Інформаційна технологія для дослідження методів стеганографії і стегоаналізу

Поліновський В.В., Корольов В.Ю., Герасименко В.А., Горінштейн М.Л.

Міжвузівський збірник “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” (м. Луцьк). – 2011. – Випуск №5. – С. 236 – 242.

Анотація:

Запропоновано концепцію нової інформаційної технології стегоаналітичних досліджень методів стеганографії та сформульовано вимоги до таких систем. Показано, що розроблене програмне забезпечення дозволяє отримати комплексну оцінку можливостей методів приховування даних у зображеннях. Результати роботи програмного комплексу показано на прикладі RS-стеганоаналізу для НЗБ-алгоритмів приховування даних.

Ключові слова: стеганографія, RS-стегоаналіз, інформаційні технології..

Завантажити файл публікації