Дослідження оптимальної податкової ставки в агентно-орієнтованій моделі економіки

Омельянчик Д.А.

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем»,11-12 квітня 2013 р. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2013.