Один підхід до синтезу генетичних алгоритмів та алгоритмів прискореного ймовірнісного моделювання

Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.

Вісник Нац. університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 471. – С.75-80.