Концепція використання бібліотек комп’ютерної графіки для умовної деконволюції образів

Корольов В.Ю.

Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 4. – С. 140 – 145.

Анотація:

Вдосконалення цифрової обробки багатомірних сигналів на серійних ПЕОМ може бути досягнуто за допомогою сучасних відеоприскорювачів, які дозволяють реалізувати ефективну візуалізацію результатів цієї обробки. У роботі виконано порівняння часу розв'язання задачі умовної деконволюції на графічному прискорювачі середньої вартості GeForce 6600 і на центральному процесорі Pentium 4 3ГГц для однакових програм реставрації образів різних форматів. Показано, що графічний прискорювач дозволяє у 4 рази зменшити час відновлення зображень внаслідок його спеціалізованої архітектури. На основі аналізу даних обчислювальних експериментів для задач різного класу сформульовано умови, при яких можливе суттєве збільшення продуктивності при використанні графічних прискорювачів у порівнянні з центральними процесорами середньої вартості.

Завантажити файл публікації