Одне узагальнення H-методу

Гуляницький Л.Ф.

Матер. ХІ Міжн. наук.-тех. конф."САІТ-2009" (26–30 травня 2009 р., Київ). – К.: ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ", 2009. – С. 84.