Формування Workflow на прикладі документообігу наукової установи

В.В. Поліновський, В. М. Брустінов, В. М. Малкіна, М. І. Огурцов

Восточно-Европейский журнал передовых технологий. ISSN 1729-3774. Серія: «Інформаційні технології. Системи управління в промисловості», Харків, — 2014. – Том 2 №2 (68). — С. 4–9.

Анотація:

Пропонується методика розробки та формування workflow для систем електронного документообігу (СЕД) в наукових установах. Виявлені основні форми документів. Розроблено узагальнюючу класифікацію документів в залежності від їх типів та підтипів. На основі побудованих архітектур окремих підсистем СЕД запропоновано узагальнену архітектуру систем електронного документообігу наукових установ.

Ключові слова: системи електронного документообігу, документопотік, архітектура, електронний документ, категорії документів, наукова установа.