Огурцов Максим Ігорович

Науковий співробітник.

Основні публікації:

 1. Корольов В., Огурцов М., Ходзінський О.Задача маршрутизації міжбанківських фінансових зобов’язаньФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (36), 121-125.
 2. Огурцов М.І., Корольов В.Ю., Ходзінський О.М. До проблем покращення національної системи державного впізнаванняCybernetics and Computer Technologies. 2022. 2. С. 74–82.
 3. Maksym Ogurtsov, Vyacheslav Korolyov, Oleksandr KhodzinskyiImproving the Productivity of UAV Operations Based on Granular Computing and Fuzzy Sets2021 IEEE 6th International Conference. Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD) Proceedings. October 19-21, 2021, Kyiv, Ukraine. P 33-36.
 4. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Кочубінський А.І.Ідентифікація технічних об’єктів в спеціальних мережах за принципом “свій–чужий”Control Systems and Computers. 2021. № 4.
 5. В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов, О.М. ХодзінськийПостановка задачі комплектації групи БПЛА на базі моделей гранульованих обчислень і нечіткої логікиCybernetics and Computer Technologies. 2021. 2. С. 25–38.
 6. В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов, О.М. ХодзінськийБагаторівневе державне впізнавання об’єктів та аналіз застосовності пост-квантових криптографічних алгоритмів для захисту інформаціїCybernetics and Computer Technologies. 2020. 3. С. 74–84.
 7. Корольов В.Ю., Огурцов М.І.Криптографічний алгоритм державного впізнавання об‘єктівСтворення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник XХ науково-технічної конференції, 03-04 вересня 2020 р. / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2020. – 295 с. – c. 186-187.
 8. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Про задачу побудови маршрутів руху для групи рухомих дистанційно керованих системОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2017р.: Київ-Черкаси: наук. ред. В.Є. Снитюк. – К. ВПЦ «Київський університет», 2017. – с. 247-248.
 9. Корольов В.Ю., Поліновський В.В., Огурцов М.І.Моделювання мереж зв'язку рухомих дистанційно керованих систем на базі HLAВісник Хмельницького національного університету. - 2017. - №1(245). - С. 160-165.
 10. Корольов В.Ю., Огурцов М.І.Транспортно-комунікаційна задача для груп безпілотних апаратівМатематичні машини і системи. – 2017. – № 1. – С. 82 – 89.
 11. Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Математичне моделювання маршрутів рухомих дистанційно керованих систем та їх груп при обстеженні територіїІнтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – с. 199-201.
 12. Огурцов М.І., Ходзінський О.М.Розробка алгоритмів розв’язання задачі маршрутизації транспортних засобів з часовими вікнамиЗбірник наукових праць "Комп'ютерна математика", Київ, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2016. - №1. — С. 134 – 142.
 13. Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.Разработка и исследование алгоритмов комбинаторной оптимизации для транспортной задачи повышенной сложностиМатериалы 5-й международной конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии". Том ІІ. Кишинэу, 22-25 марта 2016. Evrika : ATIC. – с.378-384.
 14. Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.Алгоритм решения задачи маршрутизации транспортных средств при наличии временных оконПраці міжнародної наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича. – К.: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. – с. 194.
 15. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Про формалізацію задачі маршрутизації транспортних засобів із часовими вікнамиСучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – с 320-322.
 16. Ходзінський О.М., Огурцов М.І.Паралельний наближений алгоритм розв’язання задачі оптимізації маршрутів транспортних засобів з часовими вікнамиОбчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук-практ. конф., 12-15 травня 2015 р. Київ-Черкаси / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін.]; наук. Ред В.Є. Снітюк. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – с. 113-114.
 17. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Методи та алгоритми застосування УАК при побудові реактивних систем захисту інформаціїВісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях», Харків, НТУ «ХПІ» — 2014. — №4 (1050). — С. 40–45.
 18. В.В. Поліновський, В. М. Брустінов, В. М. Малкіна, М. І. ОгурцовФормування Workflow на прикладі документообігу наукової установиВосточно-Европейский журнал передовых технологий. ISSN 1729-3774. Серія: «Інформаційні технології. Системи управління в промисловості», Харків, — 2014. – Том 2 №2 (68). — С. 4–9.
 19. В.В. Полиновский, В.Ю. Королёв, В.М. Малкина, М.И. Огурцов, В.А. ГерасименкоИсследование методов интеллектуального стеганографического сокрытия данных в изображениях до и после их измененияУправляющие системы и машины, 2014, № 4, С. 84-92
 20. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Архітектура та методи систем електронного документообігу наукової установиІнженерія програмного забезпечення. – № 1 (9). – Київ, Національний авіаційний університет, 2012. – С. 66–72.
 21. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Концепції та методи побудови системи електронного документообігу сучасної наукової установиНаук. видан. "Комп'ютерні технології: наука і освіта. Тези доп. VI Всеукр. Науково-практичної конф. Київ, Університет "Україна", 2012. – С. 132–135.
 22. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Концепції, архітектура та методи побудови системи електронного документообігу сучасної наукової установиВісті Академії інженерних наук України. – № 1(41). – 2011. – С. 20–27.
 23. Поліновський В.В., Огурцов М.І.Впровадження системи електронного документообігу в науковій організаціїВісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 4. – с. 117-123.
 24. М.І. Огурцов Персоналізація web-сервісів для забезпечення доступності у навчанніМіжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк, 2009. Випуск №26 – с. 209–212.
 25. Огурцов М.І., Поліновський В.В.Методи та рекомендації побудови комплексних систем захисту інформаціїМетоди та рекомендації побудови комплексних систем захисту інформації. – К.: Вісті академії інженерних наук України, 2008, №3(37). – с. 12-18. с.7.
 26. Н.Алишев, М.Огурцов, Ю.ХаненкоАрхитектура распределенной проактивной системы безопасности информацииК.: Вісті академії інженерних наук України, 2006, №2(29). – с. 44-49.
 27. Н.И. Алишов, М.И. ОгурцовСамоподобная архитектура подсистемы информационной безопасностиК.: УСиМ, 2006, №3. – с. 82-92.
 28. Н.И. Алишов, М.И. ОгурцовСамоподобная парадигма построения компьютерных систем информационной безопасностиМатеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених «НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ». – К.: НАУ, 2006.
 29. М.И. ОгурцовАрхитектура проактивной системы безопасности информации на базе распределенной агентной технологииМатеріали IV Всеукраїнської студентської конференції «Сучасні інформаційні системи і технології в економіці». – К.: НАУ, 2005. – с. 29.
 30. М.И. ОгурцовПроактивная система безопасности информации в корпоративних сетяхМатеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених «НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ». – К.: НАУ, 2005. – с. 15.
 31. Алишов Н.И., Огурцов М.И., Ханенко Ю.М.Архитектура распределенной проактивной системы безопасности информацииК.: Комп’ютерні засоби, мережі та системи, 2005, №4. – с. 94-103.
 32. Н.И. Алишов, М.И. ОгурцовПроактивная технология организации безопасности в распределенных системахПОЛІТ: Матеріали V міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2005 – с. 316.