Паралельний наближений алгоритм розв’язання задачі оптимізації маршрутів транспортних засобів з часовими вікнами

Ходзінський О.М., Огурцов М.І.

Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук-практ. конф., 12-15 травня 2015 р. Київ-Черкаси / М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін.]; наук. Ред В.Є. Снітюк. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – с. 113-114.