Про одну модифікацію алгоритмів імовірнісного моделювання

Гуляницький Л.Ф.

Теорія обчислень: Зб.наук.праць. НАН України. Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова, Наук рада НАН України з проблем "Кібернетика"; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. – Київ, 1999. – С.142-145. (409 с.).