Спосіб та установка для виробництва ректифікованого етилового спирту

Буряков В.В., Сергієнко І.В., Ходзінський О.М.

Патент на винахід № 93780, МПК B01D 3/14(2011.01), Заявл. 10.02.2010 Бюл. № 3, Опубл. 10.03.2011 Бюл. №5.

Завантажити файл публікації