Алгоритм решения задачи маршрутизации транспортных средств при наличии временных окон

Ходзинский А.Н., Огурцов М.И.

Праці міжнародної наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича. – К.: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. – с. 194.