Спосіб та установка для виробництва ректифікованого спирту з головної фракції

Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.

Патент на винахід № 93819, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 25.08.2010 Бюл. № 16, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.

Завантажити файл публікації