До конструктивної теорії комбінаторної оптимізації

Гуляницький Л.Ф.

Пр. VI Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 1 – 6 жовтня 2012 р.). – Ужгород: УжНУ, 2012. – 2. – С. 68–72.