Розв’язування задач комбінаторної оптимізації на квантових комп’ютерах

В.Ю. Корольов, О.М. Ходзінський

Кібернетика і комп'ютерні технології. – 2020, ВИПУСК 2, C. 5-13

Анотація:

Створення алгоритмів для розв’язування задач комбінаторної оптимізації для гібридних квантово-напівпровідникових обчислювальних комплексів дозволяє прискорити отримання результатів та отримати більш точні розв’язки. Розглянуто універсальні і спеціальні підходи до обчислень на квантових комп’ютерах. Наведено приклад розв’язування задачі пошуку найбільшої незалежної множини на квантових комп’ютерах IBM і D-wave, які доступні через хмарні сервіси.

Ключові слова: квантовий комп’ютер, комбінаторна оптимізація, найбільша незалежна множина графу.

Завантажити файл публікації