Соціально-економічні індекси як комплексна оцінка диференціації регіональної ситуації в Україні

Омельянчик Д.А.

В кн.:Матеріали II міжнародної науково-методичної конференції ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, (Чернівці, 4-6 травня 2011 р.), Чернівці, ДрукАрт, с. 222.