Один підхід до комбінування генетичних алгоритмів та алгоритмів прискореного ймовірнісного моделювання

Гуляницький Л.Ф.

Пр. Міжн. шк.-сем. "Теорія прийняття рішень". –Ужгород: УжНУ, 2002. – С. 32-33.