ОМК-Н – новий гібридний метаевристичний метод комбінаторної оптимізації

Гуляницький Л.Ф., Сіренко С.І.

Пр. Між. симп. "Питання оптимізації обчислень (ПОО – ХХХV)" (Україна, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 24-29 вересня 2009 р.). Т.1. – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – С. 178–183.