Впровадження системи електронного документообігу в науковій організації

Поліновський В.В., Огурцов М.І.

Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 4. – с. 117-123.

Анотація:

Розглянуто існуючи підходи до впровадження систем електронного документообігу (СЕД) в наукових установах. Виявлено основні фактори, що впливають на вибір СЕД в наукових установах, сформульовано основні цілі та задачі впровадження СЕД, на їх основі виділено вимоги до СЕД, придатних до впровадження в наукових установах. Розроблено класифікацію СЕД в залежності від їх призначення. Аналіз ефективності використання СЕД, їхніх переваг та недоліків дозволив виявити, що система Naudoc є доцільним вибором для побудови СЕД наукових установ.