Персоналізація web-сервісів для забезпечення доступності у навчанні

М.І. Огурцов

Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк, 2009. Випуск №26 – с. 209–212.

Анотація:

Робота присвячена завданню безпечного доступу студентів і викладачів до захищених Web-сервісів із незахищених комп’ютерів. Розглянуті основні можливості реалізації систем контролю доступу до захищених Web-сервісів в цьому випадку (онлайн-генератори паролів, менеджери паролів тощо). Сформульовано основні вимоги до систем парольного захисту. На основі проведених досліджень створено онлайн-генератор надійних паролів. Проведено порівняльний аналіз створеного генератора з іншими онлайн-генераторами паролів. Виявлено, що жоден з конкуруючих продуктів не дає можливості створення повторюваного пароля для безпечної автентифікації користувача на небезпечному комп’ютері.

Ключові слова: Web-сервіс, онлайн-генератор, автентифікація.

Завантажити файл публікації