Особливості застосування алгоритмів оптимізації мурашиними колоніями до задачі прогнозування третинної структури протеїнів

Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.

Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжн. науково-технічної конф. (10-13 травня 2011 р., Черкаси). – Черкаси: Маклаут, 2011. – С 30–31.