Паралельний H-алгоритм розв’язання задач комбінаторної оптимізації

Гуляницький Л.Ф.

Пр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХІІІ)". – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007. – С. 83–84.