Розпаралелювання алгоритмів H-методу

Гуляницький Л.Ф

Пр. ІV Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.). – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 76–79.