Узагальнені комбінаторні конфігурації: теорія та застосування

Гуляницький Л.Ф.

Мат. XXVI Міжн. наук. конф. "Сучасні проблеми прикладної математики та комп'ютерних наук APAMCS-2021" (Львів, 27–28 вересня 2021 р.). Львів, Львівський національний університет ім.І.Франка, 91-94.

Анотація:

Вводяться поняття узагальнених комбінаторних конфігурацій, що є розвитком поняття конфігурацій, запропонованого К. Бержем. Розглядаються питання формального означення важливого як в теоретичному, так і в прикладному аспектах терміну "задача комбінаторної оптимізації".