Алгоритмізація зашифрування текстових повідомлень з використанням поліалфавітної перестановки та набірного ключа

Бардаченко В.Ф., Корольов В.Ю.

Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП – 2005)”. – Вінниця: ВНТУ Мін. Освіти і науки України. – 2005. – С. 120 – 121.

Анотація:

Широке використання комп'ютерних технологій у мобільних телекомунікаційних системах дозволяє отримати нові якісні і кількісні результати у розв'язанні проблеми захисту інформації від несанкціонованого доступу. Принципова особливість захисту інформації у мобільних комп'ютерно-телекомунікаційних системах полягає в тому, що передана по каналам зв'язку інформація миттєво стає доступною широкому колу зацікавлених осіб, оскільки не є жорстко пов'язаною з її фізичним носієм і тому може легко і швидко копіюватись і пересилатись.

Завантажити файл публікації