JPEG стеганографія на базі теоретико-чисельних перетворень

Корольов В.Ю., Ходзінський О.М.

Вісник Хмельницького національного університету. – №1(209). – 2014. – С.61-69.

Анотація:

У роботі розглянуто задачу приховування і виявлення інформації у цифрових зображеннях методами стеганографії та стегоаналізу. Запропоновано новий метод стеганографії для зображень у JPEG-форматі на основі теоретико-чисельних перетворень. Розроблено структурну схему стегоаналітичних досліджень великих масивів мультимедійних файлів на основі хмарних технологій обробки даних.

Ключові слова: стеганографія, стегоаналіз, JPEG, теоретико-чисельны перетворення, хмарні технології.

Завантажити файл публікації