Ходзінський Олександр Миколайович

Ходзінський Олександр МиколайовичСтарший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук.

Контакти

тел./факс: +38 (044) 526-22-34
тел. моб.: +38 067 209-68-77
email: okhodz@gmail.com

Основні публікації:

 1. Корольов В., Огурцов М., Ходзінський О.Задача маршрутизації міжбанківських фінансових зобов’язаньФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (36), 121-125.
 2. Гуляницький Л.Ф., Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Огляд алгоритмів розв’язування задач маршрутизації у квантово-класичній хмаріCybernetics and Computer Technologies. 2023. 2. С. 23–31. https://doi.org/10.34229/2707-451X.23.2.3
 3. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Дослідження впливу параметрів квантового відпалу на якість розв’язку задачі факторизації чиселCybernetics and Computer Technologies. 2023. 1. С. 13–22. https://doi.org/10.34229/2707-451X.23.1.2
 4. Огурцов М.І., Корольов В.Ю., Ходзінський О.М. До проблем покращення національної системи державного впізнаванняCybernetics and Computer Technologies. 2022. 2. С. 74–82.
 5. Maksym Ogurtsov, Vyacheslav Korolyov, Oleksandr KhodzinskyiImproving the Productivity of UAV Operations Based on Granular Computing and Fuzzy Sets2021 IEEE 6th International Conference. Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD) Proceedings. October 19-21, 2021, Kyiv, Ukraine. P 33-36.
 6. Hulianytskyi L.F., Korolyov V.Yu., Khodzinskyi O.M.Solving the Problem of Vehicle Routing on Modern Quantum-Classical Cloud ServicesSelected Papers of the VIII International Scientific Conference “Information Technology and Implementation" (IT&I-2021). Conference Proceedings Kyiv, Ukraine, December 01-03, 2021. p. 281-289.
 7. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Розв’язування задачі пошуку найбільшої незалежної множини вершин графу на квантово-класичних хмарних сервісахМат. XXVI Міжн. наук. конф. "Сучасні проблеми прикладної математики та комп'ютерних наук APAMCS-2021" (Львів, 27–28 вересня 2021 р.). Львів, Львівський національний університет ім.І.Франка, 120-124.
 8. В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов, О.М. ХодзінськийПостановка задачі комплектації групи БПЛА на базі моделей гранульованих обчислень і нечіткої логікиCybernetics and Computer Technologies. 2021. 2. С. 25–38.
 9. В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов, О.М. ХодзінськийБагаторівневе державне впізнавання об’єктів та аналіз застосовності пост-квантових криптографічних алгоритмів для захисту інформаціїCybernetics and Computer Technologies. 2020. 3. С. 74–84.
 10. В.Ю. Корольов, О.М. ХодзінськийРозв’язування задач комбінаторної оптимізації на квантових комп’ютерахКібернетика і комп'ютерні технології. – 2020, ВИПУСК 2, C. 5-13
 11. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.Тополого-комбінаторна модель побудови мереж для транспортних засобівКомп’ютерна математика, 2018, №1. – с. 61-67.
 12. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Про задачу побудови маршрутів руху для групи рухомих дистанційно керованих системОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2017р.: Київ-Черкаси: наук. ред. В.Є. Снитюк. – К. ВПЦ «Київський університет», 2017. – с. 247-248.
 13. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Математичне моделювання маршрутів рухомих дистанційно керованих систем та їх груп при обстеженні територіїІнтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – с. 199-201.
 14. Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Розробка алгоритмів розв’язання задачі маршрутизації транспортних засобів з часовими вікнамиЗбірник наукових праць "Комп'ютерна математика", Київ, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2016. - №1. — С. 134 – 142.
 15. Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.Разработка и исследование алгоритмов комбинаторной оптимизации для транспортной задачи повышенной сложностиМатериалы 5-й международной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии". Том ІІ. Кишинэу, 22-25 марта 2016. Evrika : ATIC. – с.378-384.
 16. Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.Алгоритм решения задачи маршрутизации транспортных средств при наличии временных оконПраці міжнародної наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича. – К.: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. – с. 194.
 17. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Про формалізацію задачі маршрутизації транспортних засобів із часовими вікнамиСучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – с 320-322.
 18. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Паралельний наближений алгоритм розв’язання задачі оптимізації маршрутів транспортних засобів з часовими вікнамиОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук-практ. конф., 12-15 травня 2015 р. Київ-Черкаси / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін.]; наук. Ред В.Є. Снітюк. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – с. 113-114.
 19. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.JPEG стеганографія на базі теоретико-чисельних перетвореньВісник Хмельницького національного університету. – №1(209). – 2014. – С.61-69.
 20. Рясная И.И., Сенько А.Е., Ходзинский А.Н.О применении относительных мер сходства по расстояниюМатеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ)» 30-31 серпня 2013р. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013.
 21. Буряков В.Г., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н.Способ и установка для производства ректификованного этилового спиртаПат. 2475471 Российская Федерация.МПК C07C 31/08, B01D 3/14, C12P 7/06, C12G 3/12, C07C 29/80 (2006.01). / патентообладатель Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – № 2010143099/04. Заявл. 20.10.2010 ; опубл. 20.02.2013, Бюл. № 5; приоритет 09.10.2009, а 200910265(UA).
 22. В.Ю. Корольов, В.В. Поліновський, О.М. ХодзінськийМатематична модель українського ключа-автентифікатораКомпьютерная математика, 2013, № 2.
 23. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Нечіткі моделі ринків праціВ кн.: Праці VI міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень". - Ужгород, УжНУ, 2012, стор. 165.
 24. Рясна І.І., Ходзінський О.М.Ситуаційне управління регіональним ринком праці за наявності нечіткої інформаціїВ кн.: "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту", Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон, ХНТУ, 2012, стор. 187-188.
 25. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для виробництва ректифікованого спирту з головної фракціїПатент на винахід № 93819, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 25.08.2010 Бюл. № 16, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 26. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для одержання ректифікованого спирту з фракцій спиртового виробництваПатент на винахід № 93801, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 26.04.2010 Бюл. № 8, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 27. Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.Спосіб та установка для виробництва ректифікованого етилового спиртуПатент на винахід № 93780, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 10.02.2010 Бюл. № 3, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.
 28. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Розроблення уніфікованої системи оцінок цифрових пристроївК.: Вісник університету “Україна”. Серія “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”, 2010, № 8, – с.145-149.
 29. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Математична експертиза підсумкових протоколівГазета “Слово просвіти” №8, 25 лютого – 3 березня 2010 р. с. 4-5.
 30. Krivoi S., Khodzinskyi O.Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state mashines theoryInformation Theory and Applications. – 2009. – v.16. – N4. – PP. 349-355.
 31. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Чи можливі у нас чесні вибори”Газета „Голос України”, 24 грудня 2009, №245(4745), с. 8.
 32. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Банки і гроші. Математичний аналіз ситуації, пов’язаної з рефінансуванням”Газета „Голос Украіни”, 22 січня 2009, №10(4510), с.7.
 33. Кривий С.Л., Ходзінський О.М.Збірник задач з дискретної математикиНавч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАНУ. – К., 2008 – 360 с. – Бібліогр.: с.357-359.
 34. Крывый С.Л., Ходзинский А.Н.Автоматное представление онтологий и операций на онтологияхВ кн.: Algorithmic and Mathematical Foundation of hte Artificial Intelligance. International Book Series “Information Science and Computing”. ITHEA, Sofia, 2008. c. 173-178.
 35. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„Міфи: сутності й числа”Газета „Слово просвіти”, 19-25 квітня 2007, №16(393), с.8-9.
 36. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.„І над усім звитяжний знак числа…”Газета „Слово просвіти”, 1-10 січня 2007, №1(378), с.7.
 37. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Епілог чи пролог?Газета „СЛОВО просвіти”. 1-7 червня 2006 року. №22(347). С.3-4
 38. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Волевиявлення через призму цифрГазета Верховної Ради України „Голос України”. 18 квітня 2006 року. №71(3828). С.10.
 39. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Момент істиниГазета “День”, №1(1980), 11 січня 2005
 40. Войтенко В.П., Ходзинский А.Н.Итоги 2-го тура голосования: Математическая экспертизаГазета “День”, №218, 30 ноября 2004
 41. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.У ролі свідка – цифриГазета “Україна молода”, 18 листопада 2004 року.
 42. Войтенко В.П., Ходзинский А.Н.Математическая мистикаГазета “День”, 15 января 2002
 43. Войтенко В.П., Ходзінський О.М.Принцип Бенфорда. Цифровий аналізКиїв, 2000. 63с.
 44. Артеменко В.И., Гордеев Э.Н., Журавлев Ю.И., Кулаков Ф.М., Наумов В.Б., Потапчук Г.А., Сергиенко И.В., Сметанин Ю.Г., Урхард Р., Ходзинский А.Н., Хондерд Г.Метод формирования оптимальных программных траекторий перемещения робота-манипулятораЖурнал “Кибернетика”, 1996 №5. с. 84-106.
 45. Ходзинский А.Н.Исследование области значений целевой функции линейной задачи о назначенияхВ кн. “Проектирование и разработка пакетов программ.” Сб. науч. тр. – Киев, ИК им.В.М.Глушкова АН УССР, 1987. с.20-24.
 46. Ходзинский А.Н.Структурное программирование на фортранеРеспубликанская конференция “Надежность и качество программного обеспечения”. Тезисы докладов. (г. Львов, 29-31 января 1985 г.) – Киев, 1985. с. 203-205.
 47. Ходзинский А.Н.Последовательный алгоритм решения задач комбинаторной оптимизации на перестановкахЖурнал, “Кибернетика”, 1985, №6. с.56-60, 76.
 48. Ходзинский А.Н.Решение квадратичной задачи о назначениях методом среднего значенияВ кн. “Методы дискретной оптимизации и эфективной организации пакетов программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1985. с.31-35.
 49. Ходзинский А.Н.Метод среднего значения для решения задач комбинаторной оптимизации на перестановкахТезисы доклада “Республиканский семинар по дискретной оптимизации.” Киев, ИК им. В.М. Глушкова АН УССР, 1985. с.118-119.
 50. Ходзинский А.Н.Использование статистических свойств критерия при решении линейной задачи о назначенияхВ кн. “Вопросы разработки территориальных автоматизированных систем управления.” Сб. науч. тр. Кемерово: Кемеровск. госуниверситет, 1984. с.13-17.
 51. Ходзинский А.Н.Некоторые методы решения оптимизационных задач комбинаторного типа и их исследование (диссертация)Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. – Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1984. с.
 52. Ходзинский А.Н.Некоторые методы решения оптимизационных задач комбинаторного типа и их исследование (автореферат диссертации)Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Киев, 1984. 22 С
 53. Ходзинский А.Н.Исследование статистических свойств критерия линейной задачи о назначенияхВ кн. “Математическое обеспечение пакетов прикладных программ и методы дискретной оптимизации.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1984. с.29-37.
 54. Ходзинский А.Н.Статистические свойства критерия и их использование в алгоритмах решения задач комбинаторной оптимизацииТезисы доклада “Применение случайного поиска при решении прикладных задач.” Кемерово: Кемеровский обл. Совет НТО, 1984.с.41-42.
 55. Войтенко В.П., Полюхов A.M., Ходзинский А.Н. и др.Биологический возраст как ключевая проблема геронтологииВ кн. “Геронтология и гериатрия. Ежегодник. Биологический возраст. “Наследственность и старение”. К., Ин-т геронтологии, 1984. с.5-15.
 56. Ходзинский А.Н.Об одном структурном диалекте ФОРТРАНаВ кн. “Математическое обеспечение пакетов программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1983. с.40-44.
 57. Ходзинский А.Н.Использование закона распределения значений целевой функции при решении задач комбинаторной оптимизацииВ кн. “Всесоюзный научно-практический семинар “Прикладные аспекты управления сложными системами”. М.: Всес. совет науч.-техн. обществ, 1983 (Тез.докл.). с.225-226.
 58. Ходзинский А.Н.Формализация и алгоритм решения одной задачи распределения интегральных схем по конструктивным узлам ЭВМВ кн. “Дискретные системы управления.” Сб. науч тр. Киев, ИК АН УССР, 1980. с.66-68.
 59. Ходзинский А.Н.Об одном алгоритме поиска начального приближения в задачах размещения узлов ЭВМВ кн. “Вычислительные аспекты в пакетах прикладных программ.” Сб. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1979. с. 64-69.
 60. Ходзинский А.Н.Результаты машинного эксперимента по решению одного типа задач теории расписаний методом ветвей и границ и методом вектора спадаВ кн. “Разработка математических и технических средств АСУ.” C6. науч. тр. Киев, ИК АН УССР, 1978, с.17-24.