Спосіб та установка для одержання ректифікованого спирту з фракцій спиртового виробництва

Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.

Патент на винахід № 93801, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 26.04.2010 Бюл. № 8, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.

Завантажити файл публікації