Моделювання процесу навчання фірм в агентно-орієнтованій моделі функціонування економіки

Омельянчик Д.А.

Матеріали 15-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології» SAIT 2013 (За ред. Н. Панкратової). – К: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2013.