Використання правила “золотого перетину” в алгоритмах імовірнісного моделювання

Гуляницький Л.Ф., Турчин О.Я.

Журн. обчисл. та прикладної математики. – 1998. – № 1(83). –С.26-29.