Проблеми розробки інформаційних технологій середньострокового прогнозування ВВП України

Сергiєнко І.В., Гуляницький Л.Ф.

Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: УкрІНТЕІ, 2000. – С. 42-45. (– 136 с.)