Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу

Довгий С.О., Сергієнко І.В., Гуляницький Л.Ф. та ін.

Монографія /За ред. С.О.Довгого, І.В.Сергієнка. – К.: ТОВ "Інформаційні системи", 2013.