Кооперативные моделе-ориентированные метаэвристики в комбинаторной оптимизации

Гуляницкий Л.Ф.

Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», 14-17 травня 2013 р., м.Черкаси, Україна.