Методологія побудови кооперативних моделе-орієнтованих метаевристик

Гуляницький Л.Ф.

Пр. V Міжн. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.). – Ужгород: УжНУ, 2010. – С. 75–78.