Про задачу побудови маршрутів руху для групи рухомих дистанційно керованих систем

Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.

Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2017р.: Київ-Черкаси: наук. ред. В.Є. Снитюк. – К. ВПЦ «Київський університет», 2017. – с. 247-248.

Анотація:

Предметом розгляду стала змістовна постановка задачі маршрутизації ТЗ при необхідності обстеження певної території. Проблему зведено до задачі маршрутизації ТЗ з декількома депо із додатковими обмеженнями. Для класичної задачі відомі ефективні та швидкі алгоритми пошуку наближених розв’язків, що дозволить значно спростити розв’язування задачі маршрутизації ТЗ, яка є NP-складною задачею.

Завантажити файл публікації