Застосування H-методу для прогнозування третинної структури молекул протеїнів

Гуляницький Л.Ф., Рудик В.О.

Матеріали Всеукр. сем. "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011) (26-27 серпня 2011 р., Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – С.33–36.