Модифікований метод гілок і меж для задачі прогнозування третинної структури протеїну

Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.

Пр. ІІ Всеукр. сем. "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011) (7-8 вересня 2012 р., Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012. – С.15–18.