Архітектура та методи систем електронного документообігу наукової установи

Поліновський В.В., Огурцов М.І.

Інженерія програмного забезпечення. – № 1 (9). – Київ, Національний авіаційний університет, 2012. – С. 66–72.

Анотація:

Пропонується методика розробки архітектури систем електронного документообігу (СЕД) в наукових установах. Виявлені основні форми документів в документопотоку наукової установи. Розроблено узагальнюючу класифікацію документів в залежності від їх типів та підтипів. Виділено відповідні ключові слова для кожної категорії документів. Виконано розподіл СЕД на підсистеми, виділено їх функції та призначення. На основі побудованих архітектур окремих підсистем СЕД запропоновано узагальнену архітектуру систем електронного документообігу наукових установ.

Ключові слова: cистеми електронного документообігу, архітектура, електронний документ, категорії документів, наукова установа.

Завантажити файл публікації