Електронний парламент України: досвід створення

Баран Л.Б., Вишневський В.В., Гуляєв К.Д., Гуляницький Л.Ф., Довгий С.О., Згуровський М.З., Коваленко О.Є., Коршевнюк Л.О., Кузьменко Г.Є., Кряжич О.О., Лебідь О.Г., Макуха М.М., Малишев О.В., Малишко С.О., Мелащенко А.О., Морозов А.О., Панкратова Н.Д., Савастьянов В.В., Селін Ю.М., Сергієнко І.В., Трофимчук О.М.

За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: Логос, 2015. – 452 с.

Анотація:

Подано узагальнення багаторічного досвіду українських вчених, які працюють у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, кібернетики, математики, системного аналізу та за суміжними напрямками наукових досліджень, зі створення інформаційно-аналітичних систем для підтримки законотворчого процесу. Розглянуто організацію державного управління на основі створеної вітчизняної Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Електронний парламент» (ІІАСЕП) з використанням глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування певних органів в режимі реального часу та реалізує принцип максимально простого і доступного спілкування громадянина з органами влади для вирішення важливих питань державної політики.

Книга рекомендується для викладачів, науковців, інженерів та державних службовців, що працюють у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення законодавчої, виконавчої та судової влади.

Завантажити файл публікації