Застосування H-методу для розв’язання задач комбінаторної оптимізації на перестановках

Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А.

Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. –№2. – С. 74-87.

Анотація:

Запропоновано клас гібридних алгоритмів розв’язання задач комбінаторної оптимізації (H-метод), який побудовано на основі синтезу алгоритму прискореного ймовірнісного моделювання (G-алгоритм) та модифікованого дискретного методу деформованих багатогранників. Обґрунтовано алгоритми побудови відрізків та напівінтервалів у просторі перестановок для розв’язання квадратичної задачі про призначення. Наведено результати обчислювального експерименту, що демонструють ефективність розроблених алгоритмів у порівнянні з деякими відомими.

Завантажити файл публікації