Імунні алгоритми в комбінаторній оптимізації

Гуляницький Л.Ф.

Пр. ІІІ Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 2 – 7 жовтня 2006 р.). – Ужгород: УжНУ, 2006. – С. 45–47.