Ситуаційне управління регіональним ринком праці за наявності нечіткої інформації

Рясна І.І., Ходзінський О.М.

В кн.: "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту", Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон, ХНТУ, 2012, стор. 187-188.

Анотація:

В рамках теорії нечітких множин пропонується методика формалізації опису праці регіонального центру зайнятості в умовах невизначеності соціально-економічних та психологічних факторів.

Завантажити файл публікації