Герасименко В.А., Коновалов Д.Н.Персонализация мобильных телекоммуникационных и вычислительных средств методом оптической регистрации BIK-кодаУправляющие системы и машины. – 2008. – № 2. – С. 46 – 53.
 47. Корольов В.Ю.Аналіз способів вводу BIK-коду для контролю доступу до ПК локальної мережіВісник Хмельницького національного університету. – № 6. – 2007. – С. 212 – 220.
 48. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Концепция построения систем персонализации на базе расширения вектора кодов BIK-ключаУправляющие системы и машины. – 2007. – № 1. – С. 53 – 61.
 49. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.Система BIK-персоналізації інформації для корпораційЗахист інформації: збірник наукових праць НАУ. – Київ: НАУ. – 2007. – С. 145 – 148.
 50. Корольов В.Ю.Інтеграція ПАРМ "Віртуальна канцелярія" і системи Intel® vPro™ на базі рішень BIK-персоналізаціїВісті академії інженерних наук України. – 2007. – № 2 (32). – С. 5 – 15.
 51. Корольов В.Ю.Персоналізація віртуальних обчислювальних ресурсів і інформаційних джерел в сервісно-орієнтованих архітектурахВісті академії інженерних наук України. – № 4 (34). – 2007. – С. 13 – 20.
 52. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Персоналізація мобільних телекомунікаційних засобів методом дистанційного розпізнавання BIK-кодуВісник Вінницького політехнічного інституту. – № 5 (74). – 2007. – С. 137 – 142.
 53. Корольов В.Ю., Поліновський В.В.BIK-персоналізація інформаціїТези науково-практичної конференції “Захист в інформаційно-комунікаційних системах”. – Київ: НАУ Мін. Освіти і науки України. – 2007. – C. 40 – 42.
 54. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Герасименко В.А.Персоналізація мобільних телекомунікаційних пристроївМатеріали ІІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2007)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2007. – С. 19 – 20.
 55. Корольов В.Ю.Концепція використання бібліотек комп'ютерної графіки для умовної деконволюції образівВісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 4. – С. 140 – 145.
 56. Корольов В.Ю.Відновлення зображень на базі OpenGL-бібліотекМатеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіотехніки та приладобудування (СПМРТП – 2006)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2006. – C. 147 – 150.
 57. Корольов В.Ю.Високопродуктивна реставрація образів на платформі GPGPU-CPUПраці 8-ї Міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень (УкрОБРАЗ’2006)”. – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України. – 2006. – С. 145 – 146.
 58. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Таймерна BIK-BAK технологія захисту периферійних пристроїв від несанкціонованого доступуВісті академії інженерних наук України. – 2005. – № 4. – С. 12 – 14.
 59. Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.Алгоритмізація зашифрування текстових повідомлень з використанням поліалфавітної перестановки та набірного ключаМатеріали І Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2005)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2005. – С. 120 – 121.