Омельянчик Діана Анатоліївна

Основні публікації:

  1. Hulianytskyi L., Omelianchyk D.Agent-based model of economics: market mechanisms, decision making, taxationInt. J. "Information Technologies & Knowledge". – 2015. – 9, N 1. – P. 25-33.
  2. Омельянчик Д.А.Моделювання процесу навчання фірм в агентно-орієнтованій моделі функціонування економікиМатеріали 15-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології» SAIT 2013 (За ред. Н. Панкратової). – К: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2013.
  3. Омельянчик Д.А.Дослідження оптимальної податкової ставки в агентно-орієнтованій моделі економікиМатеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем»,11-12 квітня 2013 р. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2013.
  4. Омельянчик Д.А.Агентно-орієнтоване моделювання економіки: особливості, види, проблемиТеорія оптимальних рішень. – 2013. – № 12.
  5. Гуляницкий Л., Омельянчик Д.Разработка и использование интегрального индекса бюджетной сферыProblems of Computer Intellectualization (Eds. V.Velichko, O.Voloshin, K.Markov). – Kiev-Sofia: V.M.Glushkov Institute of Cybernetics, ITHEA, 2012. – P. 227–241.
  6. Омельянчик Д.А.Соціально-економічні індекси як комплексна оцінка диференціації регіональної ситуації в УкраїніВ кн.:Матеріали II міжнародної науково-методичної конференції ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.), Чернівці, ДрукАрт, с. 222.
  7. Омельянчик Д.А.Індекс ефективності бюджетної політики як цільова функція задачі комбінаторної оптимізації структури регіонального бюджетуВ кн.: Матеріали Міжнар. науково-технічної конф. “Системний аналіз та інформаційні технології SAIT 2011 (23-28 травня 2011 р., Київ). – К.: ННК “ІП-СА” НТУУ “КПІ”, 2011, с.294.
  8. Омельянчик Д.А.Моделирование и оптимизация параметров региональных бюджетовApplicable Information Models, Sofia, ITHEA, 2011, p. 97–103.