Застосування метаевристичних алгоритмів для розв’язання одного класу задач розміщення прямокутників на напiвнескiнченнiй стрiчцi

Гуляницький Л.Ф., Турiнський В.В.

Proc. 15-th Int. Conf. "System Analysis and Information Technologies" SAIT 2013, May 27-31, 2013, Kyiv, Ukraine.