Збірник задач з дискретної математики

Кривий С.Л., Ходзінський О.М.

Навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАНУ. – К., 2008 – 360 с. – Бібліогр.: с.357-359.